Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Activitats unitat 7. Ciutadania i drets humans.

iesgc | 29 Gener, 2012 17:09

 Activitats unitat 7. Ciutadania i drets humans.

2B per dilluns 6 i 2A per dimecre 8.

1 i 2 pàg 102.
1 pàg 103.
1 i 2 pàg 104.
 

ACTIVITATS. UNITAT 7. UN MON GLOBALMENT INJUST.

iesgc | 29 Gener, 2012 17:04

 Ja he corregit la numeració.

ACTIVITATS. UNITAT 7. UN MON GLOBALMENT INJUST.


- Tothom ha de llegir la part corresponent del tema abans de la seva explicació, demanar el vocabulari que no s’entengui i subratllar amb llapis el més important.
- Cada alumne ha de fer l’activitat numerada que li correspongui  (oral o escrita).


pàg. 100-101

1.    Quins són els grans problemes del món actual?
2.    Proposa tres accions que al teu parer ajudarien a solucionar els problemes de la fam i la desigualtat de recursos

 pàg. 102-103

3.    Per què el món està mal repartit?
4.    Quina és la principal causa de la pobresa?
5.    Hi ha pobresa a Espanya?
6.    Per què hi ha tan de fam i pobresa a Àfrica?

pàg 104-105

7. Què és el deute extern?
8. Per què es demana l’abolició total del deute?
9. Quins factores agreugen la diferència entre el Nord i el Sud?
10.- Quines són les conseqüències de la desigualtat entre el Nord i el Sud.

pàg 106-107

11. Per què l’analfabetisme és un dels principals problemes del Tercer Món?
12. Quina és la situació de les dones als països pobres?
13. En què consisteix la discriminació legal de les dones?
14. Comenta les dades de l’Organització Internacional del Treball.

pàg 108-109

15.Com es pot redistribuir la riquesa?
16.Què són els Objectius de Desenvolupament del Mil•leni?
17.Quins països tenen dret a vet a l’ONU?

pàg 110

18. Per què és important l’educació per trobar una solució al desenvolupament?

Objectius unitat 5-6. Imperialisme i Primera Guerra Mundial (1r de Batxillerat)

iesgc | 26 Gener, 2012 17:43

5.- LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN (1870-1914).

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

1.- Analitza les característiques de la segona revolució industrial:

2.- Explica les causes de l'imperialisme.

3.- Identifica les principals caracerístiques del repartiment del món.

4.-  Explica les formes d'administració colonial.

5.- Analitza les conseqüències de l' imperialisme.

6.-Defineix; conferència internacional de Berlín, guerra anglo-bòers, guerra russo-japonesa, guerres de l'opi, bòxers, doctrina Monroe, neocolonialismo, época Meiji

7.- Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

6.- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918).

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

1.- .Explicar les  causes de la Primera Guerra Mundial

2.- Comentar les característiques de la Primera Guerra Mundial.

3.- Resumeix el desenvolupament del conflicte.

4.- Analitzar  la propaganda a la Primera Guerra Mundial.

5.- Explica les conseqüències de la Primera Guerra Mundial.

6.- Definir: Societat de Nacions, sufragistas, Unió Social i Política de dones.


 Recordau que poden sortir gràfics, textos, pel·lícules (veure article anterior) i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

Possibles imatges per l'exament

 

 

 

 

Fragments pel·lícules Gran Guerra.

iesgc | 26 Gener, 2012 17:39

Bon Nadal

 Sense novetat al front.

Senders de glòria.

Llarg diumenge de festeig 

"Armes al muscle" al minut 10 l'escena que vam veure a classe

Gallipoli (no he trobat el que hem vist a classe)

 Johnny va agafa el seu fusell 

Activitats ciutadania

iesgc | 23 Gener, 2012 10:14

 Per dilluns 30 de gener (2b) i dimecres 1 de febrer (2a)

ACTIVITATS.
1 i 3 pàg 81.
1 Els límits de la tolerància pàg 85
2 pàg 87.
1Pàg 88.

 

Revolucions soviètica i mexicana.

iesgc | 22 Gener, 2012 08:19

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 7.- La revolució soviètica i la revolució mexicana (pàg 367)

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

1.- Explicar les  característiques de la Rússi tsarista.

2.-  Definir: revolució del 1905, la Tercera Internacional o Komintern, Trotski, els plans quinquenals, Zapata.

3.- Analitzar els principals fets de la revolució  del 1917.

4.- Comentar el govern de Lenin.

5.- Compara la revolució soviètica amb la mexicana.

6.- Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

ACTIVITATS.

 1. Explica les causes de la revolució soviètica.
 2. Comenta la caricatura de la pàgina 137.
 3. Comenta el text “la revolució russa del 1905” pàg 137.
 4. Enumera les conseqüències de la revolució de 1905.
 5. Comenta el dibuix “els efectes de la guerra” pàg 138.
 6. Comenta els fets de febrer de 1917.
 7. Comenta el text del programa de Lenin pàg 139.
 8. Resumeix les primeres mesures revolucionàries.
 9. Explica la guerra civil russa.
 10. Com es forma i organitza l’URSS?
 11. Comenta el text la rebel·lió del Kronstadt (pàg 143).
 12. Explica en que va consistir la NEP.
 13. Defineix la Tercera Internacional.
 14. Explica les diferències entre Stalin i Trotski.
 15. Comenta les característiques de la dictadura de Stalin
 16. Comenta el text “els plans quinquennals” pàg 147.
 17. Explica les causes de la Revolució Mexicana (pàg 367)
 18. Comenta el text la Junta revolucionària de Morelos (pàg 367)
 19. Enumera les principals etapes de la revolució mexicana.

TOTHOM: Compara la revolució soviètica amb la mexicana; similituds i diferències.

Els excel·lents power-points de Salvador Vila Esteve.

Estructura de l’examen 20 de gener. ROMANIC I GÒTIC.

iesgc | 17 Gener, 2012 12:05

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Estructura de l’examen 20 de gener. ROMANIC  I GÒTIC.

 

1 - El primer exercici consistirà en definicions Haveu de contestarà el terme correcte segons la definició oferta; escollir 10 termes entre els 20 que s'ofereixen, de tots els temes que hem donat ,   amb un valor de 0,2 punts cadascun, aquest primer exercici val un total de 2 punts. Com mínim n’hi haurà 10 termes del romànic i el gòtic  A la UIB ja han penjat totes les definicions que poden sortir (http://estudis.uib.cat/digitalAssets/186/186360_a1.pdf.) A Selectivitat i que són les que utilitzaré a l’examen.

 

2 - En el segon exercici de cada opció es proposaran dos temes  i heu de triar un per desenvolupar en un full. Quatre punts. S’han de desenvolupar els següents aspectes (en general):

  Context històric-cronològic.

Característiques generals de l’estil.

Autors i evolució.

Obres més representatives.

A triar entre aquests temes:

UNITAT5 El romànic.

-  Característiques de l’arquitectura. El temple romànic: Elements arquitectònics. El monestir: El claustre. El camí de Sant Jaume. Concepte i significació de la peregrinació. Les rutes històriques i les esglésies de peregrinació: Sant Serní de Tolosa, Santiago de Compostel·la.

-  La plàstica: Iconografia. Característiques de l’escultura monumental (els pòrtics).

- La pintura romànica a Espanya. Característiques de la pintura mural (exemples de Catalunya i Sant Isidor de Lleó) i pintura sobre taula (exemples catalans)·

UNITAT 6. El gòtic, expressió d’una cultura urbana

- Característiques de l’arquitectura gòtica. Evolució de l’estil gòtic a França i a la Península Ibèrica: Chartres, Amiens, Nôtre Dame de París i la Sainte Chapelle. Burgos i Lleó.

-  L’art gòtic a les Illes Balears. La catedral de Palma i la Llotja en el seu context historicoartístic. La figura de Guillem Sagrera.

- Característiques generals de l’escultura gòtica: Exemples a Amiens i Burgos.

- La pintura gòtica a Itàlia: el Trecento; l’escola florentina: Cimabue, Giotto;escola sienesa: Duccio di Buoninsegna, Simone Martini i els germans Lorenzetti.

- Els primitius flamencs. Jan van Eyck i el Bosch.

 

 

3 -  En el tercer exercici es proposaran dues imatges d'obres d'art. D'aquestes imatges, l'alumnat ha de fer un comentari específic textual (formal i iconogràfic) i contextual d'una, a lliure elecció. Aquest exercici té un valor de 4 punts. A la UIB ja han penjat totes les imatges que poden sortir, http://estudis.uib.cat/digitalAssets/186/186605_a4.pdf A Selectivitat i que són les que utilitzaré a l’examen.

 


Santiago de Compostel.la

Sant Pere de Moissac

Pintures murals de Sant Climent de Taüll

Pintures murals de l’església de Sant Isidor,Lleó

Catedral de Chartres

Nôtre-Dame de París

Catedral de Burgos

Catedral de Lleó

Catedral de Palma.

Giotto: Crist mort.

Van Eyck: El matrimoni Arnolfini

El Bosch: Jardí de les delícies.


 

Gòtic.

iesgc | 17 Gener, 2012 12:03

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Recordau que al blog també teniu el programari del Romànic

BLOC 3 L’ART A L’ÉPOCA MEDIEVAL.

3.- GÒTIC

El gòtic, expressió d’una cultura urbana

Arquitectura i arts plàstiques. Les condicions historicosocials del gòtic.Geografia i cronologia del gòtic. Característiques de l’arquitectura gòtica. Evolució de l’estil gòtic a França: Chartres, Amiens, Nôtre Dame de París i laSainte Chapelle. L’arquitectura gòtica a la península Ibèrica: Burgos i Lleó. Característiques generals de l’escultura gòtica: Exemples a Amiens i Burgos. La pintura gòtica a Itàlia: el Trecento; l’escola florentina: Cimabue, Giotto;escola sienesa: Duccio di Buoninsegna, Simone Martini i els germans Lorenzetti. Els primitius flamencs. Jan van Eyck i el Bosch.  L’art gòtic a les Illes Balears. La catedral de Palma i la Llotja en el seu context historicoartístic. La figura de Guillem Sagrera.

 

-L'arquitectura gòtica: característiques generals de l'estil. Jn10, SET07 SET11
- L’arquitectura gòtica a Espanya. Set 09

 


Catedral de Chartres

Nôtre-Dame de París

Catedral de Burgos

Catedral de Lleó

Catedral de Palma. 2005-2010.

Giotto: Crist mort.2006

Van Eyck: El matrimoni Arnolfini

El Bosch: Jardí de les delícies


- INTRODUCCIÓ.

- Origen de la paraula La paraula gòtic va ser denominat despectivament, art dels gots, pel renaixentista Vasari (1511-1574). El romanticisme el va reivindicar .

- Marc espacial, històric i cronològic.nascut a la Illa de França es va estendre per Europa occidental, baixa edat mitjana (s.XII-s.XV) Expansió urbana. Poder reial. Escoles catedralícies, Universitats. Canvis església (cisma, franciscans , dominicans...).

- Característiques generals. L'escultura i la pintura aniran trencant lentament la seva subordinació a l'arquitectura. Nou humanisme i acceptació de la natura com a manifestació de l'obra de Déu. Religiositat més íntima individua.. Es desenvolupa art civil.

- L'artista i els clients ; arts mecàniques inferiors a les arts liberals o del pensament. Els arquitectes estaven millor considerats. Al segle XIV a Itàlia i Flandes els pintors més destacats van ser més respectats. Clients; església i classes benestants. 

1.- ARQUITECTURA

Característiques generals. Art religiós urbà.. La catedral. Importància de la lluminositat. Verticalitat, ingravidesa, lleugeresa. El tram quadrat del romànic és substituït pel tram rectangular. Materials Pedra i totxo a les voltes Cobertes i suports. Arc apuntat o ogival i volta de creueria. Contraforts, arcbotants (arcs boterells) Pilars cruciformes i fasciculats, compost per bossellets (fines columnes que recullen els nervis). Elements decoratius. Torres a la façana, pinacles, fletxes, gablets, traceries, rosasses, claristori i vitralls Tipologia La catedral: àbsides poligonals. Simbologia. Evolució i variants nacionals. Arquitectura civil;castells, palaus,  llotges, ajuntaments.

 Evolució de l’estil gòtic a França: Chartres, Amiens, Nôtre Dame de París i la Sainte Chapelle.

L’arquitectura gòtica a la península Ibèrica: Burgos i Lleó.

L’art gòtic a les Illes Balears. La catedral de Palma i la Llotja en el seu context historicoartístic. La figura de Guillem Sagrera.

2.- ESCULTURA

Característiques generals; Tipologia (monumental, retaules, cadirats coro,  funerària, exempta). Materials (pedra, fusta, ivori).Arquivoltes no radials. Iconografia; Gust pels aspectes dramàtics de la vida de Crist; passíó i crucifixió, i els sants, Verge més humana, reis de l'antic testament, escultura funerària Trets formals; Més naturalista i pròxima. Individualitat. Més patetisme.Verticalitat. Més narrativa i clàssica. "S" praxiteliana.

Exemples a Amiens i Burgos.

3.- PINTURA.

- Característiques generals; Més naturalisme narratiu, paisatges, perspectiva. Pintura al tremp, introducció pintura a l'oli, fons daurat. Localització a retaules. Desapareix la línia obscura. Apareix el retracte.

- Variants nacionals.

La pintura gòtica a Itàlia: el Trecento; l’escola florentina: Cimabue, Giotto;escola sienesa: Duccio di Buoninsegna, Simone Martini i els germans Lorenzetti.

Els primitius flamencs. Jan van Eyck i el Bosch. 

4.- VITRALLS.

VOCABULARI


Arc apuntat o ogival.

Arc peraltat.

Arcbotant o boterell.

Catedral.

Contraposat o Contrapost.

Cor

Díptic.

Finestra coronella.

Gablet.

Gàrgola.

Llotja

Ogiva.

Pinacle

Retaule

Rosassa/Rosetó

Traceria

Vitrall

Giotto i el Bosco

iesgc | 15 Gener, 2012 09:57

Lamentació pel Crist mort. Giotto

Cronologia: 1304-1306 Estil: Italogòtic. Tècnica: Fresc Dimensions: 2 x 1,85 M Tema: religiós Localització: Capella dels Scrovegni Pàdua. Itàlia.

Les figures planes i simbòliques agrupades en l'espai decoratiu van deixar pas a els cossos individualitzats i modelats que interactuaven en un espai en perspectiva. Va aconseguir adoptar el llenguatge visual dels escultors donant pes i volum a les seves figures.

La font literària de l'escena representada en aquest quadre és l'Evangeli segons sant Juan, 19, 38-42:

Després d'això, José d'Arimatea, que era deixeble de Jesús, encara que en secret per por dels jueus, va demanar a Pilato autorització per retirar el cos de Jesús. Pilato l'hi va concedir. Van ser, doncs, i van retirar el seu cos. Va ser també Nicodemo - aquell que anteriorment havia anat a veure-li de nit - amb una barreja de mirra i áloe d'unes cent lliures. Van prendre el cos de Jesús i ho van embolicar en benes amb les aromes, conforme al costum jueu de sepultar. En el lloc on havia estat crucificado hi havia un hort, i en l'hort un sepulcre nou, en el qual ningú encara havia estat dipositat. Allí, doncs, perquè era el dia de la Preparació dels jueus i el sepulcre estava a prop, van posar a Jesús.

Un bon anàlisi compositiu del quadre a http://www.artecompo.com/index.html

Una manera interessant de comentar la pintura. http://arte.observatorio.info/2008/01/llanto-sobre-el-cristo-muerto-giotto-1305-1306

 Una presentació

Pàgina de Giotto i la capella en italià. 

 El jardí de les delícies del Bosco.

1480-90. Pintura a l'oli sobre taula. 220x195 cm. Museu del Prado, Madrid.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

-  La pàgina de José luis García Arranz, amb enllaços que expliquen de manera concreta un bon grapat de símbols del quadre.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

- Més informació a Apocatastasis.com.

 - D'una ullada a arte observatorio

 

 

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS