Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Lascaux.

iesgc | 28 Setembre, 2011 12:49

Mereix la pena fer una visita virtual a les coves de Lascaux, impressionant.

http://www.lascaux.culture.fr/index.php?lng=en#/fr/02_00.xml

IMATGES SELECTIVITAT ILLES BALEARS (PROPOSTA 11-12)

iesgc | 26 Setembre, 2011 21:08

www.slideshare.net
IMATGESSELECTIVITAT 2011-12 (Illes Balears) Proposta DEFINITIVA comissió història de l’art (final curs 2010-11)t.
 
 

Grup de l'emperador Micerí

iesgc | 26 Setembre, 2011 20:36

- Un power point d'Assumpció Granero sobre aquesta obra.

- Tríada de Micerí, comentari en word per descarregar (colegi pius XII)

- Enseñ-arte comentari en castellà.

- Article wikipedià (castellà)

- Article amigos de la egiptologia.(castellà).

La imatge que pot sortir a selectivitat (Museu del Cairo)

 

 

 Un altre grup des d'un punt de vista original.

 

ACTIVITATS. UNITAT 4. LES PERSONES TENIM DRETS.

iesgc | 23 Setembre, 2011 17:54

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ACTIVITATS. UNITAT 4. LES PERSONES TENIM DRETS.

- Tothom ha de llegir la part corresponent del tema abans de la seva explicació, demanar el vocabulari que no s’entengui i subratllar amb llapis el més important.

- Cada alumne ha de fer l’activitat numerada que li correspongui  (oral o escrita).

pàg. 49

1.    Què són els drets humans.

2.    Avui és possible l’eradicació de la pobresa i de moltes malalties? Per què no es fa?

3.    Com es podria aconseguir aplicar els drets humans?

pàg. 50-51

4.    Per què el concepte de dret està lligat al de deure?

5.    Cita els dos moments històrics que sobresurten en la lluita per la dignitat humana.

6.    Quin principi estableixen els dos textos legals del segle XVIII?

7.    Quina diferència n’hi ha entre súbdits i ciutadans?

8.    Què es va abolir al segle XIX?

9.    Què van aconseguir les dones a Europa al segle XX?

pàg. 52-53

10.              Per què es va crear l’ONU a 1945?

11.              Què reconeix la Declaració Universal dels Drets Humans?

12.              Quins nous drets s’han afegit als drets humans?

13.              Resumeix el 1r article de la Declaració Universal dels Drets Humans.

14.              Resumeix el 2n article la Declaració Universal dels Drets Humans.

15.              Quina conseqüència té que els drets humans tinguin un valor moral i no un valor jurídic?

16.              Com intenten les Nacions unides passar de la teoria a la pràctica en els drets humans?

Fer l’activitat 2 de la pàgina 53 ( recordau que haveu d’explicar la resposta)

pàg. 54-55

17.              Què vol dir que els drets humans són inalienables?

18.              Què vol dir que els drets humans són imprescriptibles?

19.              Resumeix el 3r article de la Declaració Universal dels Drets Humans.

20.              Resumeix el 4t article la Declaració Universal dels Drets Humans.

21.              Resumeix el 5é article de la Declaració Universal dels Drets Humans.

22.              Com es divideixen els drets humans?

23.              Quin és el dret més important..

TOTHOM PER ESCRIT . LLIURAR  3 d’octubre (2B), 5 d’octubre (2A)

- Activitats llegeix i argumenta pàg. 55 i activitats 2 i 3 de la pàgina 58.

Antic Règim i Maria Antonieta

iesgc | 21 Setembre, 2011 14:31

 Un bon resum del tema de l'Antic règim a l'enllaç

Un fragment de la pel·licula que hem citat avui a classe.

Maria Antonieta  escrita i dirigida per Sofia Coppola. La història està basada en la vida de la reina Maria Antonieta, des de la seva arribada al Palau de Versalles fins a l'esclat de la revolució francesa. Va guanyar un Oscar al millor vestuari.

Art Egipci.

iesgc | 19 Setembre, 2011 15:23

Enllaços per completar el tema.
 
Article molt complet sobre l'art egipci.

 Vídeo (només imatges) dels temples de Karnak i Luxor.

Video sobre art d'Egipte ( castellà)
http://vimeo.com/14554866 
 
Las pirámides de Egipto
http://www.youtube.com/watch?v=VmTeeUsJI_k
 
Apunts d'art egipci. 
 
 http://www.xtec.cat/~jarrimad/antigua/egipte.htm
http://www.auradigital.net/web/Historia-i-art/Historia-de-l-art-/-Egipte/lart-egipci.html 

 

Selectivitat i unitat 1

iesgc | 17 Setembre, 2011 10:34

Articles anteriors a aquest blog interessants pel primer tema.

- Cova d'Altamira.

- Un comentari de la naveta des tudons. Informació de la naveta a la viquipèdia., a la pàgina artehistoria., a menorcaweb

 - Desenvolupar un tema d'art.

- Definicions.

- Comentar una obra pictòrica.

- Comentar una escultura.

 Examen de selectivitat.

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

1. Cada opció constarà de tres exercicis.
2. El primer exercici consistirà en definicions. L'alumne contestarà el terme correcte segons la definició oferta. Ha d'escollir 10 termes entre els 20 que s'ofereixen, amb un valor de 0,2 punts cadascun; aquest primer exercici val un total de 2 punts (vegeu l'annex I).
3. En el segon exercici de cada opció es proposaran dues preguntes de resposta àmplia (temàtiques). D'aquestes preguntes, l'alumnat en triarà una. Aquest exercici té un valor de 4 punts.
4. En el tercer exercici de cada opció es proposaran dues imatges d'obres d'art (pictòrica, escultòrica o arquitectònica). D'aquestes imatges, l'alumnat ha de fer un comentari específic textual (formal i iconogràfic) i contextual d'una, a lliure elecció. Aquest exercici té un valor de 4 punts.
5. Especificacions:

·         Les preguntes i les imatges del segon i tercer exercici tractaran sobre temes de Blocs diferents (2, 3, 4 i 5) del Currículum per a cadascuna de les opcions A i B, de manera que apareixeran aleatòriament els quatre blocs entre les dues opcions.

 • L'examen es contestarà en els fulls oficials de les PAU.

Criteris generals d'avaluació

1.       A la part terminològica o part A, només es valorarà la resposta correcta.

2.     De manera específica a la part B, l'alumne ha de cenyir-se a un guió i contestar ordenadament de la manera més precisa. Hom tindrà en compte el nivell de coneixements, la qualitat d'aquests, l'aplicació terminològica, la capacitat d'elaboració, d'exposició i la capacitat de síntesi. Quant a això, no es valoraran altres inclusions temàtiques que no es demanin expressament, fins i tot com a introduccions. La precisió de valoració serà de 0,25 punts.

3.      A la part C, de forma general, hom considerarà com a mèrit l'ús de la terminologia artística adequada. De manera específica hom es regirà per la proporcionalitat següent: 20% la correcta inserció historicoestilística, en el cas de les arts figuratives: 40% l'anàlisi tecnicoformal, i 40% el context historicosocial, estètic i iconogràfic; en el cas arquitectònic: 40% l'anàlisi tecnicoconstructiva i el lèxic formal, i 40% el context historicosocial, estètic i els aspectes funcionals i representatius. La precisió de valoració serà de 0,25 punts.

Informació addicional de la matèria

·         Annex I. Llista de termes tècnics d'art

·         Annex II. Continguts

·         Annex III. Llista d'obres d'art per al bloc C

Objectius i activitats Antic Règim (4t d'ESO)

iesgc | 16 Setembre, 2011 15:30

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 1. SEGLE XVIII. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM (4t d'ESO)

OBJECTIUS. Examen divendres 14 d’octubre. (80%)

1.- Explicar l'Europa del segle XVII. Economia i política.

2.- Comentar les principals característiques de l'esclavitud.

3.- Analitzar la societat estamental.

4.- Explicar la il·lustració.

5.-  Definir: habeas corpus, monarquia parlamentaria, despotisme il·lustrat, declaració independència Estats Units, constitució Estats Units, maulets, botiflers, fra Juníper Serra, xuetes, Societat Econòmica d’Amics del País de Mallorca.

6.- Comprendre els principals fets d’Espanya i les Illes Balears al segle XVIII. La  Guerra de Successió i l’absolutisme borbònic.

Els objectius es podran demanar amb preguntes per desenvolupar, exercicis de vertader –fals, de relacionar, tipus test i comentari dirigit d' una imatge, text, quadre, gràfica.

 

ACTIVITATS (20%)

 

- Tothom ha de llegir la part corresponent del tema abans de la seva explicació, demanar el vocabulari que no s’entengui i subratllar amb llapis el més important.

- Tothom ha de fer les activitats subratllades (oral o per escrit).

- Cada alumne ha de fer l’activitat numerada que li correspongui (oral o per escrit).

 

1.    Explica que és l’Antic Règim

2.    Explica com era l’agricultura

3.    Comenta en què consistia una crisi de subsistència.

Extreu del text (pàg 6) les principals idees que caracteritzen la monarquia absoluta.

4.     Explica com era una monarquia absoluta.

5.    Quines institucions limitaven el poder dels monarques?

6.    Quins elemens de la representació de Lluís XIV destacaries com a signes de l’absolutisme

Compara el mapa d’Europa al segle XVIII amb l’actual; similituts i diferències.

7.    Quins factors van facilitar l’expansió econòmica

8.    Quins països varen créixer més al segle XVIII (quadre pàg 7)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.     Què era el comerç triangular?

10.              Quins productes exporta Europa? Són més barats o cars que els productes que importa?

11.              Quines repercussions va tenir per a Àfrica l’esclavitud?

12.              Quines repercussions va tenir per a Europa i Amèrica  l’esclavitud?

A partir del text de la pàgina 9; com es justificava el tràfic d’esclaus a l’època? Rebat cadascun dels arguments expostas?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.              Quin era el factor que determinava la posició social que ocupava cada persona?

14.              Quin era el grup majoritari?

15.              Quins eren els privilegis de noblesa i clero?

16.              Quin era el problema de la burgesia?

Explica quina crítica fa Voltaire al seu escrit? (pàg 11).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.               Què era la Il·lustració?

Explica què es vol denunciar al gravat (pàg 12)

18.              .- Quines són les principals idees de la Il·lustració?

19.              .- Explica què era la divisió de poders i el contracte social

Quins principis es defensen als texts (pàg 13)

20.              Què era l’enciclopèdia?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.              Què era l’habeas corpus?

22.              Què era el “Bill of the rights”?

Justifica segon l’esquema, per què Anglaterra no és una monarquia absoluta (pàg 14).

Quina diferència hi ha entre les dues Cambres?

Per què no és un sistema democràtic?

23.              Què era el despotisme il·lustrat?

24.              Per què no va triomfar el despotisme il·lustrat?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.              En quins dos aspectes la revolució americana va ser pionera?

26.              Explica les causes de la independència dels Estats Units?

27.              Quines eren les principals característiques de la constitució dels Estats Units?

Compara el sistema polític dels Estats Units amb Anglaterra (similituds i diferències.

Quines idees il·lustrades es reflecteixen a la declaració de drets (pàg 17)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.              Explica les causes dels suports a Felip i Carles a la guerra de Successió.

29.              Quins grups socials varen donar suport a cada aspirant a monarca? Per quines raons? ANNEX ILLES BALEARS. 4

30.              Quines conseqüències va tenir el tractat d’Utretch?

31.              Quines conseqüències va tenir el tractat d’Utretch per a Menorca? ANNEX ILLES BALEARS. 5

32.              Assenyala les característiques  de l’absolutisme borbònic.

33.              Què eren els decrets de Nova Planta?

34.              Quines conseqüències va tenir per al regne de Mallorca el triomf de Felip V? ANNEX ILLES BALEARS. 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.              Quins van ser els principals il·lustrats espanyols? Quins eren els seus objecius?

36.              Quins dificultats es varen trobar els il·lustrats?

37.              Què van fer els il·lustrats a Mallorca? ANNEX ILLES BALEARS. 7

Classificar les mesures proposades al programa reformista de Carles III (pàg 20); creixement econòmic, reforma societat, millora ensenyament.

38.              Sintetitza les causes del creixement econòmic al segle XVIII

Quin és el problema principal de l’agricultura espanyola segons Olavide? (pàg 21)

39.              Quines eren els cultius principals a Mallorca? A què es destinaven? ANNEX ILLES BALEARS. 6

40.              Explica com era el comerç balear. ANNEX ILLES BALEARS. 7

Comenta quin és el problema dels xuetes al segle XVIII. ANNEX ILLES BALEARS. 7

 

Objectius i activitats Antic Règim. 1r bat

iesgc | 16 Setembre, 2011 15:26

1. L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM. (Primer de Batxillerat)

OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1.      Conèixer les característiques de l’economia de l’Antic Règim; agricultura senyorial, manufactures i comerç.

2.      Descriure la jerarquització de la societat estamental.

3.      Explicar la manera d’exercir el poder  de les monarquies absolutes.

4.      Explicar la crisi política de l’Antic Règim; parlamentarisme anglès, il·lustració, despotisme il·lustrat, independència dels EUA.

5.      Definir: propietat vinculada, drets senyorials, delme, crisis de subsistència, cicle demogràfic antic, gremis, treball domèstic,

estaments, habeas corpus.

- Analitzar i interpretar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

ACTIVITATS

- Tothom ha de llegir la part corresponent del tema abans de la seva explicació, demanar el vocabulari que no s’entengui i subratllar amb llapis el més important.

- Tothom ha de fer les activitats subratllades (oral o per escrit).

- Cada alumne ha de fer l’activitat numerada que li correspongui (oral o per escrit).

 

 1. Origen de la denominación d’Antic Règim?
 2. Què és l’Antic Règim?
 3. On es va produir? Quan?
 4. Quines característiques tenia l’economia de l’Antic Règim?
 5. Per què l’agricultura era d’autoconsum i dedicada al policonreu?
 6. Què és propietat vinculada?

- Identifica al text (pàg 6) els diferents tipus de drets senyorials. Quins drets no surten al text?

- Comentar el gravat de la pàgina 6.

 1.  
  1. Per què penses que l’autor és anònim?
  2. Descriu el gravat.
  3. Significat del gravat?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Què són  el guaret, els openfields i les terres comunals ?
 2. Per què la producció ramadera era insuficiente?

-Explica a partir del següent text com eren les crisis de subsistència?

 1. Com era el cicle demogràfic antic?
 2. Per què la mortalitat era elevada?
 3. Per què la natalitat era elevada?

A la següent gràfica. Qué relació n’hi ha entre el preu del blat i els bateigs? Per qué?

Comenta el quadre de la pàgina 8. La población europea.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Què són els gremis.
 2. Què és el domestic sistem o treball a domicili.
 3. Què era el comerç triangular?
 4. Què conseqüències va tenir?
 5. Què era el mercantilisme?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SOCIETAT ESTAMENTAL

 1. Què era la societat estamental?

 - Resumeix el text pàg 11. Context del mateix . Explica les causes i conseqüències d’aquesta situació

 1. Què institucions i càrrecs assessoraven i executaven les ordres del rei?
 2. Què limitava el poder real?

Fixa’t en el mapa de la pàgina 13 descriu i comenta les diferències de les formes de poder que hi havia a l’Europa del segle XVIII.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Què era l’habeas corpus?

Justifica segon l’esquema, per què Anglaterra no és una monarquia absoluta (pàg 13).

Per què no és un sistema democràtic?

 1. Què era la Il·lustració?

Explica què es vol denunciar al gravat (pàg 15)

 1.  Quines són les principals idees de la Il·lustració?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Quins principis es defensen al text (pàg 15)
 2. Quins principis es defensen al text de Voltaire (pàg 20)

Descriu i comenta les imatges; intenció de l’autor. (pàg 20)

 1. Què era l’enciclopèdia?
 2. Què era el despotisme il·lustrat?
 3. Per què no va triomfar el despotisme il·lustrat?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Explica les causes de la independència dels Estats Units?
 2. Quines eren les principals característiques de la constitució dels Estats Units?
 3. Compara el sistema polític dels Estats Units amb Anglaterra (similituds i diferències)
 4. En què fonamenta el text la independencia dels Estats Units (pàg 17).

 

Recursos Antic Règim

iesgc | 11 Setembre, 2011 08:36

 - Pàgina d'Empar Gallego.

Al següent enllaç "clases de historia" trobareu textos molt interessants sobre l'Antic règim en castellà.

- Buxader; molt interessant el vocabulari.

- Història del pensament econòmic.

- Historia interactiva en castellà.

- Ilustración en castellà

- Constitución de los Estados Unidos en castellà.

En francès http://www9.georgetown.edu/faculty/spielmag/docs/legrandsiecle/lgs4.htm

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS