Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Comentari de text

iesgc | 28 Gener, 2008 07:38

A classe ja hem comentat com es pot fer un comentari de text, a aquest mateix blog teniu un petit article sobre el tema.

A continuació en negre el tex i verd el comentari


Introducció.

En aquest cas el més important és el context històric; L'Associació Internacional de Treballadors o AIT, fou fundada el 28 de setembre de 1864 a Londres impulsada per Karl Marx amb la intenció de servir de plataforma per a la coordinació entre les associacions de treballadors dels diferents països. Karl Marx al Comité organitzador, redacta el manifest, preàmbul i estatuts.

També es podria parlar breument de l’autor del text Karl Marx. va ser un filòsof, economista polític , sociòleg i revolucionari alemany. L'any 1848 publica el Manifest Comunista, escrit revolucionari que encoratja la revolució del mateix any. A partir d'aquest moment, Karl Marx i Friedrich Engels s'exilien a Londres on comencen a elaborar els seus estudis sociològics. La seva obra fonamental (encara que inacabada) és El capital, una obra en 3 volums on analitza el capitalisme i les seves dinàmiques. Fins al final de la seva vida segueix amb la tasca intel·lectual i la seva activitat política i organitzativa del moviment obrer. 

Considerant:

Que l’emancipació dels treballadors ha de ser obra d’ells mateixos (1), que els seus esforçosper conquerir la seva emancipació no han de portar a constituir nous privilegis, sinó a establir per a tots els mateixos drets i els mateixos deures (2).

 En aquest primer paragraf podem comentar.(1)   Marx considera que els treballadors han de ser els protagonistes de la seva alliberació. Aquesta és una diferència entre el socialisme científic d’en Marx i  els socialistes utòpics que confiaven a l’acció de l’estat ( per exemple els tallers nacionals de Blanc) o en la seva pròpia acció i imitació ( cas de Owen i la seva fàbrica), Marx vol que siguin els propis proletaris els que s’organitzen i lluiten a l’AIT.(2)   Una altra idea important d’aquest paràgraf és que Marx parla de necessitat construir un món igualitari. Per a Marx fins aquell moment la història de la humanitat era una contínua lluita entre classes, a la que sempre havia opressors ( que posseeixen els mitjans de producció) i oprimits ( productors del treball). En aquest moment el conflicte es dóna entre la classe burgesa, i els proletaris. A aquest paràgraf Marx defensa que a la nova societat , tothom serà igual en drets i deures , una societat sense classes en la qual imperarà la propietat col·lectiva i permetrà a la humanitat viure finalment, en pau, igualtat i llibertat.  

Que la submissió del treballador al capital és la font de tota servitud: política, moral,

material.

 

Amb el terme submissió del treballador Marx  es refereix al fet de que el treballador no és l'amo del producte que fabrica, i per tant del seu treball, i que el burgès expropia al treballador part del seu treball (la plusvàlua). A parit d’aquesta submissió els burgesos exerceixen un poder i domini sobre els obrers;

-         Polític mitjançant el sufragi censatari els obrers són exclosos de la política. -         Moral; s’imposen els valors burgesos; individualisme, competitivitat, mèrit segons els doblers... Recordeu l’escena del teatre de Daens.

-         Material, la diferència materials entre la burgesia i el proletariat;  les cases, menjar, educació... eren abismals.

 

Que tots els esforços realitzats fins ara han fracassat per falta de solidaritat entre els obrers de les diverses professions en cada país, i d’una unió fraternal entre els treballadors de diverses regions.

Que l’emancipació dels treballadors no és un problema simplement local o nacional, sinó que, al contrari, interessa a totes les nacions civilitzades, ja que la seva solució està

necessàriament subordinada al seu concurs teòric i pràctic.

(...)

 

Fins la primera AIT els obrers s’havien organitzats en sindicats d’ofici o nacionals. Com hem comentat a classe es varen trobar amb moltes dificultats; acomodaments, persecució dels govern. La internacional tracta d’unir obrers de tot el món, sense importar les diferències nacionals. A la primera reunió al St. Martin's Hall (Londres) varen assistir representants de Gran Bretanya, França i Bèlgica, emigrats alemanys, italians, polacs. D’aquesta manera la unitat i la superioritat numèrica dels obrers els donaria una gran  força i avantatge sobre els governs i empresaris.

  

Per aquestes raons:

Els sotasignats, membres del Consell elegit per l’assemblea celebrada el 28 de setembre de 1864 a Saint Martin’s Hall, a Londres, han pres les mesures necessàries per fundar

l’Associació Internacional de Treballadors.

 Es pot enllaçar el darrer paràgraf amb el seu comentari i la conclusió.  El Consell de la Internacional , del que formava part Karl Marx va redactar un programa i uns estatuts amb les seves reivindicacions; lluita per l'abolició de la societat classista, abolició de la propietat privada dels béns de producció i dels exèrcits permanents, abolició de l'explotació infantil i millora de les condicions laborals de la dona, solidaritat internacional obrera.
.Es van celebrar diferents congressos , el primer en Ginebr (1866). L'organització, contava amb un Consell General la missió del qual consistia a exercir d'enllaç entre les diferents seccions de la mateixa.
La guerra franco-prussiana, l'aixecament obrer de la Comuna de París (1870) i la derrota d'aquest van fer esclatar les diferències entre els marxistes i el sector anarquista liderat per (Mikhaïl Bakunin). Al Congrés de l'Haia (1872) es produí l'escissió dels bakuninistes. Poc després el Consell General de la Internacional es desplaçà cap a Nova York i l’AUT es disoldrà. Preàmbul de l’acta fundacional de l’Associació Internacional de Treballadors (1864)

Imatges examen 1 r batxillerat

iesgc | 17 Gener, 2008 23:44

Imatges exament societat segle XIX.

Pots veure les imatges que poden entrar a l'examen a aquesta pàgina

Recordau que també hem vist fragments de pel·lícules, Daens i que pot entrar un text 

 

 

 

Objectius 1r bat. societat.

iesgc | 07 Gener, 2008 11:41

OBJECTIUS . 3. SOCIETAT  s. XIX. 22-23 gener 2008.

1)      Narrar les característiques de l’esclavitud.

2)      Narrar la situació de la dona al segle XIX.

3)      Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al socialisme utòpic.

4)      Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.

5)      Explicar la Primera Internacional: Desenvolupament i crisi.

6)      Analitzar la Segona Internacional: Desenvolupament i crisi.

7)      Comentar vocabulari, gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS