Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Bones festes

iesgc | 22 Desembre, 2009 23:17

 

BONES FESTES, SALUT I ALEGRIA.


Port de Pollença, febrer 1956 (autor Rafel Payeras i Genovart) 

Guia de lectura la crida de la mar.

iesgc | 20 Desembre, 2009 10:04

GUIA DE LECTURA DE "LA CRIDA DEL MAR" 12 de març darrer dia


Nom i llinatges: Curs:


I.- LA VISITA DE L'ONCLE

1.- A quina ciutat situa l'autor aquest capítol? I a quin any?

2.- Què és una tarida?, una sagetia i una galera? Explica les diferències entre elles.

3.- Quina professió tenia l'oncle Pere? I quins treballs feia? Quins productes portava? Era pobre o ric?

4.- Per quines parts viatjava Pere Moliner?

5.- Que fan els pirates i els mercaders amb els captius?

6.- Quina feina tenia el pare den Bernat? Quins eren els noms de son pare i de sa mare?

7.- Explica tot el trajecte que havia recorregut el mantell de seda que Pere Moliner regalà a la seva cunyada Maria.

II.- UN GRAN ÀPAT I UN MALSON

8.- Quin és el rei que ha de visitar la ciutat on resideixen els protagonistes? Cerca informació de el seu any de naixement, regnat i defunció.

9.- Descriu quins són els personatges més importants que assisteixen al banquet del rei. explica a més quins plats es serviren.

10.- Quina és la proposta que Pere Martell fa al rei?

11.- Explica les raons que tenen el rei, els nobles, l'Església i els mercaders per acceptar la proposta de Pere Martell.

12.- Quins estaments socials assisteixen a la Cort general a Barcelona a finals del 1228? Defineix estament i Cort.

13.- Quina promesa fa el rei als participants a la Cort General?

III.- TOT APRENENT L'ART DE NAVEGAR

14.- Quan i on es reuneix l'expedició per sortir?

15.- Explica breument les feines que el nauxer ensenya a Bernat.

16.- Què és un trabuquet, un fonèvol i un manganell?

17.- Cerca algun sinònim de sarraí. Quina religió practica un sarraí? Quin nom reb el seu déu?

18.- Defineix quin tipus de vent és el llebeig. Saps el nom d'altres vents?

19.- Que li passa a Bernat al final d'aquest capítol?

IV.- ENTRE EL SOMNI I LA REALITAT

20.- Quines foren les primeres terres de les Balears que trepitjà el rei

21.- Com es salvà Bernat de morir ofegat? Com arribà a terra?

22.- Descriu com és l'illa on Bernat aconsegueix arribar.

23.- Com s'anomena el lloc on s'enfrontaren les tropes sarraïnes i catalanes per primer cop?

24.- Quins tipus de tropes formen l'exèrcit reial?

25.- Cita la frase que el rei Jaume utilitza per encoratjar als soldats a la serra de Portopí. Mor algun personatge important a dita batalla?
V.- ES TRENCA EL SOMNI

26.- Apunta els noms de les localitats que surten en aquest capítol. Com les anomenam avui en dia?

27.- Qui visita l'illa on està Bernat? Que se'n duen?

28.- Saps alguns aliments que es conservin en sal? Escriu també el nom de les espícies que coneguis.

29.- Com arriba Bernat a l'illa de Pantaleu?

VI.- COM OCELLS DE PRESA

30.- On estableixen els catalans el seu campament per atacar la capital de Mallorca?

31.- Descriu la vestimenta àrab i cristiana que porta Bernat.

32.- Què és un almanjanec?

33.- Com s'arriba a pagar la recompensa per l'alliberament de Bernat?

34.- Explica breument quines obres i construccions feien les tropes catalanes per preparar l'atac.

35.- Com s'anomena el rei sarrai? Com es diu el palau on viu? Intenta arribar a algun acord de rendició? Explica'l.

36.- Quin dia fou l'assalt final a la ciutat? narra breument com fou aquest.

37.- Cerca els noms que donaven els musulmans a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

VII.- ELS DOS PIRATES

38.- Com es repartí el botí sorgit del saqueig de la ciutat?

39.- A que se dedica Pere Moliner durant aquest temps?

40.- Escriu de què està fet el collar que duu Marina. D'on prové aquesta matèria.

41.- Saps els tipus d'aliments que no poden menjar ni beure els pirates segons la seva religió? Compleixen aquestes normes?

42.- Descriu les joies que amaguen els pirates?

VIII.- A LA CAPTURA DE BERNAT

43.- On es refugiaren els sarraïns que es resistien a la conquesta catalana? Què esperaven? Com són derrotats?

44.- Escriu els pobles que surten citats en aquest capítol. Saps si són topònims d'origen àrab? Per què?

45.- Qui diu a Joan de Castellbroc on està amagat Bernat?

IX.- COMBAT A SA DRAGONERA

46.- Com es desfà Marina del pirata que la perseguia?

47.- Què és una daga? i un coltell? Saps el nom d'altres armes defensives i ofensives de l'Edat Mitjana?

48.- Com són enterrats els cossos dels pirates? I el del cavaller?

X.- DIES D'IRA I DE POR

49.- Qui queda com a lloctinent del rei quan aquest marxa a Catalunya? Cerca informació d'aquest personatge.

50.- Qui vengueren a repoblar l'illa? Que se va fer amb les terres conquerides als musulmans?

51.- Saps si el rei Jaume I conquerí més territoris? Apunta'ls.

52.- Com aconseguien aliments Marina i Bernat?

53.- Què és un frare? Quina diferència hi ha amb un monjo?

54.- Que vol fer el frare amb Marina i Bernat? Ho aconsegueix?

55.- Descriu els principals accidents geogràfics de l'illa on viuen Bernat i Marina.*Recorda que has de fer al final una VALORACIÓ PERSONAL o OPINIÓ PERSONAL JUSTIFICADA

del llibre.

La història de les coses (activitats)

iesgc | 20 Desembre, 2009 09:44

La història de les coses (doble nota)Nom i llinatges:

La història de les coses (The Story of Stuff) és un documental web sobre el cicle de vida de béns i serveis. El documental, està narrat per Annie Leonard i presenta una visió crítica de la societat consumista. Exposa les connexions entre un gran nombre de problemes socials i de l'ambient, i ens convoca a tots a crear un món més sostenible i just.

 Opina sobre algunes de les afirmacions del documental.

1.      "... més del 50% dels diners de l'impost federal estatunidenc ara és per a les forces armades ..."

2.      "De les 100 economies més grans de la terra ara, 51 són corporacions (multinacionals)."

3.      "Nosaltres [els EUA] tenim el 5% de la població del món però consumim 30% dels recursos del món i vam crear 30% de les escombraries del món."

4.      "80% dels boscos originals del planeta s'han perdut.""Solament en el Amazones, perdem 2000 arbres per minut."

5.      "Cadascun de nosaltres en els EUA rep més de 3000 avisos publicitaris per dia."

6.      "Cadascun de nosaltres en els Estats Units fa 4 1/2 lliures [ 2,04 kg ] d'escombraries per dia."

7.      "La dioxina és la substància més tòxica feta per l'home coneguda per la ciència. I els incineradores són la primera font de dioxina."

8.      Comenta la cita de Victor Lebow va dir en 1955 ( 2 punts)

"La nostra economia enormement productiva... demana que fem del consum la nostra forma de vida, que convertim la compra i ús dels béns en un ritual, que busquem la nostra satisfacció espiritual, la nostra satisfacció de l'ego, en consum... nosaltres necessitem coses consumides, cremades, reemplaçades i descartades a pas accelerat."

9.      Quins problemes suposa l’extracció?

10.  .- Quin és el problema als Estats Units?  Quina solució han adoptat els Estats Units?

11.  .- Com es mantenen baixos els preus ?

12.  .- Què va proposar el president Bush després del 11 de setembre?

13.  -.Que es la obsolencia planificada?

14.  .- Que es la obsolencia percebida? Posa un exemple.

15.  .- Quin és el paper de la publicitat?

16.  .- Què ha passat amb la felicitat?  Per què?

17.  .- A que es dedica gran part del temps d’oci?

18.  - Possibles solucions a aquesta situació ?

19.  . Valoració personal del documental

Comentari de text.

iesgc | 16 Desembre, 2009 22:08

 

ACTIVITATS per divendres 15 de gener (són tres notes).

1.- Fer una introducció (mínim quatre línies, màxim 10 línies) al següents textos:

La separació de poders (p.15)

Preàmbul de la declaració d'Independència dels EUA (p. 17)

2.- Fer un comentari sense introducció i conclusió dels següent textos

Decret de l'Assemblea Nacional Constituents...(p.46).

Peticions dels Sans-Culottes. (p.48):

      3.-Fer una conclusió dels següents textos,

Dos tractats sobre el govern civil (p.19).

Quaderns nobiliari i  del tercer estat ...Només una conclusió dels dos textos (p.44).


Al blog podeu trobar exemples de comentaris de text.

- La declaració de drets de l'home i del ciutadà.

- Preàmbul de l'acta fundacional de l'Associació Internacional de Treballadors (1864)

- Un exemple de comentari d'una imatge.

Al llibre de 1r de batxillerat teniu mètodes de treball històric al final de cada tema.

Conseils (resum del blog de Xavier Serra)

1.  No es tracta de dir el mateix que ja diu el text amb altres paraules. Hem d'explicar no resumir.

2.  El text no s’ha de prendre com a pretext per explicar tot el que ja sabem i posar els apunts, sinó que hem de seleccionar, de tot allò que sabem, el que té una relació
directa amb el text, allò que ens pot ajudar a situar el text i a entendre’l millor, res més. Abans d’escriure tracta de recordar tot el que saps, mira si surt al text i com hi surten.  Mai has de posar tot el que saps, però sí pensar-ho: al comentari només hi escriuràs allò que pertoqui pel text que t’ha proposat.

3. Un comentari mai pot ser una associació o acumulació d’observacions disperses,
desordenades. Ha de tenir un ordre i una coherència.


4. En un comentari de text no es pot donar res per sabut. Hem de redactar el comentari de text pensant que ha d’anar dirigit a un suposat lector que ignora tot el relacionat amb el text: moviment, època, autor, obra, tema…

5.- És recomanable introduir les afirmacions de forma impersonal: s’ha fet notar - s’ha destacat -  potser l’autor,etc .

 Al blog de llibreta de quart d'eso trobareu un munt d'enllaços a pàgines que donen pautes per comentar els textos.

Recordau.

COM FER UN COMENTARI DE TEXT.

Feina prèvia. 

Numerar, llegir, cercar el significat de les paraules desconegudes i subratllar. 

INTRODUCCIÓ.     

S'ha de situar el text  amb una introducció breu que ha de situar el text temàticament i cronològicament.

 Es pot fer referència a les qüestions següents:

 -  Identificar l'autor i el moment,

 -  El context; moment històric, ideologia...

- Naturalesa del text;  llibre, memòries, relats carta particular, text  jurídic, tractat pamflet de propaganda... A un gràfic s'ha de dir quin tipus de gràfic és; barres, sectorials, corbes.

- La seva finalitat i destinatari

ANÀLISI. Relacionar el que sabem i el text, no limitar-se a resumir o a afegir resum i comentari sense relacionar.

.- Explicar al·lusions específiques; terminologia, fets, dates...

.- Comentar el que pretén el missatge, les intencions de l' autor, les causes de cada una de les idees que proposa ( els punts i aparts marquen idees diferents); per què? què havia abans...

- Comentar les conseqüències de cada idea plantejada per l'autor; es va realitzar o no, total o parcialment, quan?amb quins límits?..

.- Utilitzar totes les refèrencies que recordeu; imatges, pel·lícules, documentals... 

CONCLUSIÓ.           

 Tres possibles maneres de fer una conclusió:

.-Projectar el tema al futur. Finalment el plantejament general del text es va aconsegui o no, què va passar...

 .-Comentar processos històrics simultanis o similars

.-Resumir el més important del text

 

 

Làmines 4t d'ESO

iesgc | 16 Desembre, 2009 21:58

Activitats 4t d'ESO .

 

DIMECRES 23.
Làmina 10A. Activitat 1 i 2.
Làmina 10 B. Activitat 1.
Làmina 13. Activitat 1.

Objectius Corona d'Aragó i regne de Mallorca

iesgc | 14 Desembre, 2009 16:34

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS 2n ESO. 5. LA CORONA D’ARAGÓ I EL REGNE DE MALLORCA. Examen dilluns 21

 

1.-  Explicar la Corona d’Aragó.

2.-  Narrar la conquesta de les Illes Balears.

3.- Comentar la repoblació amb les Illes Balears.

4- Analitzar l’inici del regne privatiu: JaumeII.

5.- Definir Sanç I, Jaume III, Pere IV, Ramon Llul, Abraham Cresques, mà major, mà forana.

6.- Explicar la crisi del segle XIV i XV.

7.- Saber situar al  mapa de les possessions del regne privatiu de Mallorca (pàgina 106): Corona d’Aragó, Aragó, Catalunya, València, Rosselló, Cerdanya, Montpeller, Perpinyà, Carlat, Cotlliure, Omelàs, Puigcerda, Girona, Barcelona, la Seu d’Urgell, Lleida, Barcelona, Tarragona, Tortosa, La Seu d’Urgell, Saragossa, Terol, València, Xàtiva, Eivissa, Ciutat de Mallorca, Inca, Ciutadella, Maó.

Els anteriors objectius es poden preguntar com preguntes de desenvolupament, de vertader o fals, de relacionar, d' ordenar cronològicament i completar frases

OBJECTIUS 1R DE BATXILLERAT. Economia i Societat XIX.

iesgc | 01 Desembre, 2009 15:21

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS HISTÒRIA CONTEMPORÀNEA UNIVERSAL.2.

1R DE BATXILLERAT. Economia i Societat XIX. Examen 11 de desembre.

 

1        Explicar els factors favorables pel desenvolupament d’Europa, Estats Units i Japó

2        Explicar els factors desfavorables pel  desenvolupament d’Amèria Llatian, Àfrica i Àsia

3        Narrar les característiques de l’esclavitud.

4        Narrar la situació de la dona al segle XIX.

5        Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al cartisme.

6        Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.

7        Explicar la Primera Internacional: Desenvolupament i crisi.

8        Analitzar la Segona Internacional: Desenvolupament i crisi.

9        Conceptes que es poden demanar de manera concreta (10 línies):Societat estamental, burgesia, proletaris, socialisme utòpic

10    Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

Exemples d'imatges.

 

 

OBJECTIUS 4t d’ESO. UNITAT 4. ESPANYA AL SEGLE XIX

iesgc | 01 Desembre, 2009 12:35

OBJECTIUS 4t d’ESO. UNITAT 4. ESPANYA AL SEGLE XIX.

Examen dimecres 9.

1.- Explicar la crisi de l’Antic Règim

2.- Definir: Ferran VII, Riego, Trienni Liberal, llei sàlica, Conveni de Bergara, moderats, progressistes, Mendizabal, Narvaez, demòcrates, O’Donell, Pacte d’Ostende, Constitució 1869, Amadeu I, Primer República, èxode rural, jornaler, CNT, PSOE.

3.- Enumerar les causes de l’indepèndencia de l’Amèrica Hispànica.

4.- Comenta la Restauració

5.- Comentar imatges: caricatura d’un partidari del carlisme (p. 72), barricada (p.75), d’Alcolea a Sagunt (p.77), torn pacífic (p.78).

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS