Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Objectius 1r Batxillerat.

iesgc | 20 Juny, 2012 10:33

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS RECUPERACIÓ SETEMBRE 1r deBatxillerat (100% examen)

 

1. L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM.

1.-Explicar la crisi política de l’Antic Règim; parlamentarisme anglès, il·lustració, despotisme il·lustrat, independència dels EUA.

 

2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.

1.- Definir; revolució industrial, sistema fabril, capitalisme, proteccionisme, lliure canvi.

 

3. LIBERALISME I NACIONALISME (1789-1870).

1.- Sintetitzar les causes que van desencadenar la  Revolució Francesa..

 

4.- EL MOVIMENT OBRER (1789-1914).

1.- Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme  a la Primera Internacional

 

5.- LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN (1870-1914). 

1.- Explica les causes de l’imperialisme.

2.- Analitza les conseqüències de l’ imperialisme.

 

6.- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918).

1.- Explicar les causes de la Primera Guerra Mundial

2.- Explica les conseqüències de la Primera Guerra Mundial.

 

7.- LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA.

1.-  Explicar les causes de la revolució soviètica.

 

 8. L’ECONOMIA DEL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939)

1.- Explica  la lluita contra la crisi del 29 : la proposta keynesiana y el New Deal, els paísos escandinaus i Alemanya.

 

 9 DEMOCRÀCIES I TOTALITARISMES (1918-1939)

1.- Comenta les causes de l’ascens al poder del feixisme a Itàlia.

2.- Explicar  les causes de l’arribada al poder del nazisme.

 

UNITAT 10 LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

1.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

 

UNITAT 11 LA GUERRA FREDA (1945-1991).

1.- Explicar la formació de blocs a la guerra freda; Grècia, la crisi alemanya i la guerra de Corea.

2.- Explica el fi de la guerra freda: la desaparició de l’URSS i del bloc de l’est

 

UNITAT 12 DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN.

1.- Explica les causes de la descolonització.

 

UNITAT 13 EL MÓN ACTUAL.

1.- Explica les causes del terrorisme fonamentalista islàmic.

2.- Explica les conseqüències dels atemptats de l’11 de setembre de 2001.

Recuperació ciutadania i drets humans.

iesgc | 20 Juny, 2012 10:17

 CIUTADANIA I DRETS HUMANS.

- Dossier d'activitats (100% nota).

Recuperació 4t d'ESO

iesgc | 18 Juny, 2012 10:35

CIENCIES SOCIALS 4t d'ESO.

- Fer les “preguntes clau” que es troben al final de cada unitat de la unitat 1 a la 13. (p. 22, 42, 62,80, 100, 122,142, 162, 184, 206, 226, 244, 264). 20% NOTA.

 

OBJECTIUS RECUPERACIÓ

UNITAT 1. SEGLE XVIII. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

1.- Comprendre els principals fets d’Espanya i les Illes Balears al segle XVIII. La  Guerra de Successió i l’absolutisme borbònic.

 

UNITAT 2. LIBERALISME I NACIONALISME.

1.- Explicar les causes de la Revolució Francesa .

 

UNITAT 3.- LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES (afegim la unitat 5. INDUSTRIALITZACIÓ I SOCIETAT EN L’ESPANYA DEL SEGLE XIX)

1.- Definir: revolució industrial, desamortització, luddisme, sindicats, primera internacional, CNT, PSOE,segona revolució industrial.

 

UNITAT 4- L'ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D'UN RÈGIM LIBERAL  

1.-  Definir: guerra del francès, Constitució de Càdiz, Ferran VII, Trienni Liberal, Isabel II, independencia de l’Amèrica Hispànica, sexenni revolucionari.

2.- Analitza la Restauració.

 

UNITAT 5. L’ART SEGLE XIX ( pàg 124)

1.    Definir: Neoclàssic, Goya, romanticisme, realisme, impressionisme, postimpressionisme, Gaudi.

 

UNITAT 6, L’ÉPOCA DE L’IMPERIALISME.

1.- Explicar les causes de l’imperialisme.

2.- Explicar les conseqüències de la Primera Guerra Mundial.

 

UNITAT 7 EL PERÍODE ENTREGUERRES (pàg 144)

1.-  Comenta les causes de l’ascens dels nazis al poder a Alemanya.

 

UNITAT 8 . TEMPS DE CONFRONTACIÓ I (1902-1936).pàg 164.

 1.- Defineix, setmana tràgica, guerra del Marroc, Clara Campoamor, Constitució 1931, revoltes de 1934, Front Popular, Falange Española.

2.- Analitza la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).

 

UNITAT  9 GUERRA CIVIL I DICTADURA  ( pàg176 / 228).

1.-  Analitza les conseqüències de la guerra civil; exili, dictadura, relacions exteriors, misèria i autarquia. (pàg 183, 230 i 232).

2.- Definir; divisió azul, aïllament internacional, cartilla de racionament, mercat negre.

 

UNITAT 10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES.

1.- Definir; holocaust, conflicte de l’Orient Mitjà,  conferència de Bandung, moviment de Països no alineats, neocolonialisme,desamortització, descolonització.

2.- Comenta les conseqüències de de la II Guerra Mundial; demogràfiques, econòmiques, morals i territorials.

UNITAT 11. ESPANYA DE LA DICTADURA A LA DEMOCRÀCIA (12 i 13 llibre)

 1.-Definir; Carrero Blanco, Llei de reforma política, pactes de la Moncloa, autonomia, ETA.

2.- Explicar l’oposició al franquisme.

3.- Explicar la constitució del 1978.


 

 

 

Imatges examen unitat 12 i 13

iesgc | 11 Juny, 2012 22:25

 

Obres selectivitat

iesgc | 05 Juny, 2012 10:37

Llista d'obres d'art que han sortit anys anterios.

BLOC 2

PARTENÓ 2006,07,08,09 i 11.

LAOCOONT I ELS SEUS FILLS. 2004,07,10 i 11.

PANTEÓ 2008 I 10.

COLOSSEU 2004 I 08.

MARC AURELI A CAVALL 2005

BLOC 3.

SANTA SOFIA 2007 I 11.

MESQUITA DE CÒRDOVA 2008.

ALHAMBRA DE GRANADA 2005,09.

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2011.

PINTURES MURALS DE SANT CLIMENT DE TAÜLL 2008.

CATEDRAL DE PALMA 2005, 10.

CRIST MORT DE GIOTTO 2006,10.

BLOC 4.

SANT ANDREU DE MANTUA 2006.

SAN PIETRO IN MONTORIO, BRAMANTE. 2005

ESCOLA D'ATENES, RAFAEL, 2007-09

LAVATORIA DELS PEUS, TINTORETTO. 2007.

ADAM I EVA, DÜRER. 2011.

ENTERRAMENT DEL SENYOR D'ORGAZ. 2004,10.

ÈXTASI DE SANTA TERESA, BERNINI 2006,10.

VOCACIÓ DE SANT MATEU, CARAVAGGIO. 2008

RONDA DE NIT, REMBRANDT 2005-11

LES FILOSES, VELÁZQUEZ. 2005

LAS MENINAS, VELÁZQUEZ.2007.

JURAMENT DELS HORACIS, JL DAVID. 2004.

LLIBERTAT GUIANT EL POBLE, DELACROIX 2006.

BLOC 5. 

PAVELLÓ ALEMANY. VAN DER ROHE 2004.

VILLE SAVOIE. LE CORBUSIER 2008,10.

FALLING WATER HOUSE, WRIGHT, 2004.

EL DINAR CAMPESTRE, MANET. 2011.

NIT ESTELADA, VAN GOGH 2004.

EL PENSADOR, RODIN. 2005,06,09,10,11

LES SENYORETES DEL CARRER D'AVINYÓ, PICASSO. 2005.

GUERNICA, PICASSO. 2008.


COMENTAR UNA ESCULTURA

COMENTAR UNA OBRA PICTÒRICA.

 

www.slideshare.net
IMATGESSELECTIVITAT 2011-12 (Illes Balears) Proposta DEFINITIVA comissió història de l’art (final curs 2010-11)t.
 
 

Temes selectivitat

iesgc | 02 Juny, 2012 21:07

Recordau que a la pàgina de la UIB podeu consultar els exàmens anteriors de selectivitat.

http://estudis.uib.es/grau/acces/batxiller/Info_materies/

El llistat de temes que han sortit a selectivitat.

BLOC 2.

- L’arquitectura religiosa a Grècia.JN08 JN04. Arquitectura grega: el temple JN11.

- L'escultura a Grècia. Jn10, Set09, Jn06,Set 05

- L’arquitectura a Roma.SET06

-L’escultura romana. Jn09 Set 08 JN06 JN05 SET04 SET 11

BLOC 3.

-L’arquitectura hispanomusulmana. JN11 JN07 JN05 JN04

- L’arquitectura romànica a Espanya.Jn09

-L’arquitectura romànica i la seva incidència a França.JN06 SET05

-La pintura romànica a Espanya. Set 08 SET07, SET06

-L'arquitectura gòtica: característiques generals de l'estil. Jn10, SET07 SET11
- L’arquitectura gòtica a Espanya.Set 09

BLOC 4

- L’arquitectura del Quattrocento a Itàlia.Set 08

- -La pintura del Trecento a Itàlia.JN08 SET04

- L’arquitectura del Cinquecento a Itàlia.JN07

- La pintura del Cinquecento a Itàlia.JN08 JN04

-L’escultura del Renaixement a ItàliaSET O7 SET 04 SET 11 (ESCULTURA REINAXEMENT)

- L’escultura del Renaixement a Espanya.SET06

- La pintura del Renaixement a Itàlia.JN06

-L’arquitectura del Renaixement italià.JN05

-L’arquitectura del Barroc a Itàlia.Set 09, SET 06

-La pintura del Barroc a Espanya. JN 11Jn09 SET05

- El neoclassicisme: concepte i característiques. La pintura a França. Jn10

- La pintura del neoclassicisme i romanticisme a França. Set 08
- El Romanticisme: concepte i característiques. La pintura a França.Jn10

- La pintura del romanticisme i del realisme a França. JN07

-La pintura del segle XIX a França: classicisme, romanticisme i realisme. JN05, SET05

 

BLOC 5.

-La pintura de l’impressionisme i el postimpressionisme.SetO9 SET07

- El modernisme. JN08 JN04.

- El Modernisme: Catalunya i les Illes Balears. JN11

- L’arquitectura del segle XIX: Historicisme i arquitectura de l’enginyeria.Jn09 SET 11 (només enginyeria).

- L’arquitectura del ferro i l’eclecticisme. JN06 SET04

 


Per estudiar és interessant haver fet un guió o esquema que sigui  les mateixes pautes ordenades per tots els temes.  A Hª de l'Art es valora l'aplicació terminològica, la capacitat d'elaboració, exposició i la capacitat de síntesi. 

 

 Context històric-cronològic.

Característiques generals de l’estil. Autors i evolució. 

Obres més representatives.

Introducció

- Breument; el marc històric, cronològic i espacial de l'estil que es demana.

Desenvolupament.

  A continuació s'ha d'identificar l'estil i explicar les seves característiques generals; temes, tipologia, funcions (religiosos,civils..), materials, elements, tècniques,  evolució artística (per exemple a l'escultura grega; de l'escultura arcaica a la hel·lenística)  diferències a l'espai (diferències per exemple entre el gòtic francès i el italià)...


  En
els temes en els quals l'art és en la seva major part anònim cal enumerar les obres més significatives (aprofitau el que haveu estudiat per comentar) i explicar per què són importants. En els temes en els quals s'inclouen noms d'artistes, cal enumerar aquests, explicar quins són les seves característiques i explicar com a mínim una obra de cadascun.
No és necessari realitzar un comentari detallat de les mateixes, doncs això es demana a altra part de l'examen, però sí realitzar una síntesi dels seus aspectes més importants.

Conclusió.

Situar l'estil en el conjunt de la Història de l'Art, influències o relacions amb altres estils

 


Els mapes conceptuals de la pàgina  de Guillermo Méndez Zapata, poden ser una bona ajuda per fer l'esquema inicial dels temes.
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS