Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

OBJECTIUS RECUPERACIÓ 1r de batxillerat.

iesgc | 13 Juny, 2010 19:22

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI OBJECTIUS RECUPERACIÓ

A tots els examens: comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

1.

1.- Analitzar les causes de la transició o  revolució demogràfica.

2.- Explicar les conseqüències de la revolució demogràfica.

3.- Definir: Lleis d’encerclament, feudalisme, desamortitzacions, imperialisme, globalització, crisi finisecular, gremis, sistema domèstic, llançadora volant, coc, màquina de vapor.

4.-Analitzar el liberalisme econòmic; model ideal i problemes.

 

2.

 

1                   Narrar les característiques de l’esclavitud.

2                   Narrar la situació de la dona al segle XIX.

3                   Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al cartisme.

4                   Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.

 

3.

1.      Analitzar la crisi de l’absolutisme: Il·lustració, despotisme il·lustrat, parlamentarisme anglès i independència dels Estats Units.

2.      Explica les causes i característiques de l’imperialisme.

3.      Analitza les conseqüències de l’ imperialisme.

4.      Conceptes que es poden demanar de manera concreta (definició i context):

Absolutisme, John Locke, Constitució liberal (1791), Constitució democràtica (1793), Congrés de Viena, Santa Aliança, Zollverein, Garibaldi, protectorats, colònies de poblament, aculturació, sipais, bòxers, boers.

 

4.

1.- Explicar les  causes de la Primera Guerra Mundial

2.- Comentar les característiques de la Primera Guerra Mundial.

3.- Explica les conseqüències de la Primera Guerra Mundial.

4.- Explicar les causes de l’aparició del feixisme.

 

5..

1.- Analitzar les característiques de la II Guerra Mundial: Guerra llampec, guerra econòmica, guerra total, holocaust.

2.-Conèixer les causes de la derrota de les potències de l´eix.

3.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

4.- Explicar què és la guerra freda i la formació dels dos blocs a la postguerra.

 

6.

1.- Explicar què és la guerra freda i aquestes etapes de la mateixa: les crisis relacionades amb la descolonització, la distensió aparent i  les crisis internes dels blocs.

2.- Explicar el final de la guerra freda: Crisi de l’URSS, esfondrament del bloc de l’Est.

3.-Analitzar les causes dels atemptats del 11 de setembre del 2001.

4.- Comentar els punts obscurs i les conseqüències dels atemptats del 11 de setembre de 2001.

 

 

 

Objectius recuperació ciencies socials

iesgc | 13 Juny, 2010 19:19

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS RECUPERACIÓ C- SOCIALS. Examen dijous.

 

1 ª AVALUACIÓ

 

OBJECTIUS UNITAT 1. L’ISLAM I AL-ÀNDALUS.

1 .-Definir: Meca, Kaaba, Mahoma, hègira, califa, sunnisme, xiisme,imam.

2 .-Enumerar els cinc preceptes o deures bàsics de l’Islam i les seves normes de comportament.

3.- Explicar les Illes orientals d’Al-Andalus.

 

OBJECTIUS  UNITAT 2. EL FEUDALISME.

1.- Explica el naixement del feudalisme.

2.- Definir: Societat estamental, rei feudal, nobles, vilans, serfs, croades

3.- Explica com era l’església medieval i les monestirs.

 

OBJECTIUS UNITAT 3. LA CIUTAT MEDIEVAL.

1.    Explicar la recuperació de la vida urbana

2.    Definir: gremis, mestres-artesans, call, patriciat urbà, burgesos, universitats,

3.- Explicar la crisi de la  de la baixa edat mitjana.

 

OBJECTIUS UNITAT 4. EL REGNES PENINSULARS.

1.- Explicar els regnes orientals.

2.- Definir: Reconquesta, repoblació, alous, consell de la villa, mossàrab, mudèjar, moriscos, escola de Toledo, calls, sinagoga, camí de Sant jaume.

3.- Comentar les institucions de govern.

 

2n AVALUACIÓ

 

OBJECTIUS. 5. LA CORONA D’ARAGÓ I EL REGNE DE MALLORCA.

1.-  Narrar la conquesta de les Illes Balears.

2.- Comentar la repoblació amb les Illes Balears.

3- Analitzar l’inici del regne privatiu: JaumeII.

 

OBJECTIUS. 6. RENAIXEMENT I REFORMA

1.-Explicar que era l’Humanisme.

2.- Identificar  i relacionar les principals característiques de la Reforma Religiosa. Luteranisme.Calvinisme i Anglicisme.

3.- Definir: causes reforma religiosa, Contrarreforma, Renaixement, persepectiva.

 

OBJECTIUS.UNITAT 7. LA MONARQUIA AUTORITÀRIA.  ELS REIS CATÒLICS.

 

1.- Explicar les característiques de l’Europa del segle XV.

2.- Comenta la monarquia dels reis catòlics.

3.- Explica l’humanisme i el renaixement.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS UNITAT 8. ELS GRANS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS.

 

1.- Explica els grans descobriments geogràfics.

2- Defineix: Magalhaes, Elcano, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, encomiendas, mita, Consell de Índies, Bartolomé de las Casas, Casa de Contratación, criolls.

3.- Explica els pobles precolombins.

 

3ª AVALUACIÓ.

 

OBJECTIUS UNITAT 10 L’IMPERI DELS ÀUSTRIES.

 

1.- Explicar els principals fets del regnat de Felipe II

2.- Definir: Carles I, Comunitats, Germanies, moriscs, no privilegiats, Felip III, guerra Trenta Anys, Carles II, guerra de Successió.

3.- Explicar la crisi social i econòmica.

 

OBJECTIUS Unitat 11. EL SEGLE DEL  BARROC.

 

1.- Conèixer les característiques generals de l’art barroc.

 

2.- Explicar la pintura de Velázquez.

 

3.- Comentar l’Europa de l’absolutisme

 

OBJECTIUS. 12.LES BALEARS A L’EDAT MODERNA.

 

1.- Explica la política a l’Edat Moderna.

2.- Comenta l’economia a l’edat moderna.

3.- Analitza la població i societat a l’Edat Moderna.

 

OBJECTIUS. ELS HABITANTS DEL PLANETA.

1. Explicar la dinàmica desigual de la població mundial.

2. Analitzar les migracions.

3. Explicar el mòn urbà.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS RECUPERACIÓ de 4t d'ESO. 3ª AVALUACIÓ

iesgc | 13 Juny, 2010 19:15

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS RECUPERACIÓ de 4t d'ESO. 3ª AVALUACIÓ.

 

UNITAT 10. DE LA GUERRA CIVIL A LA II GUERRA MUNDIAL. p. 176-190

 

GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-1939)

1.- Explica els fets del cop d’estat a la guerra civil.

2.- Explica les conseqüències de la guerra.

 

II GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

3.- Explica el desenvolupament de la guerra.

 

 

OBJECTIUS UNITAT 11. LA POSTGUERRA.

1.- Explica les conseqüències de la II Guerra Mundial.

2.- Defineix: guerra freda, divisió d’Alemanya, Mao Zedong, guerra de Corea, coexistència pacífica.

3.- Comenta la descolonització.

 

OBJECTIUS ESPANYA AL SEGLE XX.

 

1.- Explicar les principals característiques del franquisme.

2.- Explicar l’oposició al franquisme

3.- Explicar la instauració de la democràcia.

 

OBJECTIUS ESPANYA AL SEGLE XX.

iesgc | 07 Juny, 2010 21:02

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS ESPANYA AL SEGLE XX. 4t d'ESO

 

1.- Explicar les principals característiques del franquisme.

2.- Definir; autarquia, pla d’estabilització, maquis, ETA, Front Polisari, UCD.

3.- Analitzar la societat franquista.

4.- Explicar l’oposició al franquisme

5.- Analitzar el final del franquisme.

6.- Explicar la instauració de la democràcia.

7.- Comentar els inicis de la democràcia.

OBJECTIUS. ELS HABITANTS DEL PLANETA.

iesgc | 06 Juny, 2010 21:54

OBJECTIUS. ELS HABITANTS DEL PLANETA.

1. Definir: densitat, factors distribució població, piràmide de població, règim demogràfic modern.

2. Explicar la dinàmica desigual de la població mundial.

3. Analitzar les migracions.

4. Comentar l'explicació i la feina.

5. Explicar el mòn urbà.

6. Analitzar les societats humanes.

Objectius recuperació ciutadania

iesgc | 05 Juny, 2010 21:52

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS RECUPERACIÓ EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS.


Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny i a setembre amb una prova escrita. En el cas de suspendre la 1ª o 2ª avaluació i ser la suma de les tres avaluacions 15 o més es podrà recuperar l’avaluació suspesa  a juny amb un quadern d’activitats. A la resta de casos es podran recuperar els objectius suspesos a una recuperació a juny  i setembre;  una prova escrita que serà el 70% de la nota i un dossier d'activitats que serà un 30% de la nota.

 

1ª AVALUACIÓ.

7 UN MÓN GLOBALMENT INJUST.

- Explica c om el món està mal repartit.

- Defineix; comerç just i explotació colonial

8 GUERRA I PAU.

- Explica les causes de les guerres.

- Comenta les conseqüències de les guerres.

9. GLOBALITZACIÓ I INTERDEPENDÈNCIA.

- Defineix globalització.

- Comenta els riscs de la globalització.

 

2ª AVALUACIÓ

4.- LES PERSONES TENIM DRETS.

- Explica els drets humans.

- Definir declaració Universal dels Drets Humans.

- Explicar els drets civils i polítics, econòmics,socials i culturals.

5.- NO DESCUIDEM ELS DEURES.

-         Definir:  normes procedimentals, normes legals, normes morals.

-  Explicar els deures cívics.

 

  AVALUACIÓ.

6.- ENTRE TOTS  I TOTES DECIDIM.

- Explicar la democràcia.

- Definir; sobirania popular, sufragi universal,  democràcia directa i democràcia representativa.

- Explicar la democràcia espanyola.

- Comentar l’autogovern a les Illes Balears.

1.- ET CONEIXES?

- Explica la sexualitat i els seus  riscos de les relacions sexuals

 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ.

 

Fer les activitats que hi ha al final de cada unitat; “Per anar més enllà” de les unitats corresponents a l’avaluació suspesa:

 

1ª AVALUACIÓ.7 UN MÓN GLOBALMENT INJUST.8 GUERRA I PAU.9. GLOBALITZACIÓ I INTERDEPENDÈNCIA.

 

2ª AVALUACIÓ4.- LES PERSONES TENIM DRETS.

5.- NO DESCUIDEM ELS DEURES.

 

  AVALUACIÓ. 6.- ENTRE TOTS  I TOTES DECIDIM.1.- ET CONEIXES?

Objectius primer de batxillerat.

iesgc | 05 Juny, 2010 21:44

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS. 1r de batxillerat.

.

1.- Explicar què és la guerra freda i aquestes etapes de la mateixa: les crisis relacionades amb la descolonització, la distensió aparent i  les crisis internes dels blocs.

2.- Explicar el final de la guerra freda: Crisi de l’URSS, esfondrament del bloc de l’Est.

3.-Analitzar les causes dels atemptats del 11 de setembre del 2001.

4.- Comentar els punts obscurs i les conseqüències dels atemptats del 11 de setembre de 2001.

5- Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

Les següents imatges poden entrar a l'examen, a l'igual que aquest fragment de pel·lícula i els que hem vist a classe.

 

 

 


 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS