Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

OBJECTIUS LA SEGONA GUERRA MUNDIAL I LES SEVES CONSEQÜENCIES.

iesgc | 20 Abril, 2011 23:30

 Ja està corregit l'examen si voleu la nota m'haveu d'enviar un correu.

OBJECTIUS LA SEGONA GUERRA MUNDIAL I LES SEVES CONSEQÜENCIES.

1.- Explicar l'agressivitat dels regim feixistes i les aliances prèvies a la guerra. 

2.- Definir; Anchluss, conferència de Munic,col·laboracionisme, resistència, holocaust, ONU,Pla Marshall, OTAN.

3.- Explicar el desenvolupament de la II Guerra Mundial; guerra llampec, guerra total i triomf aliat.

4.- Comenta les conseqüències de la guerra. 

5.- Analitza els inicis de la guerra freda

6.- Explica la descolonització.

7.- Comentar i completar imatges de la pàgina 190, comentar imatgea pàg 197,198,199 i 204.

Els dos blocs.

iesgc | 17 Abril, 2011 07:24

COMENTARI ELS BLOCS (PÀG 224)

Feina prèvia: Numerar, llegir, cercar el significat de les paraules desconegudes i subratllar.

INTRODUCCIÓ; Identificar l'autor i el moment, el context històric i el caràcter del text.

Els dos textos són de l’inici de la  Guerra Freda, nom que es va donar a l'enfrontament entre l'URSS i els Estats Units i els seus respectius aliats, després de la Segona Guerra Mundial. Dues potències  amb dos models econòmics diferents el comunisme i el capitalisme. Era un enfrontament sense arribar a la guerra directa, basat en la mútua amenaça, l'intent per expandir les àrees d'influència respectives i tensió permanent, incloent el desenvolupament de bombes atòmiques ( MAD destrucció mundial assegurada).

COMENTAR, Explicar al·lusions específiques. Comentar el que pretén el missatge, les intencions de l' autor.- Relacionar el que sabem i el text, no limitar-se a resumir. S’ha de relacionar la informació del text amb altres informacions i s’ha de qüestionar les raons del text, la seva subjectivitat, s’han d’explicar paraules, posar exemples...

El primer text és una part de la Doctrina Truma, que el president nord-americà Harry S. Truman va proclamar davant el congrés dels Estats Units. La doctrina establia que els Estats Units podien donar suport a persones lliures que estan resistint els intents de domini per minories armades o per pressions exteriors i es va promulgar específicament amb l'ànim de proporcionar suport a Grècia i Turquia  governs que resistien enfront del comunisme.

Al text Truman subratlla les diferències polítiques dels dos blocs, entre els quals d’ha de triar ja que eren dues opcions antagòniques. Tan Estats Units com l’URSS volen assegurar-se el suport o control d’altres països i no es permet la neutralitat davant aquest conflcite. Truman contraposa a la democràcia i drets del bloc capitalista, el caràcter dictatorial dels països comunistes, ja que als  mateixos només es va permetre el partit comunista i es va perseguir a la resta de partits, eliminant drets individuals, com la llibertat d’expressió que es cita al text.

Però  també és cert que  l’anticomunisme nord-americà  va acabar a un fanatisme perseguidor de qualsevol moviment dins el marc de l'esquerra política, com es va demostrar amb el Comité d’Activitats Antiamericanes i  la caixa de bruixes, i amb la prohibición del partit comunista als EUA.  A més a més els Estats Units va estar disposat a donar el seu suport a dictadures amb les mateixes característiques que critica al text, sempre que aquestes dictadures fossin aliades i respectessin el sistema econòmic capitalista com per exemple va ser la dictadura d’en Franco.

El segon text és un fragment  d’un informe soviètic,  del mateix any. A aquest text s’incideix en l’antiimperialisme. Pels soviètics l’imperialisme era resultat del capitalisme, i s’identificava el pla Marshall dels EUA que es va iniciar al mateix 1947 amb una formula nova d’imperialisme.  Al text els soviètics d’identifiquen el seu bloc amb una nova democràcia antimperialista, quan el que és cert és que als països comunistes com hem dit s’imposaven dictadures on només es permetia els partits comunistes i cap dret individual.

Tan els Estats Units com l’URSS van ser antiimperialistas, però volien que els nous països independents triessin la seva opció política i econòmica. Els Estats Units no van tardar a adoptar una gran precaució davant el tema colonial, i van examinar cas per cas, tenint en compte, sobretot, que en alguns territoris la lluita d'alliberament nacional era de signe comunista clar i que podia afectar els seus interessos econòmics. Els soviètics pensaven que els imperis no eren sinó un destorb a les seves noves capacitats expansives, ja que es consideraven líders mundials de la revolució socialista. Això va donar lloc a la intervenció dels dos països als processos descolonitzadors, configurant un nou tipus d’imperialisme fonamentat en el control indirecte i alineament dels països a un bloc o altre.

CONCLUSIÓ.           Projectar el tema al futur.            Comentar processos històrics simultanis.           Resumir el més important.

La doctrina Truman va tenir el suport del Congrés i es van concedir 400 milions de dòlars en ajuda econòmica i militar per a Turquia i Grècia, va ser l’inici del  Pla Marshall. A 1947 la implantació dels règims comunistes a Europa de l’est als països alliberats per l'Exèrcit Roig, era una realitat, i aquests van rebutjar l'oferta nord-americana i un any més tard, la meitat oriental d'Europa. Europa i el mòn es dividien en dos sectors irreconciliables liderats pels EUA i per l’URSS.

OBJECTIUS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÀNIA. II Guerra Mundial i Guerra Freda.

iesgc | 15 Abril, 2011 21:06

OBJECTIUS HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÀNIA.  II Guerra Mundial i Guerra Freda. 

1.-  Analitzar les característiques de la II Guerra Mundial: Guerra llampec, guerra econòmica, guerra total, holocaust.

2.-Conèixer les causes de la derrota de les potències de l’eix.

3.- Conceptes que es poden demanar de manera concreta (entre 2 i 10 línies): ghettos, holocaust, batalla d’Anglaterra, guerra freda, pla Marshall, guerra de Vietnam.

4.- Explicar la guerra freda: formació de blocs, les crisis relacionades amb la descolonització i  la distensió aparent.

5- Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

Le moulin de la Galette.

iesgc | 12 Abril, 2011 09:04

http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/LAUTREC/Renoir_Galette.htm

http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/LAUTREC/MoulinGalette.htm

http://arte.observatorio.info/2008/03/le-moulin-de-la-galette-renoir-1876

 

Activitats i examens.

iesgc | 10 Abril, 2011 07:37

ACTIVITATS SEGONA GUERRA MUNDIAL.

Dimecres 13 d’abril. Làmina 26 activitat 1.

Dimarts 2 de maig: Sintetitza 1 (pàg 193) i 4 (pàg 197).  4 i 5 (pàg 201) i 4 (pàg 203)

 

PLANIFICACIÓ EXAMENS.

10.- LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (pàg 190) 11 maig; 4C  i 12 maig; 4b

11.- EL FRANQUISME (pàg 228). 25 maig 4c i 26 maig 4

 

 

 

12.- EL MON ACTUAL .Examen 8 de juny 4b i 4c

 

 

RECUPERACIÓ 15 de juny.

 

 

 

 

OBJECTIUS UNITAT 9. TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA 1902-1939.

iesgc | 09 Abril, 2011 07:34

OBJECTIUS UNITAT 9. TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA 1902-1939.

1.- Defineix, setmana tràgica, crisi de 1917, Annual, Constitució 1931, CEDA, Falange Española, Casas Viejas, estraperlo,

2.- Explica la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).

3.- Comenta les reformes republicanes del bienni reformista.

4.- Explica les revoltes de 1934

5.- Explica l’inici de la guerra civil; del cop d’estat a la guerra civil

6.- Explica la internacionalització de la guerra.

7.- Resumeix les dues zones enfrontades

 Comenta les següents imatges: Ferrer i Guàrdia  pàg 166. A qui toca avui. Pàg 168. Universitat basca (p.172). Les dues de les eleccions de 1936 (pàg 175),els nacionals (p 179)

 


Pluja,vapor i velocitat. de Turner

iesgc | 01 Abril, 2011 23:44

 A continuació un bon comentari de sobre Pluja,vapor i velocitat. de Turner (del col·legi pius XII) i un enllaç amb un altre bon comentari: http://www.xtec.es/~fchorda/ee6/4/index.htm

Títol: Pluja,vapor i velocitat. El Gran Ferrocarril Occidental (1839 - 1844)
Autor: Joseph Mallord William Turner (1775-1851)                                  Cronologia: 1844
Estil: escola de paisatgistes anglesos
Tèncica: oli
Suport: tela ( 92 cm x 123 cm)
Localització: National Gallery de Londres
Tema: Pluja, vapor i velocitat és, probablement, la primera pintura de la història en què apareix un tren, encara que el protagonista del quadre és la llum vista a través de la pluja. L’obra suggereix un context artístic on força, velocitat, soroll, fum, però també progrés, temps, comunicació, viatge, llibertat ens arriba alhora.

Història
William Turner va ser un dels màxims representants del paisatge romàntic anglès amb John Constable. El paisatge va ser el gran descobriment d´aquests pintors. Fins aquell moment els paisatges eren reconstruïts per l´artista en el seu taller; ara, per primera vegada es veu com les condicions de llum de cada moment són les que condicionen, no pas la realitat exterior com a tal.

L’autor va portar a terme un estudi profund de la llum i del cel seguint la tradició del paisatge holandès del segle XVII, va realitzar experimentacions constants que plasmava a les seves obres, intentant transmetre les emocions que experimenta la condició humana en relació amb la natura i que ell mateix havia viscut: arriba a lligar-se al pal major del vaixell "Ariel" per poder sentir la fúria d´una tempesta.

Pluja , vapor i velocitat s´apropa a la societat industrial del seu país i reflecteix el moviment i l´alteració ambiental que la nova tecnologia produeix, no hi ha oposició entre natura i màquina; l´autor capta l´atmosfera en la que s´uneixen.

La companyia del Gran Ferrocarril Occidental va construir el pont sobre el Tàmesi a Maidenhead entre 1837 i 1839. Aquesta companyia va ser una de les que va contribuir al desplegament del ferrocaril a Gran Bretanya; el propi Turner hi tenia accions.

Turner no se´n pot escapar de tots els canvis que es produeixen a la seva època i al seu voltant. A moltes de les seves pintures apareixen vaixells de vapor i màquines de tren que reflecteixen els avenços tecnològics. L´autor considerava que la revolució tècnica i industrial podien acabar amb l´home i en aquesta obra podem veure com la locomotora sembla sortir del quadre i s´aboca cap l´observador.

 

ANÀLISI FORMAL
Un obscur tren amb una locomotora de vapor, travessant un viaducte, avança cap a nosaltres a tota màquina, entre la pluja i el seu propi vapor.
A primer cop de vista es poden veure grans taques de pintura, però si ho miram bé, s´aprecien un ferrocarril, una petita barca sobre el riu, els pilars del pont, el fum, els vagons i, fins i tot, els passatgers.
El color s'allibera de la línia que l'havia sotmès, el paisatge s'ennuvola, es fa brumós, l'horitzó es dissol, també la figura i el fons, i així la impressió general és la d'un tot del qual costa de distingir-ne els components i que, com a tal, s'acosta a l'abstracció, a una encara tímida abstracció.
Es distingeix la figura del tren gràcies a un procés mental ràpid, instantani; en captar la xemeneia identifiquem un tren de vapor; dues línies paral·leles que es fusionen en el punt de fuga són assimilats com a rails. Al marge centre- dret, arcs que configuren un possible aqüeducte. L'escena té quelcom de fantasmal. Només es tracta d’un tren que avança amb rapidesa, solitari, i la pluja que abat amb força. La difuminació de les línies (en un estil que anuncia l'impressionisme) i la tonalitat de colors aporten a l'escena una profunda sensació de silenci. Llarg silenci fins que arribi un altre tren.
 Es diu que el pintor, en un viatge amb tren durant una tempesta, va treure el cap per la finestra quan s´acostava un altre tren en sentit contrari per sentir l´efecte de la pluja amb la velocitat. No era la primera vegada que Turner intentava experimentar les sensacions per plasmar-les en les seves obres. Aquesta actitud coincideix plenament amb l´esperit romàntic que demanava la intervenció del subjecte i la seva pròpia experiència com a part del procés artístic.

Significació

Pluja, vapor i velocitat té ecos de modernitat en dues dimensions distintes. D’una banda, la representada en el quadre, és a dir,, el progrés i el canvi d'una era amb l'arribada del ferrocarril, de la revolució industrial (dimensió simbòlica, per tant, del tren que avança); d’altra, la descoberta a través de la forma, el color i el moviment d'aquesta representació, anuncia la modernitat amb la dissolució de la forma, l'alliberació del color, trets propis de l'impressionisme, expressionisme, i en general tot els ismes que suposarien una ruptura amb la figuració; anuncia, també, un art en moviment (cinema o fotografia), dotat de vida però alhora de naturalesa fantasmal, com aquest tren que avança, estrany i silenciós.

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS