Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Activitat 4t d'Eso

iesgc | 29 Febrer, 2012 07:59

 

DIMECRES 7 DE MARÇ

LÀMINA 22. Activitat 1.

LÀMINA 24 A. Acitivitat 1.

 

UNITAT 8 . TEMPS DE CONFRONTACIÓ I (1902-1936).pàg 164.

iesgc | 28 Febrer, 2012 11:49

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT  8 . TEMPS DE CONFRONTACIÓ I (1902-1936).pàg 164.

 

OBJECTIUS

 

1.- Defineix, setmana tràgica, Mancomunitat de Catalunya,  guerra del Marroc, crisi de 1917, Clara Campoamor, Constitució 1931, CEDA,  revoltes de 1934, Front Popular, Falange Española, Casas Viejas, estraperlo,

2.-  Enumera els opositors al sistema de torns de la Restauració.

3.- Explica les causes de la crisi de la monarquia (1917-1923).

4.- Analitza la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).

5.- Comenta com es va proclamar la República

6.- Enumera les primeres reformes del govern provisional.

7.- Comenta les reformes republicanes del bienni reformista i les oposicions a les mateixes.

8.- Fer un comentari dirigit d' una imatge, text, quadre, gràfica relacionats amb els objectius.

 

 

ACTIVITATS.

 

1.-  Quins grups de l’oposició es van enfortir a principi de segle.

2.-  Explica els principals fets de la Guerra de Marroc entre 1906 i 1909.

3.-En què va consentir la Setmana Tràgica?

4- Explica els projectes reformistes de José Canalejas?

5.- Explicar el gràfic de la pàgina 167

6.-  Quins tres sectors van coincidir en la protesta de 1917?

7.- Sintetitza els conflictes socials que van tenir lloc a principi del segle XX.

8.- Comenta la caricatura de la pàgina 168.

9.- Què va passar a Annual?

10.- Comenta el text de la justificació del cop d’estat.

11.- Quines mesures va adoptar la dictadura de Primo de Rivera’

12.- Com es va produir l’adveniment de la Segona República.

13.- Quines van ser les primeres mesures reformistes que va prendre la República?

14.- Explica les característiques de la Constitució de 1931.

15.- Comenta el text el debat a les corts (pàg 171).

16.- Sintetitza les reformes del Bienni Reformista?

17.- Qui es va oposar a les reformes i per què?

18.- Per què es van fer noves eleccions a 1933.

19.- Quines mesures va prendre  el govern de dretes?

20.- En que va consistir la revolta de 1934?

21.-  Comenta les demandes dels obrers asturians (pàg 174).

22.- Compara les eleccions legislatives del 1933 i 1936 (pàg 174)

23.-  Compara els cartells de la pàgina 175.

24.- Què era el Front Popular? Com van actuar al poder?

25.- Com es va preparar el cop d’estat.

 

 

 

 

 

 

 

26.- Com es va convertir el cop d’estat en guerra civil.

27.-  Comenta els textos de l’aixecament (pàg 176)

28.-  Com es va distribuir l’ajuda internacional?

29.- Comenta els cartells de la pàgina 177.

30.- Què va ser el Comitè de No Intervenció?

31.- Sintetitza el que va passar a la zona republicana, revolució social.

32.- Explica el text el procés de col·lectivització (pàg 178)

33.- Qui i per què es van enfrontar a la zona republicana a 1937

34.- Cometa els cartells de la pàgina 178.

35.- Quin tipus d’estat van organitzar els sublevats a les zones que controlaven?

36.- Explica la repressió a la zona sublevada.

37.- Comenta els cartell “els nacionals” de la pàgina 179.

38.- Comenta les imatges de la pàgina 180 i 181.

 

Rubens

iesgc | 28 Febrer, 2012 11:48

 A Youtube podeu trobar la sèrie de la BBC Power of Art amb subtítuls en castellà. A continuació teniu la primera part d'aquesta sèrie de diferents autors barrocs.

Bernini

Caravaggio

REMBRANDT

i un interessant enllaç sobre RUBENS

 

UNITAT 10 LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) pàg 198

iesgc | 27 Febrer, 2012 11:50

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 10 LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) pàg 198.

 

Objectius.

 

1.- Explicar les causes de la II Guerra Mundial.

2.- Analitzar les característiques de la II Guerra Mundial: Guerra llampec, guerra econòmica, guerra total, holocaust.

3.-Conèixer les causes de la derrota de les potències de l´eix.

4.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

5.- Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors

 

Activitats.

 

1       Explica el mapa de  l’expansionisme alemany (pàg 201).

2       Comenta el text “l’acostament germanoitalià (pàg 2019

3       Què era la política d’apaivagament ?

4       Explica la caricatura de la pàgina 202.

5       Com va començar la guerra a Europa.

6       Comenta el mapa de l’expansionisme japonès (pàg 202).

7       En que consistia la guerra llampec

8       Enumera les conquestes dels alemanys entre 1939 i la batalla d’Anglaterra..

9       Comenta per què els anglesos van poder resistir els atacs alemanys (la batalla d’Anglaterra).

10  Comenta el gràfic “treballadors estrangers a Alemanya” (pàg 208).

11  Comenta el text “l’explotació dels presoners” (pàg 209)

12  Explica que era el col·laboracionisme i la resistència.

13  Explica els principals fets de la campanya contra l’URSS.

14  Explica que era un gueto i que va ser la solució final.

15  Comenta el doc 7 de la pàgina 211.

16  Explica l’entrada del Japó i EUA a la guerra.

17  Comenta els principals fets  que van marcar la derrota d’Itàlia.

18  Comenta els principals fets que van marcar la derrota d’Alemanya.

19  Comenta els principals fets que van marcar la derrota del Japó.

20  Explica les conseqüències demogràfiques de la guerra.

21  Explica les conseqüències econòmiques de la guerra.

22  Explica les conseqüències morals de la guerra.

23  Ecplica les conseqüencies polítiques i territorials de la guerra.

 

Barroc

iesgc | 14 Febrer, 2012 09:21

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Bloc 4.

2.- BARROC

· Característiques de l’arquitectura i escultura. L’arquitectura a Itàlia:Urbanisme (la Roma de Sixt V); Bernini, Borromini. L’escultura: Bernini.

· La pintura italiana, flamenca i holandesa. Naturalisme i classicisme en la pintura italiana del segle XVII: Caravaggio. Estètica i temes de la pintura flamenca i holandesa: Rubens i Rembrandt.

· L’art civil i religiós del Barroc (subsumit en els punts anteriors).

· El Barroc hispànic i el segle d’or. El context historicosocial. Aproximació a l’arquitectura barroca a Espanya. Característiques generals de l’escultura: La imatgeria: Castella (Gregorio Fernández); Andalusia (Martínez Montañés i Alonso Cano). Característiques generals de la pintura: les escoles; Ribera, Zurbarán, Valdés Leal, Murillo i Velázquez.

· L’art barroc a les Balears: Aproximació a l’arquitectura i la plàstica.

 

Obres a comentar.

Bernini (arquitectura): Sant Andreu del Quirinal

Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane

Bernini (escultura): Èxtasi de Santa Teresa (2006 i 2010)

Caravaggio: Vocació de Sant Mateu (2008)

Rubens: Davallament de la creu, Les Tres Gràcies.

Rembrandt: Ronda de nit (2005 i 2011)

Zurbarán: Sant Hug al refetor

Velázquez: Les filoses (2005), Las Meninas (2007).A Selectivitat

- L’arquitectura del Barroc a Itàlia. Set 09, Set 06

-La pintura del Barroc a Espanya.. Jn09 Set 05

UNITAT 7 EL PERÍODE ENTREGUERRES (4t d'ESO)

iesgc | 14 Febrer, 2012 09:15

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 7 EL PERÍODE ENTREGUERRES (pàg 144)

OBJECTIUS

1.-  Explica les causes de la Revolució Russa.

2.- Explica la revolució russa; febrer i octubre de 1917.

3.- Comenta les causes del crack del 29 .

4.-  Explica  la lluita contra la crisi: el New Deal.

5.- Explica les causes de l’ascens del  feixisme a Itàlia.

6.- Comenta les causes de l’ascens dels nazis al poder a Alemanya.

7.-  Explica les característiques del III Reich alemany.

8.- Fer un comentari dirigit d' una imatge, text, quadre, gràfica relacionats amb els objectius.

 

ACTIVITATS.

1.- Quines característiques presentava la Rússia tsarista?

2.- Explica les causes de la revolució russa?

3.- Quins diferents objectius tenien el govern provisional i els bolxevics després d ela caiguda del tsarisme?

4.- Quines van ser les primeres mesures del govern revolucionari (octubre 1917)

5.- Comenta el mapa de la pàgina 147.

6.- Qui va enfrontar la guerra civil russa?

7.-  Explica les diferències entre Stalin i Trotski.

8.- Sintetitza les característiques de la dictadura de Stalin.

9.- Per què els Estats Units es varen convertir en la primera potència mundial després de la Gran Guerra?

10.- Com es va formar la bombolla especulativa?

11.- En què va consistir la crisi de super producció?

12.- Comenta la gràfica (pàg 151).

13.- Comenta la gràfica (pàg 154)

14.- Explica en què va consistir la Gran Depressió.

15.-Comenta les reformes econòmiques i socials del New Deal.

16.- Comenta les causes de l’ascens del feixisme (Itàlia en la Postguerra).

17.- D’on provenien les paraules i símbols del feixisme?

18.- Com va assolir el poder Mussolini?

19.- Quines característiques va tenir el règim feixista italià?

20.- Comenta la caricatura de la pàgina 157.

21.- Quins problemes havia a Alemanya a la República de Weimar.

22.- Quines eren les idees bàsiques de Hitler?

23.- Comenta el text del programa del partit nazi (pàg 158).

24.- Com va aconseguir Hitler fer-se amb el poder.

25.- Indica les principals característiques de la dictadura nazi.

26.- Comenta el text de les lleis de Nuremberg (pàg 160).

27.- Per què es parla d’un règim de terror?

28.- En que va consistir el rearment?

29.- Què era l’autarquia?

30. Comenta el text; els suports al nazisme.

Unitat 8 i 9. Primer de Batxillerat.

iesgc | 14 Febrer, 2012 09:14

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 8. L’ECONOMIA DEL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939) (pàg 156)

OBJECTIUS

1.-  Explica l’economia de postguerra.

2.- Comenta les causes del crack del 29 .

3.- Analitza les característiques del crack; gran depressió i expansió.

4.-  Explica  la lluita contra la crisi: la proposta keynesiana y el New Deal, els paísos escandinaus i Alemanya.

5.- Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

ACTIVITATS.

1.-  Per què els Estats Units es varen convertir en la primera potència mundial després de la Gran Guerra?

2.- Explica els problemes econòmics d’Alemanya.

3.- Comenta la gràfica (pàg 162).

4.-Explica les causes del crack del 29

5.-Comenta la gràfica (pàg 165)

6.- Explica en què va consistir la Gran Depressió.

7.-Comenta el mapa de la pàgina 166.

8.-Comenta la proposta keynesiana.

9.- Comenta l’esquema de la pàgina 174.

10.- Explica les reformes econòmiques i socials del New Deal.

11.- Comenta la caricatura de la pàgina 170.

 

 

UNITAT 9 DEMOCRÀCIES I TOTALITARISMES (1918-1939) PÀG 176.

 

OBJECTIUS.

1.- Comentar que es el feixisme.

2.- Comenta les causes de l’ascens al poder del feixisme a Itàlia.

3.- Explicar  les causes de l’arribada al poder del nazisme.

4.- Comparar la dictadura feixista amb la dictadura  nazi.

5.-Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

ACTIVITATS.

1.- Comenta el mapa de la pàgina 178.

2.- Comenta el document 3 de la pàgina 180.

3.-  Analitza que és el feixisme.

4.- Explica el mapa de la pàgina 182.

5.- Comenta els programes feixistes de la pàgina 183.

6.- Analitza les causes del feixisme italià.

7.- Què va ser la marxa sobre Roma.

8.- Què va passar amb Matteotti?

9.- Que era la llei Rocco?

10.- Què van ser els pactes del Laterà?

11.- Comenta la caricatura de la pàgina 185.

12.- Comenta el mapa de la pàgina 185.

13.- Explica la política econòmica del feixisme.

14.- Comenta el control social del feixisme.

15.- Explica les causes de l’ascens al poder del feixisme.

16.- Comenta la caricatura de la pàgina 188.

17.- Com es va imposar la dictadura nazi.

18.- Com es va construir el règim totalitari.

19.- Analitza les característiques de l’economia nazi.

20.- Comenta el text  de la pàgina 191.

21.- Explica el control ideològic i social del nazisme.

22.-  Comenta el racisme nazi.

23.- Explica l’expansió territorial d’Alemanya.

 

UNITAT 7. UN MON GLOBALMENT INJUST.

iesgc | 13 Febrer, 2012 09:19

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

ACTIVITATS. UNITAT 7. UN MON GLOBALMENT INJUST.

- Tothom ha de llegir la part corresponent del tema abans de la seva explicació, demanar el vocabulari que no s’entengui i subratllar amb llapis el més important.

- Cada alumne ha de fer l’activitat numerada que li correspongui  (oral o escrita).

 

pàg. 100-101

 

1.    Quins són els grans problemes del món actual?

2.    Proposa tres accions que al teu parer ajudarien a solucionar els problemes de la fam i la desigualtat de recursos

 

 pàg. 102-103

 

3.    Per què el món està mal repartit?

4.    Quina és la principal causa de la pobresa?

5.    Hi ha pobresa a Espanya?

6.    Per què hi ha tan de fam i pobresa a Àfrica?

 

pàg 104-105

 

7. Què és el deute extern?

8. Per què es demana l’abolició total del deute?

9. Quins factores agreugen la diferència entre el Nord i el Sud?

10.- Quines són les conseqüències de la desigualtat entre el Nord i el Sud.

 

pàg 106-107

 

10. Per què l’analfabetisme és un dels principals problemes del Tercer Món?

11. Quina és la situació de les dones als països pobres?

12. En què consisteix la discriminació legal de les dones?

13. Comenta les dades de l’Organització Internacional del Treball.

 

pàg 108-109

 

14.Com es pot redistribuir la riquesa?

15.Què són els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni?

16.Quins països tenen dret a vet a l’ONU?

 

pàg 110

 

17. Per què és important l’educació per trobar una solució al desenvolupament?

 

Estructura de l’examen 24 de febrer. RENAIXEMENT.

iesgc | 10 Febrer, 2012 00:01

Estructura de l’examen 24 de febrer. RENAIXEMENT.

Història de l'Art. Informació de la matèria a la pàgina de la UIB,

http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/Info_materies/Historia_de_l_Art/?contentId=181362 

1 - El primer exercici consistirà en definicions Haveu de contestarà el terme correcte segons la definició oferta; escollir 10 termes entre els 20 que s'ofereixen, de tot el temari  amb un valor de 0,2 punts cadascun, aquest primer exercici val un total de 2 punts. A la UIB ja han penjat totes les definicions que poden sortir (http://estudis.uib.cat/digitalAssets/186/186360_a1.pdf ) A Selectivitat i que són les que utilitzaré a l’examen.

2 - En el segon exercici de cada opció es proposaran dos temes  i heu de triar un per desenvolupar en un full. Quatre punts. S’han de desenvolupar els següents aspectes (en general):

  Context històric-cronològic.

Característiques generals de l’estil.

Autors i evolució.

Obres més representatives.

A triar entre aquests temes:

UNITAT 7 El Renaixement.

-  L’arquitectura del Quattrocento. Brunelleschi i Alberti.

- L’arquitectura del Cinquecento. Bramante, Miguel Àngel i Palladio.

- L’escultura del Quattrocento. Ghiberti, Donatello i Verrochio.

- L’escultura del Cinquecento. Miguel Àngel i els manieristes.

- La pintura del Quattrocento. Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Botticelli i altres escoles.

- La pintura del Cinquecento. Leonardo, Rafael, Miguel Angel, l’escola veneciana i el manierisme.

- El Renaixement a la Península Ibèrica i les Balears.

3 -  En el tercer exercici es proposaran dues imatges d'obres d'art. D'aquestes imatges, l'alumnat ha de fer un comentari específic textual (formal i iconogràfic) i contextual d'una, a lliure elecció. Aquest exercici té un valor de 4 punts. A la UIB ja han penjat totes les imatges que poden sortir,  http://estudis.uib.cat/digitalAssets/186/186605_a4.pdf A Selectivitat i que són les que utilitzaré a l’examen.

Brunelleschi: cúpula de Santa Maria del Fiore, Església de San Lorenzo.

Alberti: Sant Andreu de Màntua , Palazzo Rucellai.

Ghiberti: Portes del Paradís del baptisteri de Florència

Fra Angelico: Anunciació

Masaccio: Tribut de la moneda

Botticelli: La primavera

Bramante. San Pietro in Montorio

Varis autors. Sant Pere del Vaticà

Palladio: Vil·la Capra

Miquel Àngel (escultura): David , Sepulcre de Juli II

Leonardo: Monna Lisa

Rafael: Escola d’Atenes

Miquel Àngel (pintura): Capella Sixtina

Giorgione: Concert campestre

Ticià: Retrat de Carles V,

Tintoretto: Lavatori dels peus

Dürer: Adam i Eva

Monestir d’El Escorial

El Greco: Enterrament del senyor d’Orgaz

Murades de Dalt Vila, Eivissa

Més Renaixement

iesgc | 09 Febrer, 2012 22:24

Comentari en castellà sobre Adam i Eva de Durero (CREHA)

El cinquecento i el manierisme (CREHA)

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS