Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Imatges examen Industrialitzaciˇ i moviment obrer

iesgc | 27 Novembre, 2012 22:50

Imatges examen. Industrialització i moviment obrer.

La rotació de conreus (pàg 24).

La població a alguns paísos europeus (pàg 25). 

La mecanització del sector texti (pàg 27).

La primera internacional (pàg 74).

 

 

  

Activitats ciutania Unitat 5 deures.

iesgc | 27 Novembre, 2012 09:42

ACTIVITATS PER A DIMECRES 5 DE DESEMBRE.
1,2 i 3 pàg 71.
1 i 2 pàg 72
 
El mateix dimecres recolliré els quaderns i serà el darrer dia per lliurar activitats de recuperació o per pujar nota. Es poden fer activitats no fetes del llibre o comentar notícies de premsa relacionades amb el que hem donat a classe.

UNITAT 4- L'ESPANYA DEL SEGLE XIX.

iesgc | 25 Novembre, 2012 23:13

 

UNITAT 4- L'ESPANYA DEL SEGLE XIX. (Unitat 4, a partir del punt 4 i 5 del llibre)

 

OBJECTIUS.

1.-  Compara la ideologia dels moderats i progressistes.

2.- Comenta les característiques de l’etapa isabelina (1843-68)

3.- Definir: carlins, Conveni de Bergara, Mendizabal, Espartero, demòcrates, PSOE, UGT, CNT.

4.- Explica el sexenni democràtic (1868-1874)

5.- Analitza la Restauració i la seva crisi.

6.- Explica les causes del retard de la industrialització a Espanya.

 

Fer un comentari dirigit d' una imatge, text, quadre, gràfica relacionats amb els objectius.

 

ACTIVITATS.

 

 1. Per què es va inicia la guerra carlina?
 2. Qui donava suport a cada bàndol a la guerra carlina? Per què?

Comenta el text del carlisme (pàg 74/72)

Comenta la caricatura del carlista (pàg 74/72).

 1. Quines reformes van fer els liberals progressistes entre 1835 i 1837?
 2. Quines mesures va prendre el liberalisme moderat (1843-1854)?
 3. Quines diferències havia entre moderats i progressistes
 4. Quines eren les limitacions de règim moderat (1843-54)
 5. Què es va fer durant el bienni progressista?
 6. Quins eren demòcrates i republicans.
 7. Quines van ser les causes de la revolució de 1868.

Sintetitza les demandes del text de  les Juntes revolucionàries de 1868 (pàg  78/76)

 1. Quines eren les característiques de la Constitució de 1869?
 2. Per què va fracassar la monarquia d’Amadeo de Savoia?

      Comenta el dibuix satíric (pàg 79/77)

      Comenta l’al·legoria de la Primera República( pàg 83)

 1. A quins problemes es va haver d’enfrontar la Primera república?
 2. Explica les característiques de la Constitució de 1876
 3. En què consistia el bipartidisme i torn pacífic?

Comenta els dibuixos satírics (pàg 80)

Comenta el text el vot dels difunts (pàg 80).

 1. Per què van sortir els nacionalismes? On van sorgir?
 2. Explica les causes de la Guerra de Cuba.

Explica el dibuix del diari Los Angeles Times (pàg 81).

 1. Explica les conseqüències de la Guerra de Cuba.

UNITAT 5

 1. Per què la mortalitat va ser més elevada a Espanya?
 2. Per què els propietaris de terra tenien una mentalitat rendista
 3. Quins eren els factors que van influir negativament  ta la industrialització.
 4. Quins problemes va tenir la construcció del ferrocarril?
 5. Per què va haver una crisi agrària a final de segle?
 6. Descriu l’inici del moviment obrer a Espanya; luddisme i sindicalisme.
 7. Explica les característiques del socialisme a Espanya.

Comenta el text de les bases del socialisme (pàg 100)

 1. Comenta les característiques del Anarquisme a Espanya.

Comenta el text el pensament anarquista (pàg 101)

 

 

 

Imatges examen unitat 3. Revoluciˇ Industrial

iesgc | 18 Novembre, 2012 11:36

Recordau que a l'examen poden sortir textos i imatges relacionats amb els objectius.

Les imatges possibles són:

- La població anglesa. pàg 46.

- El sistema Norfolk. pàg 47.

- Les exportacions britàniques de Cotó. pàg 50. 

I aquestes:


Activitats. Unitat 5 deures.

iesgc | 17 Novembre, 2012 11:42

Activitats er dimecres 28

- Quadre blau pàg 49  1 i 4
Has sentit parlar....
Creus que es respecten...
- Pàg 52; 1-2
- Pàg 53; 2
 
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

- Localitzar situacions problemàtiques. a l'Institut, al carrer, al poble  Parlar amb les persones afectades o que formen part del problema i preguntar per què succeeix aquesta situació. 

Debatre: fer una llista dels problemes observats i tenir un debat per votar un que es pugui canviar. 

 

Objectius i activitats unitat 5. Imperialisme

iesgc | 15 Novembre, 2012 11:38

IMPERIALISME.

Unitat 5 del llibre. A partir de la pàgina 93.

 

OBJECTIUS.

1.- Explica les causes de l’imperialisme.

2.- Defineix: Incident de Fachoda, Conferència de Berlín, guerra dels bòers, guerra ruso-japonesa, guerra de l’opi, bòxers, darwinisme social, doctrina Monroe, neocolonialisme, guerra hispana –nord-americana , revolució Meiji,

2.-Explica les diferents tipus d’administració colonial.

3.- Comenta les conseqüències de l’imperialisme.

 

ACTIVITATS.

 

1.    Explica les causes econòmiques de l’imperialisme.

Comenta els textos la necessitat de l’expansió colonial (pàg 93).

Comenta el text “el comerç i les colònies” (pàg 94)

2.    Comenta les causes polítiques de l’imperialisme.

3.    Explica les causes ideològiques de l’imperialisme.

Comenta el text les concepcions racistes (pàg 95).

Comenta el doc 3. Al·legoria... (pàg 104).

4.    Analitza les diferències entre el colonialisme dle segle XVI i l’imperialisme del segle XIX:

5.    Explica els projectes  britànic i francès a Àfrica.

Comenta les caricatures (pàg 98)

6.    Explica que va ser la Conferència de Berlín.

7.    Explica en que va consistir la guerra dels bòers.

8.    Explica la colonització britànica a Àsia.

9.    Explica l’expansió francesa a Àsia.

10.    Comenta que va ser la guerra ruso-japonesa.

11.    Analitza el repartiment de Xina.

12.    Explica què era el darwinisme social.

13.    Defineix la Doctrina Monroe.

Comenta el text “el nou imperialisme americà” (pàg 100).

14.    Què era el neocolonialisme.

15.    Explica la guerra hispana –nord-americana.

16.    Defineix la revolució Meiji.

17.    Explica els principals fets de l’expansionisme japonès.

18.    Explica els diferents tipus d’administració colonial.

19.    Analitza les conseqüències de l’imperialisme

 

A- A quines causes, i conseqüències fan referència els següents textos? Un mateix text es pot relacionar amb diverses causes, característiques i conseqüències. Raonar la resposta.

 

1.- Per salvar quaranta milions de britànics de la guerra social, nosaltres, els polítics colonials, hem de fer nostres nous territoris i col·locar- hi l´ excés de població, per trobar- hi nous mercats on vendre els productes de les nostres fabriques i de les nostres mines.  Cecil Rodhes 1895.

 

2.- Gairebé tots el fisiòlegs opinen que les homes de raça negra tenen, per naturalesa un intel·lecte reduït (...) Sense negar que els negres es puguin civilitzar, és cert, però que la seva civilització serà inferior a la nostra perquè la força de la ment d´ aquella gent és realment inferior a la nostra. Marmoccmi _ors odi geografia universale, 1850.

 

3.- La natura ha creat una raça d´obrer. Ës la raça xinesa, d´una habilitat manual meravellosa i sense gairebé cap sentiment de l’ honor. (...) Una raça de mestres i soldats: aquesta és la raça europea. Renan 1871.

 

4.- Una marina com la nostra no pot navegar sobre la superfície dels mars sense refugis sòlids, sense defenses i sense cap centre de proveïment. Ferry J.

 

5.- Entre totes les nacions del globus tan sol nosaltres hem estat capaços de fundar i de conserva colònies en les condicions més diverses i a totes les regions del món. Ens hem assegurat no sols la fidel submissió de tots els ciutadans britànics, sinó també la simpatia de totes les races que viuen a l´ ombra de la bandera britànica. Chamberlain Discursos 1895 – 1896.

 

6.- Els recursos minerals i vegetals d´ aquestes meravelloses contrades són dels més importants del món. Si es poguessin fer servir els indígenes per explotar aquestes riqueses, immenses fortunes recompensarien ben aviat els esforços del pioners. Cameron A través d´ Àfrica, 1877

 

7.- La història d’ Algèria és la d´una concentració progressiva de la propietat territorial en mans dels europeus (...) S´ha estimulat l´anul·lació de les jerarquies tribals, (...) s´han substituït les forces col·lectives  per les individuals i s´ha creat una mà d´obra barata. (...) s´ha negat als musulmans l´ús del seu propi idioma. Des del 1830 la llengua àrab es considerada a Algèria com a estrangera. Sastre. Temps Moderns. Num 123. 1956.

 

8.-

“Quan estiguis entre els xinesos, afirmava l’emperador d’Alemanya, recorda que ets l’avantguarda del cristianisme civilització occidental...i si per casualitat... aconsegueixes un poc de terra, no permetis que els francesos o els russos te l’arrabassin...” Mr. Dooley’s Philosophy.

    9.- “ Europa pot considerar-se com una casa de comerç que des de fa alguns anys va veient decréixer el volum de negocis. El consum europeu està saturat; cal fer sorgir de noves parts del món, noves capes de consumidors, sota pena de veure la fallida de la societat moderna...” J.Ferri

 10.- “ La fundació d’una colònia constituïx la creació d’un mercat...” C.Envoltis.

  11.- “ Senyors hi ha un segon punt, un segon ordre d’idees que he d’abordar, el més ràpidament possible: és l’aspecte humanitari i civilitzador de la qüestió... És necessari dir obertament que les races superiors tenen un deure respecte de les inferiors... perquè hi ha un deure cap a elles: el de civilitzar-les...” J.Ferri (1885)

 

12.- Som autoritzats per la Comissió d’Emigrants de les colònies de Sa Majestat a lliurar passatge gratuït en primera classe, cap a les riques i pròsperes terres de la colònia d’Austràlia , a qualsevol que vulgui venir-hi com a pagès, pastor, criat, o miner. És urgent la demanda de colons, assegurem un bon sou i confort a qualsevol home de bé i la seva família. Anunci publicat al diari Northampton Herald el 1839.

 

Estructura de lĺexamen 22 de novembre. ROMA I INICI DE LĺART MEDIEVAL.

iesgc | 15 Novembre, 2012 11:26

Estructura de l’examen 22 de novembre. ROMA I INICI DE L’ART MEDIEVAL.

- El primer exercici consistirà en definicions Haveu de contestarà el terme correcte segons la definició oferta; escollir 10 termes entre els 20 que s'ofereixen, de tots els temes que hem donat ,   amb un valor de 0,2 punts cadascun, aquest primer exercici val un total de 2 punts.

- En el segon exercici desenvolupar un tema (un full només per una cara).          

UNITAT3. ROMA.

- Arquitectura: context històric-cronològic i característiques generals

- Arquitectura: evolució i obres més representatives

-  Escultura: context històric-cronològic i característiques generals

- Escultura:  evolució i obres més representatives

UNITAT 4. INICI DE L’ART MEDIEVAL.

- L’art paleocristià

- L’art bizantí.

- L’art preromànic: Els visigots i l’arquitectura asturiana.

- L’art islàmic.

- L’art hispanomusulmà.

-  En el tercer exercici comentari dirigit d’obres d’art  (utilitzaré les obres de selectivitat que posen nom de l’obra autor i cronologia) amb preguntes concretes del donat a classe sobre context, tipologia, elements, espai, interpretació, conclusió.

Arc de Constantí.                                 Marc Aureli a cavall.

Panteó                                                          Ara Pacis

Colosseu                                             La Vil•la dels Misteris (Pompeia).

Columna Trajana                                  Teatre de Merida

August de Prima Porta

 

Basílica de Santa Sabina                        Santa Sofia

Santa Mª del Naranco                                    

Mosaics de San Vitale de Ravenna

Mesquita de Còrdova                             Alhambra de Granada

Enllašos inici art medieval

iesgc | 14 Novembre, 2012 11:41

 Comentari sobre Santa Sofia (ies Emili Darder).

Santa Sofia (arte historia).

 Resumen documental canal Historia; Justiniano i Santa Sofia.

 

Santa Maria del Naranco (arte historia)

 L'Alhambra de Granada, comentari aura digital.

Documental de la 2; la Alhambra.

 Imatge més completa.

 

 Aquesta serà la imatge del pati dels lleons al principi del 2012,article al diari el país.

  

UNITAT 3.- LA INDUSTRIALITZACIË DE LES SOCIETATS EUROPEES

iesgc | 06 Novembre, 2012 12:21

UNITAT 3.- LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES

OBJECTIUS.

1.- Definir: revolució industrial, desamortització, màquina de vapor, fàbrica, liberalisme, burgesia, proletariat, luddisme, societats de socors mutus, sindicats, primera internacional, segona internacional.

2.- Explicar la revolució demogràfica i agrícola.

3.- Resumeix la mecanització del sector tèxtil i la siderúrgia

4.- Explica les causes i conseqüències de la millora del Transport.

5.- Comentar les característiques de la segona revolució industrial.

6.- Comparar marxisme amb anarquisme.

Fer un comentari dirigit d' una imatge, text, quadre, gràfica relacionats amb els objectius.

 

ACTIVITATS.

 

1.    Què és la Revolució Industrial? On es va produir? Quan?

2.    Explica les causes de l’augment demogràfic.

Comentar el gràfic de la població anglesa(pàg 46).

3.    Explica les lleis de tancament.

4.    Explica en que consisteix el sistema Norfolk (pàg 47).

5.     Descriu les màquines que es veuen als dibuixos (pàg 47).

6.     Comenta el funcionament de la màquina de vapor.

7.    Comenta què era el sistema fabril.

8.     Resumeix la mecanització del sector textil.

9.     Quines matèries primeres eren bàsiques per la revolució industrial? Per què?

10.               Resumeix la mecanització de la siderúrgia.

11.               Com va millorar el transport?

12.              Quines conseqüències va tenir la millora del transport?

13.              Explica els principis del liberalisme?

14.               Explica la causa de les crisis econòmiques al capitalisme?

 Comenta com funciona una societat anònima (pàg 52).

 Comenta el mapa de la industrialització d’Europa (pàg 53).

15.               Que s’entén per segona revolució industrial?

16.              Quines noves energies  s’hi varen desenvolupar a la segona revolució industrial?

17.              Quines noves indústries s’hi varen desenvolupar a la segona revolució industrial?

18.               Com es va organitzar cap a la darreria del segle XIX la producció industrial?

 Explica el gràfic dels métodes de concentració industrial (pàg 55)

19.               Qui formava la burgesia?

20.               Quins problemes tenien els obrers?

21.              Compara els habitatges burgès i obrer (pàg 56 -57)

22.              Què era el luddisme?

23.               Què eren les Societat de Socors Mutus?

24.               Què és un sindicat? Quines en foren les reivindicacions inicials?

25.              Explica què era el marxisme.

26.               Comenta els objectius i el que van fer els partits obrers socialistes?

27.               Explica què era l’anarquisme.

28.              Què va ser la Primera Internacional?

Comenta el quadre “el marxisme i l’anarquisme”.

29.              Què va ser la Segona Internacional? 

Les primeres manifestacions dĺart medieval

iesgc | 04 Novembre, 2012 21:34

 Bloc 3. L’art a l’època medieval

1. Les primeres manifestacions d’art medieval

· L’aportació cristiana a l’arquitectura i la iconografia. L’art paleocristià. Les basíliques paleocristianes. Iconografia: Animals, el crismó i el Bon Pastor.

· L’art bizantí. L’època de Justinià. Característiques de l’arquitectura bizantina: Santa Sofia. El mosaic.

· L’art preromànic. Característiques generals de l’arquitectura: Els visigots,l’arquitectura asturiana.

· L’art islàmic. Característiques generals de l’art islàmic. La mesquita: Característiques, tipologies i funció.

· L’art hispanomusulmà. Els períodes de l’art hispanomusulmà. Arquitectura islàmica a Al-Andalus: La mesquita de Còrdova (característiques, influències i evolució històrica). L’Alhambra de Granada.

L’arquitectura hispanomusulmana 2004, 2005 i 2007,

Basílica de Santa Sabina                                  Santa Sofia 2007

Santa Mª del Naranco                                     Mosaics de San Vitale de Ravenna (pàg 85)

Mesquita de Còrdova 2008                          Alhambra de Granada 2005, 2009,2011

 

VOCABULARI.

ABSIS

ALQUIBLE-QUIBLA

ARC LOBULAT

ARC DE FERRADURA

ARRABÀ/CARCANYOL

BASÍLICA

HARAM

ICONA

ICONOCLÀSTIA

ICONOGRAFIA

MACQSURA

MAUSOLEU/PANTEÓ

MESQUITA

MIHRAB

MINARET/ALMINA

MÍNBAR

NÀRTEX

VOLTA DE MOCÀRABS

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS