Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Tancat per vacances

iesgc | 29 Juny, 2008 22:00

Bon estiu, si teniu qualsevol dubte em podeu enviar un correu a salvadorpepe@yahoo.com

 

 

 

 

Objectius recuperació 1r bat

iesgc | 23 Juny, 2008 10:13

OBJECTIUS RECUPERACIÓ CURS 2007-2008.

 1r de batxillerat. No n'hi haurà comentaris només preguntes teòriques

 

EXAMEN 1.

 

1.- Analitzar les causes de la revolució demogràfica.

2.- Explicar les conseqüències de la revolució demogràfica.

3.- Conèixer el problemes demogràfics de l’actualitat.

 

EXAMEN 2.

 

1.- Diferenciar les característiques de la segona etapa de la revolució industrial.

2.-Analitza el liberalisme econòmic: model ideal i problemes.

3.-Explicar els factors favorables pel desenvolupament d’Europa, E.U.A i Japó.

4.- Diferenciar la societat de classes de la societat estamental.

 

EXAMEN 3.

 

1.- Narrar les característiques de l’esclavitud.

2.- Narrar la situació de la dona al segle XIX.

3.-Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al socialisme utòpic.

4.- Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.

 

EXAMEN 4.

 

1.- Analitzar la crisi de l’absolutisme: Il·lustració, despotisme il·lustrat, parlamentarisme anglès i independència dels Estats Units.

2.- Narrar les unificacions d’ Itàlia i d’ Alemanya.

3.- Explica les causes i característiques de l’imperialisme.

4.- Analitza les conseqüències de l’ imperialisme.

 

EXAMEN 5.

 

1.- Explicar les  causes de la Primera Guerra Mundial

2.- Comentar les característiques de la Primera Guerra Mundial.

3.- Explica les conseqüències de la primera guerra mundial.

4.- Comparar la revolució russa amb la mexicana.

 

 

EXAMEN 6.

1.- Explicar les causes de l’aparició del feixisme.

2.- Comentar les característiques del feixisme

3.-Analitzar les característiques de la II Guerra Mundial.

4.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

 

Objectius recuperació setembre 2n d'ESO

iesgc | 23 Juny, 2008 10:10

OBJECTIUS 2n ESO. CURS 2007 -2008.

RECUPERACIÓ SETEMBRE

 

1ª AVALUACIÓ

TEMA 1. DE L’ ANTIGUITAT A L’EDAT MITJANA.

1.-Enumera les causes de la caiguda de l’ Imperi romà.

2.- Definir: Meca, Kaaba, Mahoma, hègira, Islam, musulmans, califa, emir, cisma, imam, ulema, sunnita, xiita.

3.- Saber on es situaren els principals regnes germànics.

4.- Conèixer els cinc preceptes i les normes de comportament de l´islamisme.

5.- Descriure les parts d´una mezquita.

 

TEMA 2. EL FEUDALISME.

1.      Definir: societat estamental, pau de Déu, treva de Déu, rei feudal,  nobles, torre de l’homenatge, guaret, delmes, pagès lliure, vilans i serfs, mainada, parts del castell feudal, parts del feu.

2.      Explicar que és el feudalisme.

3.      Explicar les característiques de la societat medieval (estaments).

 

TEMA 3. CULTURA I ART MEDIEVAL

1.-Explicar les característiques  i elements de l’arquitectura romànica.

2 .- Reconèixer  a partir de dibuixos els principals elements d’una església romànica (p.48, 49): absis, creuer, nau central, naus laterals, torres, cimbori, arc de mig punt, volta de canó, transepte, girola, contraforts, capitells, el tip de planta ( de creu llatina o creu grega).

3.-  Reconèixer  a partir de dibuixos les parts d’ una portalada (p.51); timpà, llinda, mainell, arquivoltes, brancal

4.- Explicar les croades: origen, principals i conseqüències.

 

2ª AVALUACIÓ

4.CIUTAT MEDIEVAL .

1.- Explicar les principals característiques de la ciutat medieval.

2.- Explicar l’organtizació i feina dels artesans a l’edat mitjana.

3.- Comentar la crisis de la baixa edat mitjana.

 

 

5.CULTURA I ART DEL GÒTIC

 

1.- Explicar com era la cultura urbana.

2.- Analitzar les aracterístiques de l’arquitectura gòtica

3.-  Desenvolupar les característiques de l’escultura i pintura gòtica.

 

6. AL-ÀNDALUS.

 

1.-Saber què és un: Visir, valís, cadis, alcassaba, soc, alcàsser, raval, muladís, mossàbars, dinar, dirhem, ratzia,

2.-  Explicar les illes orientals d’Al-Àndalus.

3.- Reconèixer  a partir d’un dibuix els principals elements de l’art (arc de ferradura, arc lobulat, materials i edificis importants: mesquita de Còrdova, Alhambra de Granada.) i una ciutat musulmanes:

 

 

7.- ELS PRIMERS REGNES CRISTIANS PENINSULARS. SEGLES VIII –XI.

 

1.- Explicar en que consistia el camí de Sant Jaume.

2.- Definir: Repoblació, mossàrab, mudèjar, escoles de traducció

3.- Explicar l’expansió dels regnes cristians.

 

3ª AVALUACIÓ.

 

.

8.- ELS  REGNES CRISTIANS PENINSULARS. SEGLES XII_XV.

 

1.- Saber definir: Naves de Tolosa, Honrado Consejo de la Mesta, almogàvers, Consolats de Mar, alfòndecs, llotja,  Generalitat, Corts de Corona d´Aragó i de la Corona de Castella...

2.- Narrar la consolidació dels regnes cristians.

 

9. EL REGNE DE MALLORCA.

 

1.- Narrar la conquesta de les Illes Balears i conèixer les causes.

2.- Comentar la repoblació a les Illes Balears.

3.- Explicar el desenvolupament de la cultura.

 

 

10. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS.

 

1.- Explicar la globalització i el seus problemes.

2.- Vocabulari: Bé, servei. Venda a l´engròs, venda a la menuda, recurs natural, capital, treball autònom, població activa, benefici industrial, impost directe, impost indirecte, salari, salari directe, salari indirecte, sindicat.

 

11. ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT.

 

1.- Saber definir: Estat, funcions de l’Estat, multiculturalitat, estats centralistes, estats descentralitzats, OTAN, ONU,  Tractat de Kyoto.

2.-Explicar els fonaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

12. REALITAT SOCIAL DEL MÓN ACTUAL

 

1.- Característiques de la societat rural, industrial i postindustrial.

2.- Conèixer  la Unió Europea:

3.- Explicar les característiques de la població , economia i societat d´Espanya.

OBJECTIUS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÀNIA. 6.

iesgc | 09 Juny, 2008 08:20

OBJECTIUS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÀNIA. 6.

CURS 2007 –2008.

1.- Explicar les causes de l’aparició del feixisme.

2.- Comentar les característiques del feixisme

3.-Analitzar les característiques de la II Guerra Mundial.

4.-Conèixer les causes de la derrota de les potències de l´eix.

5.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

6.- Explicar què és la guerra freda i les seves etapes:la formació dels dos blocs a la postguerra, les crisis relacionades amb la descolonització, la distensió i  les crisis internes dels blocs.

7.- Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

Imatges examen

iesgc | 08 Juny, 2008 23:00

Aquestes són les imatges que cal saber comentar pel darrer examen, totes són de la Guerra Freda recordau que també poden entrar fragments de pel·lícules que hem vist a classe.

IMATGES GUERRA FREDA

 

 

Objectius recuperació 1r bat

iesgc | 08 Juny, 2008 18:46

OBJECTIUS CURS 2007-2008.

 

 

EXAMEN 1.

 

1.- Analitzar les causes de la revolució demogràfica.

2.- Explicar les conseqüències de la revolució demogràfica.

3.- Conèixer el problemes demogràfics de l’actualitat.

 

EXAMEN 2.

 

1.- Diferenciar les característiques de la segona etapa de la revolució industrial.

2.-Analitza el liberalisme econòmic: model ideal i problemes.

3.-Explicar els factors favorables pel desenvolupament d’Europa, E.U.A i Japó.

4.- Diferenciar la societat de classes de la societat estamental.

 

EXAMEN 3.

 

1.- Narrar les característiques de l’esclavitud.

2.- Narrar la situació de la dona al segle XIX.

3.-Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al socialisme utòpic.

4.- Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.

 

EXAMEN 4.

 

1.- Analitzar la crisi de l’absolutisme: Il·lustració, despotisme il·lustrat, parlamentarisme anglès i independència dels Estats Units.

2.- Narrar les unificacions d’ Itàlia i d’ Alemanya.

3.- Explica les causes i característiques de l’imperialisme.

4.- Analitza les conseqüències de l’ imperialisme.

 

EXAMEN 5.

 

1.- Explicar les  causes de la Primera Guerra Mundial

2.- Comentar les característiques de la Primera Guerra Mundial.

3.- Explica les conseqüències de la primera guerra mundial.

4.- Comparar la revolució russa amb la mexicana.

 

 

EXAMEN 6.

1.- Explicar les causes de l’aparició del feixisme.

2.- Comentar les característiques del feixisme

3.-Analitzar les característiques de la II Guerra Mundial.

4.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

 

OBJECTIUS 2n ESO. CURS 2007 -2008. RECUPERACIÓ

iesgc | 08 Juny, 2008 08:19

 OBJECTIUS 2n ESO. CURS 2007 -2008. RECUPERACIÓ

 

1ª AVALUACIÓ

TEMA 1. DE L’ ANTIGUITAT A L’EDAT MITJANA.

1.-Enumera les causes de la caiguda de l’ Imperi romà.

2.- Definir: Meca, Kaaba, Mahoma, hègira, Islam, musulmans, califa, emir, cisma, imam, ulema, sunnita, xiita.

3.- Saber on es situaren els principals regnes germànics.

4.- Conèixer els cinc preceptes i les normes de comportament de l´islamisme.

5.- Descriure les parts d´una mezquita.

 

TEMA 2. EL FEUDALISME.

1.      Definir: societat estamental, pau de Déu, treva de Déu, rei feudal,  nobles, torre de l’homenatge, guaret, delmes, pagès lliure, vilans i serfs, mainada, parts del castell feudal, parts del feu.

2.      Explicar que és el feudalisme.

3.      Explicar les característiques de la societat medieval (estaments).

 

TEMA 3. CULTURA I ART MEDIEVAL

1.-Explicar les característiques  i elements de l’arquitectura romànica.

2 .- Reconèixer  a partir de dibuixos els principals elements d’una església romànica (p.48, 49): absis, creuer, nau central, naus laterals, torres, cimbori, arc de mig punt, volta de canó, transepte, girola, contraforts, capitells, el tip de planta ( de creu llatina o creu grega).

3.-  Reconèixer  a partir de dibuixos les parts d’ una portalada (p.51); timpà, llinda, mainell, arquivoltes, brancal

4.- Explicar les croades: origen, principals i conseqüències.

 

2ª AVALUACIÓ

4.CIUTAT MEDIEVAL .

1.- Explicar les principals característiques de la ciutat medieval.

2.- Explicar l’organtizació i feina dels artesans a l’edat mitjana.

3.- Comentar la crisis de la baixa edat mitjana.

 

 

5.CULTURA I ART DEL GÒTIC

 

1.- Explicar com era la cultura urbana.

2.- Analitzar les aracterístiques de l’arquitectura gòtica

3.-  Desenvolupar les característiques de l’escultura i pintura gòtica.

 

6. AL-ÀNDALUS.

 

1.-Saber què és un: Visir, valís, cadis, alcassaba, soc, alcàsser, raval, muladís, mossàbars, dinar, dirhem, ratzia,

2.-  Explicar les illes orientals d’Al-Àndalus.

3.- Reconèixer  a partir d’un dibuix els principals elements de l’art (arc de ferradura, arc lobulat, materials i edificis importants: mesquita de Còrdova, Alhambra de Granada.) i una ciutat musulmanes:

 

 

7.- ELS PRIMERS REGNES CRISTIANS PENINSULARS. SEGLES VIII –XI.

 

1.- Explicar en que consistia el camí de Sant Jaume.

2.- Definir: Repoblació, mossàrab, mudèjar, escoles de traducció

3.- Explicar l’expansió dels regnes cristians.

 

3ª AVALUACIÓ.

 

.

8.- ELS  REGNES CRISTIANS PENINSULARS. SEGLES XII_XV.

 

1.- Saber definir: Naves de Tolosa, Honrado Consejo de la Mesta, almogàvers, Consolats de Mar, alfòndecs, llotja,  Generalitat, Corts de Corona d´Aragó i de la Corona de Castella...

2.- Narrar la consolidació dels regnes cristians.

 

9. EL REGNE DE MALLORCA.

 

1.- Narrar la conquesta de les Illes Balears i conèixer les causes.

2.- Comentar la repoblació a les Illes Balears.

3.- Explicar el desenvolupament de la cultura.

 

 

10. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS.

 

1.- Explicar la globalització i el seus problemes.

2.- Vocabulari: Bé, servei. Venda a l´engròs, venda a la menuda, recurs natural, capital, treball autònom, població activa, benefici industrial, impost directe, impost indirecte, salari, salari directe, salari indirecte, sindicat.

 

11. ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT.

 

1.- Saber definir: Estat, funcions de l’Estat, multiculturalitat, estats centralistes, estats descentralitzats, OTAN, ONU,  Tractat de Kyoto.

2.-Explicar els fonaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

12. REALITAT SOCIAL DEL MÓN ACTUAL

 

1.- Característiques de la societat rural, industrial i postindustrial.

2.- Conèixer  la Unió Europea:

3.- Explicar les característiques de la població , economia i societat d´Espanya

OBJECTIUS. REALITAT SOCIAL DEL MÓN ACTUAL (Unitat 14)

iesgc | 08 Juny, 2008 06:13

 Objectius darre examen 2n d'ESO

OBJECTIUS. REALITAT SOCIAL DEL MÓN ACTUAL (Unitat 14)

1.- Explicar i diferenciar les principals característiques de les societats rurals, industrials i postindustrials..

2.- Definir: Cultura, cultura de masses, religió animista .

3.- Enumera les característiques de les llengües al mòn.

4.- Comentar les característiques de la població i economia a Espanya (p. 252 i 256)

5.- Explicar les principals característiques de la Unió Europea (p.242).

7.- Analitzar les característiques de la població mundial (p.156).

Els anteriors objectius es poden preguntar com preguntes de desenvolupament, de vertader o fals, de relacionar...

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS