Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Recuperació 1r de batxillerat

iesgc | 29 Maig, 2012 12:00

OBJECTIUS RECUPERACIÓ 18 de juny.

 

EXAMEN 1.

 

1. L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM.

1.-Explicar la crisi política de l’Antic Règim; parlamentarisme anglès, il·lustració, despotisme il·lustrat, independència dels EUA.

2.- Definir: drets senyorials, delme, crisis de subsistència, cicle demogràfic antic, gremis, treball domèstic,estaments.

 

2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.

1.- Definir; revolució industrial, sistema fabril, capitalisme, proteccionisme, lliure canvi, borsa, segregació urbana.

2.- Narrar la situació de la dona al segle XIX.

3.- Narrar les característiques de l’esclavitud.

 

EXAMEN 2.

3. LIBERALISME I NACIONALISME (1789-1870).

1.- Sintetitzar les causes que van desencadenar la  Revolució Francesa..

2.- Definir: llei Chapelier, desamortització, sans-culottes, Olimpe de Gouges, Babeuf, francmaçoneria, Santa Aliança, nació,

 

4.- EL MOVIMENT OBRER (1789-1914).

1.- Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al cartisme.

2.- Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.

3.- Explicar la Primera Internacional: Desenvolupament i crisi.

 

EXAMEN 3

5.- LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN (1870-1914). 

1.- Analitza les característiques de la segona revolució industrial.

2.- Explica les causes de l’imperialisme.

3.- Analitza les conseqüències de l’ imperialisme.

 

6.- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918).

1.- Explicar les causes de la Primera Guerra Mundial

2.- Comentar les característiques de la Primera Guerra Mundial.

3.- Explica les conseqüències de la Primera Guerra Mundial.

 

 

 

EXAMEN 4.

7.- LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA REVOLUCIÓ MEXICANA (PÀG 367)

1.-  Definir: revolució del 1905, la Tercera Internacional o Komintern, Trotski, els plans quinquenals, Zapata.

2.- Compara la revolució soviètica amb la mexicana.

 

 8. L’ECONOMIA DEL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939)

1.- Comenta les causes del crack del 29 .

2.-  Explica  la lluita contra la crisi: la proposta keynesiana y el New Deal, els paísos escandinaus i Alemanya.

 

 9 DEMOCRÀCIES I TOTALITARISMES (1918-1939) PÀG 176.

1.- Comenta les causes de l’ascens al poder del feixisme a Itàlia.

2.- Explicar  les causes de l’arribada al poder del nazisme.

 

EXAMEN 5.

UNITAT 10 LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

1.- Explicar les causes de la II Guerra Mundial.

2.-Conèixer les causes de la derrota de les potències de l´eix.

3.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

 

UNITAT 11 LA GUERRA FREDA (1945-1991) pàg 222 -284.

1.- Explicar la formació de blocs a la guerra freda; Grècia, la crisi alemanya i la guerra de Corea.

2.- Definir: plan Marshall, Kominforn, OTAN, COMECON, Pacte de Varsòvia.

3.- Explica el fi de la guerra freda: la desaparició de l’URSS i del bloc de l’est

 

 

EXAMEN 6.

UNITAT 12 DESCOLONITZACIÓ i TERCER MÓN  (unitat 12 i pàg 344 – 355)

1.    Explica les causes de la descolonització.

2.    Definir; Gandhi, Khomeynï, Front Polisari, independència Algèria, apartheid, Nelson Mandela, conferència de Bandung, objectius del mil·leni, Analitza la creació de l’Estat d’Israel i les conseqüències del mateix.

3.    Explica les característiques del neocolonialisme.

 

UNITAT 13. EL MÓN ACTUAL. (unitats 14, 15  i 16 del llibre).

1.- Conèixer els principals fets de la formació de la Unió Europea (pàg 294...)

2.- Explicar les causes del terrorisme fonamentalista islàmic

3.- Explica les conseqüències del atemptats de l’11 de setembre de 2001.

 

ACTIVITTS UNITAT 1 ET CONEIXES?

iesgc | 29 Maig, 2012 11:59

ACTIVITTS UNITAT 1 ET CONEIXES?

1- Quins perill associes al consum d’alcohol i de drogues?

2- Per què necessites els altres per conèixer-te?

 p. 6-7

3- Per què es diu que estam en construcció?

4- Què és la llibertat

p.8-9

5.- Comenta alguns dels perills als que us enfrentau.

6.- En què consisteixen els riscs emocionals de la sexualitat’

7.- En què consisteixen els rics físics de la sexualitat

8.- Per què es prenen drogues?

p. 10

9.- Explica els rics de la carretera.

10.- Quines mesures s’han de prendre per evitar accidents.

 

ACTIVITATS RECUPERACIÓ  TERCERA AVALUACIÓ.

S’han de fer cinc correctes per recuperar un 0, cal copiar l’enunciat.

1,2 i 3 pàg 133.

1 pàg 136.

Activitats per anar més enllà pàg 138-139

UNITAT 10. ESPANYA DE LA DICTADURA A LA DEMOCRÀCIA

iesgc | 29 Maig, 2012 11:58

UNITAT 10. ESPANYA DE LA DICTADURA A LA DEMOCRÀCIA (12 i 13 llibre)

 

OBJECTIUS.

1.- Explicar les principals característiques de l’economia durant el franquisme

2.- Definir; Carrero Blanco, Llei de reforma política, pactes de la Moncloa, autonomia, ETA

3.- Analitzar la societat franquista.

4.- Explicar l’oposició al franquisme

5.- Explicar la constitució del 1978.

6- Comentar el cop d’estat del 23-F.

7.- Explica el canvi de la societat espanyola a la democràcia.

8.-  Fer un comentari dirigit d' una imatge, text, quadre, gràfica relacionats amb els objectius.

 

ACTIVITATS.

 1. .Què eren els tecnòcrates?
 2. Què era la democràcia orgànica?
 3. En què va consistir el Pla d’Estabilització?
 4. Què pretenien els “Planes de desarrollo”.
 5. Comenta el quadre “indicadors del nivell de benestar...”.(pàg 237)
 6. Per què es va produir una puixança econòmica?
 7. Quins problemes tenia l’economia espanyola?
 8. Quins canvis demogràfics va haver a Espanya?
 9. Explica quina era la condició de les dones durant el franquisme
 10. Com va millorar el nivell de vida dels espanyols?
 11. Comenta el mapa “migracions interiors...”(pàg239)
 12. Quines reformes  socials es varen dur a terme en aquesta época.
 13. Comenta el mapa la resistència guerrillera (pàg 240).
 14. Quins van ser els principals opositors polítics i sindicals al franquisme?
 15. Quins moviments socials van protagonitzar la lluita contra el franquisme?
 16. Què va ser la crisi del petroli  i quines repercussions va tenir a espanya?
 17. Explica les diferències entre immobilistes i oberturistes.
 18. Explica el conflicte del Sàhara.
 19. Com es va fer la transició?
 20. Comenta el quadre de les eleccions de 1977 a Espanya (pàg 250).
 21. Quines mesures d’urgència va emprendre el primer govern de la UCD?
 22. Quins són els trets essencials de la Constitució de 1978?
 23. Quines comunitats varen ser les primeres a tenir l’Estatut d’Autonomia?
 24. Què va caracteritzar el segon govern de la UCD?
 25. Quins eren els enemics de la democràcia?
 26. Què pretenia el cop d’estat del 23 de febrer de 1981?
 27. Quines decisions es van prendre després del cop d’estat?
 28. Com ha canviat la societat espanyola durant la democràcia

 

 

 

UNITAT 13. EL MÓN ACTUAL. (unitats 14, 15 i 16 del llibre).

iesgc | 20 Maig, 2012 07:42

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 UNITAT 13. EL MÓN ACTUAL. (unitats 14, 15  i 16 del llibre).

OBJECTIUS.

1.- Conèixer els principals fets de la formació de la Unió Europea (pàg 294...)

2.- Conèixer els principals conflictes i guerres en el canvi de mil·leni.

3.- Explicar les causes del terrorisme fonamentalista islàmic

4.- Explica les conseqüències del atemptats de l’11 de setembre de 2001.

5.- Analitzar els problemes del món actual.

6- Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

ACTIVITATS

- Explica les causes dels orígens de l’europeísme.

- Què era el Consell d’Europa?

- Què era la CECA?

- Explica la creació de la CEE.

- Explica la creació de la Unió Europea.

- Comenta el quadre “els drets dels ciutadans de la Unió Europea” (pàg 305).

- Analitza els reptes de la Unió Europea.

- Explica els orígens de la desintegració de Iugoslàvia? (p.318)

- Resumeix la guerra de Bòsnia.

- Resumeix la guerra de Kosovo.

- Explica les causes dels enfrontaments al Caucas?

- Resumeix el conflicte de Txetxènia?

- Comenta les causes dels conflictes a l’Àfrica subsahariana.

- Resumeix el nou paper dels Estats Units com gendarme mundial (pàg 314).

- Comenta els text “l’integrisme islàmic” (pàg 315).

- Explica els atemptats del 11 de setembre de 2001.

- Comenta els text de Bin Laden (pàg 334).

- Comenta les conseqüències dels atemptats.

- Resumeix els principals fets de la intervenció a l’Afganistan.

- Comenta les causes de la guerra d’Iraq?

- Analitza les conseqüències de la guerra d’Iraq.

- Explica els problemes dels partits polítics a la democràcia (pàg 237).

- Explica els problemes dels mitjans de comunicació. (328 i 340)-.

- Analitza els problemes d’ordre econòmic i social.

- Comenta la desigualtat dels drets democràtics.

- Quins són els atemptats contra els drets humans més freqüents al món (pàg 330).

- Comenta la crisi de l’estat del benestar (pàg 343)

- Comenta el text “la conferència d’Estocolm” pàg 351

-Explica en que van consistir les  conferències sobre el medi ambient

EXAMEN FINAL Història de l'Art. Curs 2010-2011

iesgc | 11 Maig, 2012 11:04

 

EXAMEN FINAL Història de l'Art. Curs 2010-2011

 

OPCIÓ A.

1. Tria 10 definicions de les 20 que s’ofereixen més endavant i dóna el terme al qual corresponen: escriu el número i la resposta corresponent. Per exemple:1. Girola.  Cada qüestió val 0,2 punts. Màxim per les deu qüestions: 2 punts.

 

2. Escull un dels dos temes proposats. 4 punts

1. L’arquitectura a Roma

2. La pintura del impressionisme i el postimpressionisme.

 

Definicions

1. Part inferior integrant de la columna sobre la qual s’alça el fust.

2. Element arquitectònic triangular del classicisme amb el qual acaba una façana.

3. Cadascuna de les peces que formen un arc.

4. Cambra interior del temple grec, on normalment se situa la imatge del déu.

5. Tècnica pictòrica de caràcter mural, en la qual el mur s’ha de preparar amb

l’aplicació d’un arrebossat compost de sorra i calç.

6. Part de l’església de planta semicircular coberta amb volta de quart d’esfera i

que se situa a la capçalera.

7. Filera de pedres d’un mur sobre la qual descansa un arc o volta.

8. Curvatura convexa donada al fust de la columna pels arquitectes grecs.

9. Part de l’atri immediatament anterior a l’entrada en la basílica paleocristiana.

10. Element integrant de la columna situat entre la base i el capitell.

11. Mur de la mesquita orientat a la Meca.

12. Conjunt de gran cromatisme format per petits fragments de vidre acolorits units

amb fines tires de plom i sostingut per una estructura metàl·lica.

13. Dovella inferior d’un arc sobre la imposta a partir de la qual s’alça l’arc.

14. Coberta de volta semiesfèrica.

15. Element amb disposició en espiral que caracteritza el capitell jònic especialment.

16. Part posterior d’una església, oposada als peus on se situa l’altar major.

17. Gènere escultòric que designa les representacions humanes limitades al cap, coll,

espatlles i part superior del cos en general.

18. Element decoratiu en forma d’angle que corona l’arc apuntat d’un portal o

finestral en el gòtic.

19. Edifici civil dedicat a l’administració de justícia i les relacions comercials a la

Roma clàssica.

20. Objecte funerari en forma de caixa de gran diversitat de formes i decoració en el qual es col·loca el cos del difunt.

 

3. Has de triar una obra per fer-ne un comentari. 4 punts

A) Pintures Murals de S. Climent de Taüll

B) Miquel Angel; David

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓ B

1. Tria 10 definicions de les 20 que s’ofereixen més endavant i dóna el terme al qual corresponen: escriu el número i la resposta corresponent. Per exemple: 1.Girola. Cada qüestió val 0,2 punts. Màxim per les deu qüestions: 2 punts. S'ha de contestar al quadern d'examen.

 

2. Escull un dels dos temes proposats. 4 punts

1. L’arquitectura gòtica.

2. La pintura del Renaixement a Itàlia

 

Definicions

1. Part de l’antiga ciutat grega situada en un turó o zona elevada amb funció

monumental i militar.

2. Arc de secció semicircular.

3. Filera de finestres que s’obren a la nau central des d’un passadís situat sobre les naus laterals.

4. Element arquitectònic triangular del classicisme amb el qual acaba una façana.

5. Conjunt de gran cromatisme format per petits fragments de vidre acolorits units

amb fines tires de plom i sostingut per una estructura metàl·lica.

6. Element arquitectònic situat horitzontalment sobre els brancals d’una porta.

7. Construcció en forma de torre, aixecada sobre el creuer, de planta quadrada,

octogonal o circular i normalment coberta amb una cúpula.

8. Element integrant de la columna situat entre la base i el capitell.

9. Conjunt de dues taules (usualment de fusta) unides i decorades amb relleus o

pintura.

10. Construcció romana de caire civil destinada als banys.

11. Element arquitectònic de suport vertical de secció no circular.

12. En l’ordre dòric, cadascuna de les parts en que està dividit el fris amb una

disposició alternada amb les mètopes.

13. Part de l’església de planta semicircular coberta amb volta de quart d’esfera i

que se situa a la capçalera.

14. Nau transversal en una església de planta de creu.

15. Relació de proporcions que les diferents parts guarden entre si i amb el conjunt

de l’obra.

16. Pati tancat, de caràcter interior, present a les basíliques paleocristianes.

17. Cadascun dels arcs que, superposats i amb un marcat atrompetament, se situen

per sobre de l’obertura d’una porta o finestra al romànic i al gòtic.

18. Espai interior d’una església, en sentit longitudinal, determinat pels murs o per

files de columnes o pilars.

19. Petit recinte d’una mesquita, proper al mihrab, destinat a les autoritats.

20. Representació dels evangelistes a través de quatre formes simbòliques: l’home

(sant Mateu), el brau (sant Lluc), el lleó (sant Marc) i l’àguila (sant Joan).

3. Has de triar una obra per fer-ne un comentari. 4 punts

A) El Partenó.

B) Picasso; Les senyoretes del carrer d’Avinyó.

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS