Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Cova d'Altamira.

iesgc | 28 Setembre, 2010 19:34

L'examen de selectivitat de Història de l'Art no és massa complicat.

Respecte a la primera unitat: Prehistòria. Egipte i Mesopòtamia. Fins ara no surt com tema i el que cal saber és comentar alguna de les principals obres d'art d'aquesta época.

A la darrera convocatòria podien entrar aquestes obres Bisó d'Altamira. Naveta de Tudons. Temples de Karnak i Luxor (Tebes). Grup de l'emperador Micerí. Nefertiti. Estela d'Hammurabi. Porta d'Ishart. Relleus del palau d'Assurbanipal.

Avui parlarem del Bisó d'Altamira.Recordau sempre intorducció i consevació.

 

EL BISÓ D’ALTAMIRA.

Els humans prehistòrics pintaven algunes parets i sostres de les coves on vivien. Aquest tipus de pintura s'anomena pintura rupestre, dins aquesta destaca l’estil de la de la zona franco-cantàbrica on es representen grans animals; els bisons europeus, cavalls, cérvols, cabres, porcs senglars... aïllats o en grups sense compondre escenes. Són dibuixos molt realistes i els colors utilitzats són el negre, el vermell i l'ocre. Es pensa que aquestes pintures tenien una funció màgica, les realitzaven per aconseguir que la caça fos abundant i fàcil.

La Cova d'Altamira està situada a Santillana del Mar (Cantabria). És relativament petita: només té 270 metres de longitud. Presenta una estructura senzilla formada per una galeria amb escasses ramificacions. Es defineixen tres zones: la primera està formada per un vestíbul ampli, il·luminat per la llum natural i va anar el lloc preferentment habitat. La segona és la gran sala de pintures que s’ha arribat a anomenar la «Capella Sixtina de l’art prehistòric». Finalment, existeixen altres sales i corredors en els quals també hi ha manifestacions artístiques de menor transcendència.

Les pintures d'Altamira, van ser descobertes el 1879 per Marcelino Sanz de Sautuola. El realisme de les seves escenes va provocar, al principi, un debat entorn de la seva autenticitat.A la fi del segle XIX, principalment a França, es van descobrir pintures rupestres similars associades a les estatuetes, relleus i ossos gravats apareguts en nivells arqueològics paleolítics, units a restes d'animals desapareguts (mamut, ren, visó, etc.). Fixada l'autenticitat de les pintures, s'inicià el debat sobre la pròpia obra.

La pintura està feta amb pigments minerals ocres, marrons, groguencs i vermellosos, barrejats amb aglutinants com la grassa animal. El contorn de línies negres de les figures es va realitzar amb carbó vegetal. Es van aplicar amb els dits, amb algun utensili a manera de pinzell i en ocasions bufant la pintura a manera d'aerògraf. Van aprofitar el relleu natural de la roca per a donar un efecte de volum i mobilitat.

La interpretació més acceptada és que les pintures es van realitzar per aconseguir que la caça fos abundant i fàcil. Altres interpreten a la pintura una batalla entre dos clans representats per la cérvola i el bisó.
L'animal més representat és el bisó. Hi ha 16 exemplars de diverses grandàries, postures i tècniques pictòriques. S'observen al costat de cavalls, cérvols i signes... Destaquen pel seu realisme anatòmic, el volum, el moviment i la policromia. 


El Bisó encongit és una de les pintures més expressives i admirades de tot el conjunt. Està pintat aprofitant el relleu de la volta. L'artista ha sabut encaixar la figura del bisó, encongint-lo, plegant les seves potes i forçant la posició del cap cap avall. Tot això destaca l'esperit d'observació naturalista del seu realitzador i l'enorme capacitat expressiva de la composició.

Per concloure volem senyalar que els nombrosos visitants que van accedir a la cova van fer perillar la conservació de les pintures que són patrimoni de la humanitat, i que actualment la cova es troba tancada es poden visitar reproduccions de la mateixa al museu al costat de la cova i al jardí del Museu Arqueològic Nacional d'Espanya.

Pàgines consultades.

Viquipèdia

Portal Ciència.

Artehistoria.

Arte España

Mirades de l'art des de l'institut.

A la pàgiina Artehistoria; imatges i informació

Produït per Artehistoria aquest és  un vídeo/recreació de la Cova d’Altamira.

Un altre vídeo, només música i comparació de les pintures amb altres dibuixos i bisons reals.

I  també podeu veure un vídeo de RTVE centrat en el descobriment i conservació;  ¿Te acuerdas? El hallazgo de las pinturas de Altamira

Si voleu més informació us recoman la pàgina del Museo d'Altamira

A la pàgina docuciencia podeu trobar un documental en sis parts "Altamira desde siempre, para siempre."

 

Pàgina web d'art molt interessant.

iesgc | 27 Setembre, 2010 07:39

 He trobat aquesta  recomanable pàgina en castellà de Guillermo Méndez Zapata, professor del IES Juan de la Cierva de Vélez-Málaga, amb material molt complet, esper que us pugui servir d'ajuda.

- Presentacions (Power Point). Del megalitisme al segle XX

- EXERCICIS  INTERACTIUS

- Resumens per a selectivitat

Mapas conceptuales MAPES CONCEPTUALS

 

Gràcies

iesgc | 26 Setembre, 2010 20:52

Hola gràcies a tots els que us haveu preocupat per la meva salut. Em sap molt de greu no haver pogut començar el curs.

Físicament no puc estar però estic a la vostra disposició a aquest blog o a pepepollenca@gmail.com

 

 

 

 

Programari 2n d'ESO

iesgc | 17 Setembre, 2010 20:45

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CURS: 2n ESO.

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I

 ELS DRETS HUMANS.

 

CONTINGUTS

         

I. Bloc. Convivència i valors cívics

Unitat 1. Les persones tenims drets.

Unitat 2. No descuidem els deures.

Unitat 3. Entre tots i totes decidim.

 

II.Bloc.  Pertinença i ciutadania.

Unitat 4. Un món globalment injust.

Unitat 5. Guerra i pau: la superació dels conflictes.

Unitat 6. Globalització i interdependència.

 

III.  Bloc. identitat i autoestima.

Unitat 7. Et coneixes?

Unitat 8. Els altres entren en escena.

Unitat 9. El respecte a la diferència.

 

MATERIALS

- El llibre de text. BUENO MATOS, J.M. i MARTÍ ORRIONLS, X. Thau. Educació per a la ciutadania i els drets humans. Vicens Vives, Palma de Mallorca 2008. 

- Premsa escrita.

- Internet.

- Presentacions en power point.

- Música.

- Documentals i pel·lícules.

 

 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Sempre que sigui possible es faran activitats relacionades amb el temari.

- Xerrada de alguna ONG o associació; Comerç Just, Amnistia Internacional, GOB...

- Visita a les distintes dependències de l’Ajuntament, a alguna de les associacions del municipi; PRODIS, AFAMA...

‑ Veure pel·lícules històriques  o representacions teatrals.

‑ Visites a exposicions relacionades amb el temari.

TEMPORALITZACIÓ

1ª Avaluació. 12 sessions. I.  Bloc. Convivència i valors cívics.

2ª Avaluació. 12 sessions II. Bloc. Pertinença i ciutadania.

3ª Avaluació 10 sessions III.Bloc.  Identitat i autoestima.

 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat de la mitjana de les activitats escrites. Per aprovar l’avaluació és imprescindible  tenir una nota positiva de actitud (participació i respecte de les normes de convivència). A la nota d’actitud tothom parteix de 5 i cada positiu o negatiu suposa pujar o baixar aquesta nota mig punt. L’actitud també servirà per arrodonir la nota final de cada avaluació

 

Les activitats es presentaran puntualment, si es presenten amb un dia de retard baixarà la nota un punt. Amb més d’un dia de retard es puntuaran amb un 0. Si es copien les activitats es puntuarà amb un 0 l’original i la còpia. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt.

Les activitats podran ser:

- Activitats del llibre

‑ Petites feines de sintesi,investigació i comparació.

‑ Debats.

‑ Elaboració d´esquemes i resumens.

‑ Seguiment de noticies de premsa.

- Comentaris de textos, pel·licules, documentals, cançons...

- Quadern (ordre, netedat, correcció, material extra...)

 

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Fins una setmana abans d’acabar cada avaluació hi haurà la possibilitat de recuperar les activitats suspeses mitjançant activitats de recuperació. En el cas de que la causa de suspendre hagi estat l’actitud la recuperació serà una feina relacionada amb l’ actitud negativa detectada.

Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions.

 En cas de suspendre una avaluació es podrà  recuperar a juny i a setembre realitzant correctament les activitats de recuperació.

 En cas de suspendre més d’una avaluació es podrà  recuperar a juny i a setembre realitzant una prova escrita (50%) i les activitats de recuperació (50%)

   

 

 

 

Programari 4t d'ESO

iesgc | 17 Setembre, 2010 20:44

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PROGRAMARI 4t D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS.

 

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ

Els continguts i la temporalització prevists són els següents:

1ª Avaluació: De la unitat 1 (El segle XVIII: La crisi de l'Antic Règim), fins  la 5 (Industrialització i societat en l'Espanya del segle XIX). Es tendrà especial cura en l'explicació i treball de conceptes bàsics per a un aprenentatge significatiu i durader de la història i tot tenint en compte que els alumnes es troben en un final d'etapa.

2ª Avaluació: De les unitats 6 (L' època de l'Imperialisme ) fins la unitat 12  (Espanya durant el franquisme).

3ª Avaluació: de la unitat 13 (Espanya en democràcia) a la 16  (L'art del segle XX).

 

METODOLOGIA

 

Es treballarà perquè l’aprenentatge sigui significatiu i no mecànic, memorístic i repetitiu. Es farà ús del llibre però també treballaran l'elaboració d'esquemes i apunts facilitats pel professorat de l'àrea. Podrem fer ús de suports audiovisuals, cinema, articles de revistes especialitzades, internet, etc. per a treballar els continguts de l'assignatura.

Atès que l'extensió del temari és considerable, alguns temes es podran veure d'una forma més resumida i altres d'una forma més extensa.

 

MATERIALS

Llibre i carpeta d’activitats (País 4. Ciències Socials. Història, editorial Vicens Vives.

Mitjans de comunicació, articles de premsa, televisió...

Mapes temàtics polítics i econòmics.

Documentals i pel·lícules de caràcter històric.

Internet.

 

SORTIDES

 Es preveu alguna sortida al cinema, exposicions, museus relacionats amb el temari.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat de les proves escrites (mínim dues per avaluació), i la mitja de les seves notes suposarà el 80% de la nota final de l’avaluació. L’altre 20% serà un compendi de les activitats diàries. Es valorarà a més l’interès i l’actitud dins l’aula i a les activitats extraescolars per a arrodonir la nota al final de cada avaluació.

Per aprovar el curs cal obtenir un mínim de 5 a cada avaluació i tenir una actitut positiva a classe. En cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar el juny.

Les errades conceptuals greus en els treballs i les faltes d’ortografia, així com la presentació incorrecta, baixaran la nota.

En el cas que l´ alumnat no es pugui presentar a una prova, tendrà dret a fer-la un altre dia (no superior a una setmana després de la incorporació a les classes) presentant la sol·licitud amb la justificació corresponent.

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar el juny o setembre, mitjançant una prova escrita (80%) i lliurament d’activitats de recuperació (20%).

 

 

Pendents

Els alumnes amb l’assignatura pendent de 3r d’ ESO faran dues proves de recuperació: una el novembre de la meitat dels objectius suspesos, i una altra el mes de març (en el cas d’haver aprovat la prova de novembre, es farà de la segona meitat dels objectius suspesos; en el cas d’haver suspès la prova de novembre es farà de tots els objectius de la matèria).

 

 

 

 

Programari Primerde batxillerat.

iesgc | 17 Setembre, 2010 20:42

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

PROGRAMARI 1r batxillerat

ASSIGNATURA: HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

 

CONTINGUTS.

Historia Universal de l’ Antic Règim a l’ actualitat. Els continguts de la primera part del temari, segle XIX, fins imperialisme, es poden fer de forma diacrònica ( Demografia, societat, política, economia) o de forma sincrònica seguint l’índex del llibre La segona i tercera part del temari, segle XX i actualitat la farem de forma sincrònica, seguint l’índex del llibre

METODOLOGIA

Explicacions del professor i participació dels alumnes. L’aprenentatge  es pretén que sigui significatiu i no mecànic, memorístic i repetitiu. La finalitat és que l’alumnat construeixi i assimili nous coneixements i significats, modificant i reordenant els seus coneixements previs

MATERIALS

 El llibre de text Història del Món Contemporani  de l´editorial Vicens Vives. Llibres específics. Revistes de caràcter històric. Articles de premsa. Mapes temàtics polítics i econòmics.  Documentals i pel·lícules de caràcter històric. Mitjans de comunicació; diaris, ràdio, televisió. Internet.

TREBALLS /SORTIDES.

- Un treball d’ història oral  voluntari.

‑ Visionat de pel·lícules històriques  o representacions teatrals relacionades amb el temari.

‑ Visites a exposicions relacionades amb el temari..

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota final serà resultat de :

 Un 85% la mitjana al menys de sis notes resultat de proves escrites d´aplicació amb comentaris de textos, fotografies, estadístiques, pel·lícules, documentals, qüestions teòriques... Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

En el cas de que l´ alumne no es pugui presentar a una prova, podrà  fer la prova un altre dia presentat la sol·licitud corresponent. En el cas de no presentar-se a una prova per segona vegada podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. En el cas de que una alumne copií, traurà un 0.

 

Un 15% serà resultat de la mitjana les activitats de caràcter escrit i oral. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt. En cas de no presentar les activitats el dia senyalat pel professor, es llevarà un punt si es lliuren al dia següent, en cas contrari es puntuaran amb un 0. Per recuperar activitats l´alumne podrà realitzar  activitats de recuperació. En el cas de que una alumne copií una activitat, treure un 0, igual que l’alumne copiat.

 

Pujar  nota.

Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. Per arrodonir o pujar la nota es tendrà en compte l'actitud a classe, també hi ha la possibilitat de fer una feina d'història oral per pujar la nota final

 

ACTIVITATS:

‑ Comentaris de text, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel×lícules. Petites feines d´investigació i comparació. Projecció de pel×lícules i documentals i realització d´activitats.Organització de debats.Elaboració d´esquemes i resumens. Seguiment de noticies de premsa. Exposicions orals. Treball d’història oral voluntari.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior a 5 i la nota dels exàmens ha de ser superior a 3,5 .  En cas de que la nota final sigui inferior a 5  o algun examen sigui inferior a 3,5 l´alumne podrà fer una recuperació a final de curs dels objectius suspesos. La recuperació en Setembre serà de tots els objectius mínims del curs.

 

FEINA VOLUNTÀRIA HISTÒRIA ORAL

El procés a l'hora de realitzar el treball és el següent:

 

1.- Recerca o selecció de l'informant, les dades del qual i una petita biografia es col·locaran a l'inici del treball. A l'hora de buscar l'informant facilitarà el treball que sigui una persona propera, amb suficient edat, capacitat de recordar i dicció. Assegureu-vos que l'entrevistat sàpiga que dureu una gravadora.

 

2.- Cal cercar informació de l'època i lloc on es va emmarcar l’entrevista. Això us permetrà fer millor l’entrevista i conèixer les referències que us.


3.- Elaboració d'un qüestionari base; Encara que cal donar llibertat a les persones entrevistades perquè s'expressin sense limitacions i això suposa improvisar, sempre és necessari partir d'un qüestionari previ. Aquest qüestionari és convenient mostrar-ho al professor abans de fer- ho a  l'entrevistador

 

4. - Realització de l'entrevista: Es pot realitzarà amb una gravadora o camera de vídeo. 
Al principi de l'entrevista cal comprovar el so i incloure un breu qui, què, quan, on. L'espai domèstic és el més adequat per a realitzar entrevistes, i és millor realitzar-les, sempre que es pugui, tot sol, s’ha d’ afavorir el major clima de confiança i d'espontaneïtat. És important comprendre que l'objectiu de l'entrevista és obtenir informació el més veraç possible, però no corregir, ni debatre, ni educar a l'entrevistat. És important no interrompre a l'entrevistat si que interessa encoratjar-lo i si hi ha un concepte que després volem ampliar, el millor és anotar-lo ( dur un quadern).

Les preguntes deuen sempre formular-se en un llenguatge col·loquial, deuen evitar-se les preguntes complexes o les dobles preguntes. Les primeres preguntes són molt importants per a establir un ambient relaxat. S'ha d'evitar llegir les preguntes, prestar-los més atenció que als entrevistats o insistir en el seu ordre. El qüestionari tempti que estar més en la ment de l'entrevistador que en les seves mans durant l'entrevista. Mai us avorriu i necessiteu que us expliquin tot. L'entrevista es pot fer en diversos dies i sempre es deu acabar quan l'entrevistat sembli cansat.


5- Transcripció de l'entrevista. Ha de  ser completa.


6- Redacció del treball;


- El treball ha de tenir una portada amb títol i dades acadèmiques.
-  L'Índex que ha de servir per a distingir els diversos temes tractats. Totes les pàgines s'han de numerar excepte l'índex i els annexos.

- La introducció deu explicar els motius de l'elecció de l'època o temes tractats, els problemes a l'hora d'elaborar el treball...

- Les preguntes i respostes estaran clarament diferenciades, de manera que es faciliti la lectura. Les línies estaran suficientment separada i amb marges amplis, deixant espais en blanc en aquelles paraules o paràgrafs que no siguin totalment intel·ligibles.

- Cal registrar les percepcions o sentiments que es vegin.

- Les notes a peu de pàgina que poden fer referència a altres parts del treball o per a aclarir alguna cita ( llocs, personatges, fets...).

- En la conclusió es deu valorar el treball realitzat.

- Es deu incloure la bibliografia utilitzada: Cognoms i nom de l'autor en majúscules, el títol subratllat, l'editorial, el lloc i l'any de l'edició utilitzada.

- Un annex amb materials complementaris, com fotografies, cartes, manuscrits, documents personals, etc.... que podien ser comentats o relacionats amb el text.

- A la presentació final del text se li pot afegir una fitxa tècnica.


7.- Lliurament i valoració.

S’ ha de lliurar el treball escrit i les gravacions ( cintes standar de vídeo o audio o cd  o dvd o memòria)

El treball s'ha de lliurar abans del 30 de maig. Tant el treball escrit com les cintes formaran part de l'arxiu d'Història Oral del departament d'Història. Si els alumnes volen quedar-se amb els mateixos deuran lliurar una còpia ( en el cas d'estar fet amb ordinador basta un disquet.). Per a evitar problemes amb la còpia el treball no s'ha de realitzar en folis de color fosc.


Es valorarà:

 - Contingut; Quantitat, introducció, conclusió, informació addicional, correcció preguntes, improvisació, registres addicionals, fitxes, notes a peu de pàgina i ordre.

-           Forma; Portada, índex, numeració, claredat, transcripció, so, to, presentació cinta, bibliografia.

-           FOLGUERA, P. Cómo se hace historia oral. Eudema, Salamanca, 1994.

Pepe ©

 

ACTIVITATS INICIALS Hª De l’Art. 2n de Batxillerat.

iesgc | 15 Setembre, 2010 16:26

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ACTIVITATS INICIALS Hª De l’Art. 2n de Batxillerat.

 

 

Per fer aquestes activitats necessitareu cercar informació a llibres e internet que haveu de portar per fer les activitats a classe. Cada activitat s’ha de fer en dues hores.

 

Les activitats següents servirien per tenir un primer coneixement del tema i practicar tècniques bàsiques a aquest curs com saber desenvolupar un tema  i comentar.

 

ELABORAR UN TEMA.

 

- Cal fer una introducció amb un plantejament general del tema.

- Al desenvolupament del tema s’han d’utilitzar frases cures i enllaçades. Has d’expressar les idees amb les teves paraules ( no s’ha de copiar) i fer un ús adient de la terminologia.  Hi ha d’haver un fill conducor i relacionar els diferents apartats del tema.

- Conclusió; cal fer una síntesi final que destaqui els punts fonamentals del tema exposat.

 

Cuadro de texto: ELABORAR UN TEMA.    - Cal fer una introducció amb un plantejament general del tema.  - Al desenvolupament del tema s’han d’utilitzar frases cures i enllaçades. Has d’expressar les idees amb les teves paraules ( no s’ha de copiar) i fer un ús adient de la terminologia.  Hi ha d’haver un fill conducor i relacionar els diferents apartats del tema.  - Conclusió; cal fer una síntesi final que destaqui els punts fonamentals del tema exposat.- Activitat. 1. Desenvolupar el següent tema:  “L’art a la prehistòria” en un màxim de dos fulls A4  seguint el següent esquema : La pintura rupestre: Definició i característiques de les zones cantàbrica (Altamira) i del llevant de la península Ibèrica (Cogull). Arquitectura megalítica i cultura talaiòtica: Definició i tipus de construccions neolítiques (menhir, alineament, cromlec i dolmen). La cultura talaiòtica de les Balears: Talaiots, taules i navetes.

1. b. Comentar les següents obres (seguint els models del llibre de tex (pàg 8 a 17).

Bisó d’Altamira

Naveta dels Tudons

 

- Activitat. 2. Desenvolupar el següent tema: L’art de l’antic Egipte en un màxim de dos fulls A4  seguint el següent esquema : Fonaments socials i religiosos de l’art egipci. Arquitectura funerària (mastabes i piràmides) i religiosa (temple). Les arts plàstiques: Iconografia i manifestacions (escultura exempta, relleus i pintura).

2. b. Comentar les següents obres (seguint els models del llibre de tex (pàg 8 a 17).

Temples de Karnak i Luxor, Tebes

Grup de l’emperador Micerí

Nefertiti

 

 

- Activitat. 3. Desenvolupar el següent tema: L’arquitectura i les arts figuratives a Mesopotàmia en un màxim de dos fulls A4  seguint el següent esquema :Les cultures mesopotàmiques. Arquitectura sumèria: El ziggurat. La plàstica sumèria: Relleus (estela d’Hammurabi) i escultura exempta (estàtua de Gudea). Els relleus assiris. Babilònia (porta d’Isthar).

 

3. b. Comentar les següents obres (seguint els models del llibre de tex (pàg 8 a 17).Estela d’Hammurabi

Porta d’Ishtar

Relleus del palau d’Assurbanipal

 

A la següent pàgina de la UIB teniu informació sobre l’examen d’accés a la Universitat d’Història de l'Art.

http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/acces/pau/materies_pau/informacio/10/historia_art.htm

A aquesta pàgina podeu cercar els exàmens d’anteriors convocatòries de selectivitat.

http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/acces/pau/materies_pau/index.htm

Per exemple el de juny d’enguany

http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/acces/pau/materies_pau/examens/HART2010JUNY.pdf

Podeu trobar els enllaços al meu blog, http://iesgc.balearweb.net/

 

 

Programari Història de l'Art.

iesgc | 15 Setembre, 2010 16:24

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PROGRAMARI. HISTÒRIA DE L’ART. 2N DE BATXILLERAT.

CONTINGUTS I PERIODITZACIÓ

Primera avaluació

0. La història de l'Art. Conceptes i mètode.

1.- Lart a la Prehistòria, Mesopotàmia i lantic Egipte

2.- Grècia

3.- Roma

4.- L’art paleocristià, bizantí i prerromànic

5.- Lart hispanomusulmà

6.- Lart romànic: Espanya i França

7.- Lart gòtic: Espanya i França

8.- El Renaixement

 

Segona avaluació

8.- El Renaixement (acabar)

9.- El Barroc

10.- Goya

11.- L'arquitectura dels segles XIX i XX.

 

Tercera avaluació

12.- Pintura del segle XIX: Classicisme, Romanticisme, Realisme, Impressionisme i Postimpressionisme

13.- Les avantguardes històriques: del Fauvisme al Surrealisme

14.- Les arts plàstiques després del 45

 

Es podrà revisar la programació dependent del ritme del grup.

 

 

MATERIALS

-Llibre de J. Maroto l’editorial Casals

-Apunts que els alumnes prendran de les explicacions de la professora.

-Glossari de termes artístics. Diccionaris específics d'Història de l'art.

-DVD,articles, fotocòpies, suport telemàtic (internet), llibres específics i altres tipus de suports visuals.

 

SORTIDES

Durant el curs escolar, es podran dur a terme:

-         Sortida visita a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca per tal de visitar exposició de l'artista  Miquel Barceló dins el mes de setembre de 2009.

Una excursió a Palma per estudiar larquitectura i escultura gòtica a Mallorca. Es durà a terme a finals del primer trimestre o a principis del segon.

Visites a Palma, Inca o altres localitats de Mallorca quan es facin exposicions temporals dinterès o per estudiar el seu patrimoni artístic.

Visites a la seu de la Fundació La Caixa en el Gran Hotel, el Centre de Cultura Sa Nostra, el Museu de Mallorca, la Fundació Pilar i Joan Miró, el Museu dArt Modern i Contemporani Es Baluard, la Col·lecció March dArt contemporani, entre daltres.

 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Es faran un mínim de 2 exàmens per avaluació (teòrics i pràctics de comentaris d’obres d’art).

 No selimina matèria, de manera que saniran acumulant els coneixements durant el curs i podran ser objectes de preguntes a qualsevol prova escrita. La raó daquesta mesura no és altra que la de facilitar lexamen de selectivitat.

 

 És necessari assolir un nivell adequat en la terminologia específica de lassignatura que sanirà utilitzant durant tot el curs, així com també dominar les pautes a seguir per fer els comentaris dobres i assolir una visió general de levolució estilística.

És important lelaboració desquemes de cada unitat per facilitar el repàs dels temes que es van treballant, així com també anar assimilant la terminologia específica.

 

Es valoraran els coneixements, l’expressió escrita i la presentació dels treballs de comentaris d’obres d’art. Es valorarà també l’expressió lingüística i la redacció.

La nota de cada avaluació serà la mitja de les proves escrites (2 per a cada avaluació)

 

Les proves escrites consistiran en 1 text amb dues preguntes (amb una puntuació total de 3 punts) i 4 qüestions a desenvolupar de les quals l’alumne n’ha d’escollir 2 (cada una d’elles amb una puntuació de 3’5 punts).

 

Per aprovar les avaluacions totes les proves escrites han de tenir com a mínim un 4 i no deixar cap pregunta en blanc. 

 

Es farà un examen final, de presentació obligatòria. Aquest suposarà la recuperació per  a les persones que portin una o més avaluacions suspeses (en aquest cas la nota màxima serà un 5); mentre que per els alumnes que ho duen tot aprovat, la prova final suposarà una nota més de la 3ª avaluació.

 

Si algun alumne no pot assistir a una prova escrita, se li acumularà la matèria per a la pròxima prova.

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 

Les notes de cada avaluació faran mitjana entre sí per obtenir la nota final del curs sempre i quan a cada avaluació s’hagi obtengut una nota igual o superior a 3’5 per cada prova. Si no és així, l’alumnat haurà de realitzar un examen el juny per tal de recuperar l’avaluació o avaluacions suspeses.

Qui suspengui Història de l’Art el juny, s’haurà d’examinar de tot el temari el setembre.

 

 

  

 

Examen de selectivitat Història de l'Art

iesgc | 15 Setembre, 2010 11:47

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 A la pàgina de la uib podeu trobar informació molt interessant entre altra; models d'exàmens de selectivitat: http://www.uib.eu/ca/infsobre/estudis/acces/pau/examens.htm

  • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’haurà de triar una.
  • La prova contindrà una part pràctica.
  • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

1. Cada opció constarà de tres exercicis.
2. El primer exercici consistirà en definicions. L'alumne contestarà el terme correcte segons la definició oferta. Ha d'escollir 10 termes entre els 20 que s'ofereixen, amb un valor de 0,2 punts cadascun; aquest primer exercici val un total de 2 punts (vegeu l'annex I).
3. En el segon exercici de cada opció es proposaran dues preguntes de resposta àmplia (temàtiques). D’aquestes preguntes, l’alumnat en triarà una. Aquest exercici té un valor de 4 punts.
4. En el tercer exercici de cada opció es proposaran dues imatges d’obres d’art (pictòrica, escultòrica o arquitectònica). D’aquestes imatges, l’alumnat ha de fer un comentari específic textual (formal i iconogràfic) i contextual d’una, a lliure elecció. Aquest exercici té un valor de 4 punts.
5. Especificacions:

·         Les preguntes i les imatges del segon i tercer exercici tractaran sobre temes de Blocs diferents (2, 3, 4 i 5) del Currículum per a cadascuna de les opcions A i B, de manera que apareixeran aleatòriament els quatre blocs entre les dues opcions.

  • L'examen es contestarà en els fulls oficials de les PAU.

Criteris generals d'avaluació

1.       A la part terminològica o part A, només es valorarà la resposta correcta.

2.     De manera específica a la part B, l'alumne ha de cenyir-se a un guió i contestar ordenadament de la manera més precisa. Hom tindrà en compte el nivell de coneixements, la qualitat d’aquests, l'aplicació terminològica, la capacitat d'elaboració, d'exposició i la capacitat de síntesi. Quant a això, no es valoraran altres inclusions temàtiques que no es demanin expressament, fins i tot com a introduccions. La precisió de valoració serà de 0,25 punts.

3.      A la part C, de forma general, hom considerarà com a mèrit l'ús de la terminologia artística adequada. De manera específica hom es regirà per la proporcionalitat següent: 20% la correcta inserció historicoestilística, en el cas de les arts figuratives: 40% l’anàlisi tecnicoformal, i 40% el context historicosocial, estètic i iconogràfic; en el cas arquitectònic: 40% l’anàlisi tecnicoconstructiva i el lèxic formal, i 40% el context historicosocial, estètic i els aspectes funcionals i representatius. La precisió de valoració serà de 0,25 punts.

Informació addicional de la matèria

·         Annex I. Llista de termes tècnics d'art

·         Annex II. Continguts

·         Annex III. Llista d'obres d'art per al bloc C

 

A la vostra disposició

iesgc | 15 Setembre, 2010 11:38

Hola a tots, l'operació del  lligament ha anat bé i ja estic a ca meva. Esper poder tornar a l'institut en un mes i que la conselleria no tardi massa en enviar un substitut. Aquests dies us podrá ajudar  a aquest blog.
 
Podeu utilitzar els comentaris d'aquest blog o  a jlgarcia@educacio.caib.es / pepepollenca@gmail.com.
 
Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.
 
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS