Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Enllaços pintors barrocs 1

iesgc | 26 Febrer, 2014 19:18

 A Youtube podeu trobar la sèrie de la BBC Power of Art . A continuació teniu la sèrie amb audio en castellà.

Caravaggio

Rembrandt

Del programa "Pinzellades d'art" teniu:

La vocació de Sant Mateu,

Les tres gràcies

La ronda de nit

 -Comentari en molt complet sobre la vocació de Sant Mateu, el podeu veure o descarregar pdf.

Un bon vídeo d'artehistoria sobre la vocació de Sant Mateu,.

 

Rembrandt, pel·lícula completa 1936

Comparació tècnica de Rubens i Rembrandt

Història oral

iesgc | 25 Febrer, 2014 14:21

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. Per arrodonir o pujar la nota es tendra en compte l'actitud a classe, també hi ha la possibilitat de fer una feina d'història oral per pujar la nota final. Darrer dia per lliurar la feina; 30 de maig.

FEINA VOLUNTÀRIA HISTÒRIA ORAL

El procés a l'hora de realitzar el treball és el següent:

 

1.- Recerca o selecció de l'informant, les dades del qual i una petita biografia es col·locaran a l'inici del treball. A l'hora de buscar l'informant facilitarà el treball que sigui una persona propera, amb suficient edat, capacitat de recordar i dicció. Assegureu-vos que l'entrevistat sàpiga que dureu una gravadora.

 

2.- Cal cercar informació de l'època i lloc on es va emmarcar l’entrevista. Això us permetrà fer millor l’entrevista i conèixer les referències que us.


3.- Elaboració d'un qüestionari base; Encara que cal donar llibertat a les persones entrevistades perquè s'expressin sense limitacions i això suposa improvisar, sempre és necessari partir d'un qüestionari previ. Aquest qüestionari és convenient mostrar-ho al professor abans de fer- ho a  l'entrevistador

 

4. - Realització de l'entrevista: Es pot realitzarà amb una gravadora o camera de vídeo. 
Al principi de l'entrevista cal comprovar el so i incloure un breu qui, què, quan, on. L'espai domèstic és el més adequat per a realitzar entrevistes, i és millor realitzar-les, sempre que es pugui, tot sol, s’ha d’ afavorir el major clima de confiança i d'espontaneïtat. És important comprendre que l'objectiu de l'entrevista és obtenir informació el més veraç possible, però no corregir, ni debatre, ni educar a l'entrevistat. És important no interrompre a l'entrevistat si que interessa encoratjar-lo i si hi ha un concepte que després volem ampliar, el millor és anotar-lo ( dur un quadern).

Les preguntes deuen sempre formular-se en un llenguatge col·loquial, deuen evitar-se les preguntes complexes o les dobles preguntes. Les primeres preguntes són molt importants per a establir un ambient relaxat. S'ha d'evitar llegir les preguntes, prestar-los més atenció que als entrevistats o insistir en el seu ordre. El qüestionari tempti que estar més en la ment de l'entrevistador que en les seves mans durant l'entrevista. Mai us avorriu i necessiteu que us expliquin tot. L'entrevista es pot fer en diversos dies i sempre es deu acabar quan l'entrevistat sembli cansat.


5- Transcripció de l'entrevista. Ha de  ser completa.


6- Redacció del treball;


- El treball ha de tenir una portada amb títol i dades acadèmiques.
-  L'Índex que ha de servir per a distingir els diversos temes tractats. Totes les pàgines s'han de numerar excepte l'índex i els annexos.

- La introducció deu explicar els motius de l'elecció de l'època o temes tractats, els problemes a l'hora d'elaborar el treball...

- Les preguntes i respostes estaran clarament diferenciades, de manera que es faciliti la lectura. Les línies estaran suficientment separada i amb marges amplis, deixant espais en blanc en aquelles paraules o paràgrafs que no siguin totalment intel·ligibles.

- Cal registrar les percepcions o sentiments que es vegin.

- Les notes a peu de pàgina que poden fer referència a altres parts del treball o per a aclarir alguna cita ( llocs, personatges, fets...).

- En la conclusió es deu valorar el treball realitzat.

- Es deu incloure la bibliografia utilitzada: Cognoms i nom de l'autor en majúscules, el títol subratllat, l'editorial, el lloc i l'any de l'edició utilitzada.

- Un annex amb materials complementaris, com fotografies, cartes, manuscrits, documents personals, etc.... que podien ser comentats o relacionats amb el text.

- A la presentació final del text se li pot afegir una fitxa tècnica.


7.- Lliurament i valoració.

S’ ha de lliurar el treball escrit i les gravacions ( cintes standar de vídeo o audio o cd  o dvd o memòria)

El treball s'ha de lliurar abans del 30 de maig. Tant el treball escrit com les cintes formaran part de l'arxiu d'Història Oral del departament d'Història. Si els alumnes volen quedar-se amb els mateixos deuran lliurar una còpia ( en el cas d'estar fet amb ordinador basta un disquet.). Per a evitar problemes amb la còpia el treball no s'ha de realitzar en folis de color fosc.


Es valorarà:

 - Contingut; Quantitat, introducció, conclusió, informació addicional, correcció preguntes, improvisació, registres addicionals, fitxes, notes a peu de pàgina i ordre.

Forma; Portada, índex, numeració, claredat, transcripció, so, to, presentació cinta, bibliografia.

 

Imatges examen Primera Guerra Mundial i Revolució Russa.

iesgc | 24 Febrer, 2014 12:30

He llevat l'objectiu número 6 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Explica les característiques del model econòmic de l’URSS.

 Imatges:

Pàg 150. Caricatura britànica desmembrament Imperi Turc.

Pàg 156.  Mapa de les fronteres europees després de Versalles.

Pàg 158. Població de l'imperi rus.

 

 

 

Bernini. El hacedor de milagros

iesgc | 18 Febrer, 2014 23:58

The power of art BBC.

Bernini (audio en castellano)

 

Barroc

iesgc | 18 Febrer, 2014 12:58

Bloc 4. 2.- BARROC

Característiques de l’arquitectura i escultura. L’arquitectura a Itàlia:Urbanisme (la Roma de Sixt V); Bernini, Borromini. L’escultura: Bernini.

La pintura italiana, flamenca i holandesa. Naturalisme i classicisme en la pintura italiana del segle XVII: Caravaggio. Estètica i temes de la pintura flamenca i holandesa: Rubens i Rembrandt.

L’art civil i religiós del Barroc (subsumit en els punts anteriors).

El Barroc hispànic i el segle d’or. El context historicosocial. Aproximació a l’arquitectura barroca a Espanya. Característiques generals de l’escultura: La imatgeria: Castella (Gregorio Fernández); Andalusia (Martínez Montañés i Alonso Cano). Característiques generals de la pintura: les escoles; Ribera, Zurbarán, Valdés Leal, Murillo i Velázquez.

L’art barroc a les Balears: Aproximació a l’arquitectura i la plàstica.

 

Obres a comentar.

Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane

Bernini (escultura): Èxtasi de Santa Teresa (2006 i 2010)

Caravaggio: Vocació de Sant Mateu (2008)

Rubens:  Les Tres Gràcies.

Rembrandt: Ronda de nit (2005 i 2011)

Velázquez:Las Meninas (2007-2011).

A Selectivitat

- L’arquitectura del Barroc a Itàlia. Set 09, Set 06

-  La pintura del Barroc a Espanya.. Jn09 Set 05 Jn11

- La pintura del Barroc a Itàlia: context històric i cronològic (1 pt), característiques

generals de l’estil (1 pt), autors i obres més representatives (2 pt). Set 13

Resum de "artecreha". 

 

 

Làmines Primera Guerra Mundial

iesgc | 18 Febrer, 2014 10:40

 CAL FER:
 
Làmina 18 A i B. Activitat 1
Làmina 20 Activitats 1 i 2.

El període d'entreguerres

iesgc | 17 Febrer, 2014 10:42

UNITAT 8. EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939) (Unitats 8 i 9 del llibre)

OBJECTIUS

1.-  Explica les causes de la gran depressió i la seva expansió.

2.- Analitza  la lluita contra la crisi: la proposta keynesiana y el New Deal, els paísos escandinaus i Alemanya.

3.- Explica les principals característiques del feixisme.

4.- Comparar el feixisme a Itàlia i Alemanya (causes i desenvolupament).

5.- Defineix: Keynes, marxa sobre Roma, Matteotti, llei Rocco, nit dels ganivets largs, autarquia, lleis de Nuremberg, nit dels vidres trencats, espai vital,

6.-Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

 

 

ACTIVITATS.

1.- Comenta el gràfic  les causes del crac (pàg 163).

2.-Comenta el mapa de l’origen i difusió de la crisi (pàg 166).

3.-Comenta els mecanismes d’actuació del keynesianisme (pàg 168).

4.- Comenta el text de Roosevelt (pàg 169)

5.- Comenta la caricatura de la pàgina 170.

 

6.- Comenta el mapa de la pàgina 178.

7.- Comenta el document 3 de la pàgina 180.

8.- Explica el mapa de la pàgina 182.

9.- Comenta els programes feixistes de la pàgina 183.

10.- Comenta la caricatura de la pàgina 185.

11.-  Explica el gràfic els mecanismes del pagament del pla Dawes (pàg 158).

12.- Explica el cartell alemany (pàg 159).

13.- Comenta la crisi exonòmica a Alemanya. de la pàgina 188.

14.- Comenta el text  de la pàgina 191.

 

 

Fer el comentari de text de la pàg 196.

Activitats recuperació democràcia

iesgc | 10 Febrer, 2014 16:25

1.- Amb quins arguments es rebutjava el vot de les dones al segle XIX?

 

2.- En què es diferència la democracia directa de la democracia indirecta? Quin tipus de democràcia és Espanya.

 

3.- Les següents afirmacions son vertaderes o falses, raona la resposta:

·          En una dictadura el poble té el poder suprem

·          La dictadura té mecanismes per controlar la informació

·          En una dictadura les lleis s'interpreten sempre arbitrariament 

·          La dictadura és un poder controlat per una persona o un grup petit de persones.

·          Qui  s'oposa a una dictadura creu que els seus drets no són respectats.

 

4.- Explica les diferències fonamentals entre una democràcia i una dictadura.

 

 5.-  Llegir l'article 14 de la Constitució i respondre a les preguntes:

Article 14: Els espanyols són iguals davant els ulls de la llei. No pot prevaler cap discriminació per naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

La Societat Balear de Matemàtiques difon secrets numèrics i geomètrics de la Catedral

iesgc | 08 Febrer, 2014 00:01

- Les matemàtiques i la Seu

 

Enllaços pintura Renaixement

iesgc | 07 Febrer, 2014 12:15

Pinzellades d'art:

- El naixement de Venus

- L'escola d'Atenes de Rafael

- El judici final

- El lavatori

- L'enterrament del Conde Orgaz


- Espectacular visita virtual a la Capella Sixtina.

Un excel·lent article sobre el canvi a la pintura renaixentista de la línia al color:LA PINCELADA SUELTA. LA REVOLUCIÓN PICTÓRICA DEL SIGLO XVI. GIORGIONE Y TIZIANO

 Un article sobre l'espai a la pintura; perspectiva lineal i aèria. 

Observatorio de arte:

Judici Final (Capella sixtina).

El lavatori

Entierro Conde Orgaz

Interessant documental sobre la vida i obra de Miguel Ángel:

Miguel Ángel, una super estrella

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS