Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

EXAMEN 15 D'ABRIL DEL NEOCL└SSIC A L'ACTUALITAT

iesgc | 30 Marš, 2014 13:09

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

EXAMEN 15 D'ABRIL DEL NEOCLÀSSIC A L'ACTUALITAT

1 - El primer exercici consistirà en definicions Haveu de contestar el terme correcte segons la definició oferta; escollir 10 termes entre els 20 que s'ofereixen, de tot el temari  amb un valor de 0,2 punts cadascun, aquest primer exercici val un total de 2 punts.

 

2 - En el segon exercici de cada opció es proposaran dos temes  i heu de triar un per desenvolupar en un full. Quatre punts. S’han de desenvolupar els següents aspectes (en general): Context històric-cronològic. Característiques generals de l’estil. Autors i evolució. Obres més representatives. A triar entre aquests temes:

 

- El neoclassicisme i la figura de Goya en el seu context

- El romanticisme i el realisme.

- L’arquitectura de l’enginyeria: mercats, ponts, ferrocarrils, exposicions universals: Paxton, Labrouste, Eiffel.

- Característiques generals del modernisme. El cas de Catalunya i les Illes Balears.

- L’arquitectura del segle XX: moviment modern, organicisme i darreres tendències.

- L’impressionisme. Manet, Monet i Renoir. El cas de Degas.

- Postimpressionisme: puntillisme (Seurat). Cézanne, Van Gogh i Gauguin.

- Les avantguardes: fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme i surrealisme.

 

3 -  En el tercer exercici es proposaran dues imatges d'obres d'art. D'aquestes imatges, l'alumnat ha de fer un comentari específic textual (formal i iconogràfic) i contextual d'una, a lliure elecció. Aquest exercici té un valor de 4 punts.


Géricault: El rai de la Medusa

Goya: Els afusellaments del 3 de maig

Turner: Pluja, vapor i velocitat.

Eiffel: Torre Eiffel.

Gaudi. La Pedrera.

Le Corbousier: Ville Savoie

Wright: Falling Water House

 

Manet: El dinar campestre

Monet: Catedral de Rouen

Cézanne: Els jugadors de cartes

Van Gogh: Nit estelada.

Rodin: El pensador

Picasso:  Guernica

Dalí: El gran masturbador


 

 

 

LĺEVOLUCIË DE LES ARTS PL└STIQUES ALS SEGLES XIX I XX

iesgc | 29 Marš, 2014 13:09

5. 2. L’EVOLUCIÓ DE LES ARTS PLÀSTIQUES ALS SEGLES XIX I XX

 

El realisme: Característiques generals i concepció estetico social: Courbet.

L’impressionisme i el postimpressionisme. Trets generals del moviment. Manet i els orígens de l’impressionisme, Monet i Renoir. El cas de Degas. Postimpressionisme: puntillisme (Seurat). Cézanne, Van Gogh i Gauguin. L’escultura de Rodin en el seu context.

Les avantguardes: fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme i

surrealisme. Característiques generals d’aquests moviments en el seu context històric i representants més destacats.

L’expressionisme abstracte, l’informalisme, l’art pop i l’hiperrealisme.

Característiques generals d’aquests moviments i representants més significatius.

L’escultura i la pintura a les Balears entre els segles XIX i XX.

Aproximació general al panorama de la plàstica.

 

A selectivitat.

La pintura del romanticisme i del realisme a França. JN07

La pintura del segle XIX a França: classicisme, romanticisme i realisme. JN05, SET05

La pintura de l’impressionisme i el postimpressionisme.SetO9 SET07

Les avantguardes històriques (JN13): context històric i cronològic (1 pt); característiques

generals de les principals tendències (2 pts), autors i obres més representatives (1 pt).

 

Obres a comentar

 Manet: El dinar campestre

Monet: Catedral de Rouen

Cézanne: Els jugadors de cartes

Van Gogh: Nit estelada. 2004

Rodin: El pensador.2005-06-09-10-12

Picasso:  Guernica 2008

Dalí: El gran masturbador

Imatges Unitat 10 del llibre Temps de confrontaciˇ a Espanya (1898-1939)

iesgc | 25 Marš, 2014 23:13

Imatges Unitat 10 del llibre Temps de confrontació a Espanya (1898-1939)

 - Caricatura pàg 198.

- Cartells pag 205

- Cartell sobre arribada dolsats italians pàg 207.

- Cartells de la CNT-FAI pàg 208

- Cartell El Generalísimo pàg 209

- Guernica pàg 217

- Segell franquista pàg 209, el podeu veure més clar que al llibre:

 

 

 

 

 

Pollenša, la Rep˙blica resisteix

iesgc | 24 Marš, 2014 23:20

"Memòria i oblit d'una guerra" conta la història de la Guerra Civil espanyola a Mallorca.
Aquest programa produït per Cinètica Produccions per a TV Mallorca, es divideix en tres temporadas amb tretze capítols de trenta minuts de durada on hi participen historiadors i investigadors com Josep Massot i Muntaner, Llorenç Capellà i Miquel Duran entre altres, i amb col·laboracions de prestigi com la de l'hispanista Paul Preston.

El 2008, la sèrie documental "Memòria i oblit d'una guerra", obtingué el Premi Miquel dels Sants Oliver als Premis 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear.

http://vimeopro.com/cineticapro/memoria-i-oblit-duna-guerra/video/65132356

 

1.-En què es diferenciava Pollença d’altres pobles.

2.- Què fan a Pollença quan es coneix el cop d’estat?

3.- Què succeeix quan arriben els militars al Port de Pollença i a Pollença.

4.- Què passa amb Martí “Bonjesus”?

5.- Explica com va ser la repressió a Pollença?

Valoració personal del documental:

 

Arquitectura segle XIX -XX

iesgc | 24 Marš, 2014 10:29

Sobre enginyers i arquitectes http://www.artecreha.com/Textos/ingenieros-y-arquitectos.html

 

Sobre Gaudí.

 El documental  sobre la contrucció de la torre Eiffel:

http://www.tu.tv/videos/la-verdadera-historia-de-la-torre-eiffel

 

  • Duració: 1h 34 m 07s
  • Sinopsis: Pel·lícula documental que narra  la construcció de la Torre Eiffel. La obra mescla la narració documental amb parts cinematogràfiques.

Un interessant video  sobre Gaudí a Edu3.cat, 23 minuts.

I la sèrie gaudiana de TVE ; sis capítols de diferent durada (el capítol 1 l'he llevat no funciona l'enllaç )

 La Pedrera i Capadòcia

Arquitectura segle XX

Villa Savoye de Le Corbusier 1928- 1931

http://www.artecreha.com/Miradas_CREHA/le-corbusier-villa-savoya.html 

Pavelló alemany de Ludwig Mies van der Rohe  1929:

http://www.miesbcn.com/es/fundacion.html

http://www.artecreha.com/Miradas_CREHA/mies-van-der-rohe-qpabellon-de-alemaniaq.html 

Fallingwater, la Casa de la Cascada (1934-1937): 

http://www.fallingwater.org/

http://www.etereaestudios.com/docs_html/fallingwater_htm/fallingwater_index.htm 

UN MON GLOBALMENT INJUST.

iesgc | 18 Marš, 2014 11:34

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

ACTIVITATS. UN MON GLOBALMENT INJUST.

- Tothom ha de llegir la part corresponent del tema abans de la seva explicació, demanar el vocabulari que no s’entengui i subratllar amb llapis el més important.

- Cada alumne ha de fer l’activitat numerada que li correspongui  (oral o escrita).

 

 

1.    Quins són els grans problemes del món actual?

2.    Proposa tres accions que al teu parer ajudarien a solucionar els problemes de la fam i la desigualtat de recursos

3.    Per què el món està mal repartit?

4.    Quina és la principal causa de la pobresa?

5.    Hi ha pobresa a Espanya?

6.    Per què hi ha tan de fam i pobresa a Àfrica?

7. Què és el deute extern?

8. Per què es demana l’abolició total del deute?

9. Quins factores agreugen la diferència entre el Nord i el Sud?

10.- Quines són les conseqüències de la desigualtat entre el Nord i el Sud.

10. Per què l’analfabetisme és un dels principals problemes del Tercer Món?

11. Quina és la situació de les dones als països pobres?

12. En què consisteix la discriminació legal de les dones?

13. Comenta les dades de l’Organització Internacional del Treball.

14.Com es pot redistribuir la riquesa?

15.Què són els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni?

16.Quins països tenen dret a vet a l’ONU?

17. Per què és important l’educació per trobar una solució al desenvolupament?

 

LÓmines

iesgc | 18 Marš, 2014 11:32

 4A DILLUNS 24
4B DIMECRES 26
4C DIJOUS 20
 
Làmina 25 B. Activitat 1 i 2
Làmina 26 A i B Activitat 1

UNITAT 8 . TEMPS DE CONFRONTACIË A ESPANYA (1898-1936). unitat 1O del llibre.

iesgc | 17 Marš, 2014 11:31

UNITAT  8 . TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1898-1936).  unitat 1O del llibre.

 

OBJECTIUS

1.- Defineix: Antoni Maura,  , Canalejas, general Sanjurjo, Constitució 1931 CEDA, Casas Viejas, revoltes de 1934, Front Popular, Falange Española, Comité de No-Intervenció, Brigades Internacionals,

2.- Explica la descomposició de la Restauració (1898-1923): Setmana Tràgica, crisi de 1917, conflictivitat socials i derrota d’Annual.

3.- Analitza la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).

4.- Coneixer les etapes  polítiques  i les reformes de la II República(1931-1936

5.- Comenta les principals característiques de la Guerra Civil (1936-1939): desenvolupament militar i polític

6.- Comenta les conseqüències de la Guerra Civil.

 

 Fer un comentari dirigit d' una imatge, text, quadre, gràfica relacionats amb els objectius.

 

ACTIVITATS.

1.     Comenta el text sobre l’esclat de la Setmana Tràgica (pàg 197)

2.    Contesta a les preguntes del text les revoltes pageses (pàg 198)

3.    Comenta la caricatura (pàg 198)

4.    Contesta a les preguntes del text de la justificació del cop d’estat (pàg 198)

5.    Contesta  a les preguntes del mapa de les eleccions municipals del 1931 (pàg 200)

6.    Comenta els textos el debat sobre el vot femení (pàg 201)

7.    Comenta el mapa de la propietat agrària (pàg 202)

8.    Contesta a les preguntes del text el programa de la CEDA (p. 203).

9.    Cerca informació sobre el que va passar a Casas Viejas a 1933.

10.              Contesta a les preguntes del text les demandes dels obrers asturians (pàg 204 ).

11.              Compara les eleccions legislatives del 1933 i 1936 (pàg 204)

12.                Compara els cartells de la pàgina  205

13.              Comenta el text els objectius dels insurrectes (pàg 205).

14.              Contesta a les preguntes del mapa de la divisió d’Espanya (pàg 206).

15.              Contesta a les preguntes del quadre de la intervenció estrangera a la Guerra Civil (pàg 207).

16.              Contesta a les preguntes de l’Ajuda italiana  de la pàgina 207.

17.               Comenta els cartell de la CNT_FAI (pàg 208)

18.              Comenta els cartell “els nacionals” de la pàgina 209.

19.               Comenta les  principals característiques de la societat espanyola a la guerra.

20.              Comenta el quadre Guernica de Picasso (pàg 217)

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 10 LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) pÓg 198.

iesgc | 17 Marš, 2014 11:29

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 10 LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) pàg 198.

 

Objectius.

1.- Explicar les causes de la II Guerra Mundial.

2.- Analitzar les característiques de la II Guerra Mundial: Guerra llampec, guerra econòmica, guerra total, holocaust.

3.-Conèixer les causes de la derrota de les potències de l´eix.

4.- Analitzar les conseqüències de la II Guerra Mundial.

5.- Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors

 

Activitats.

 

1       Explica el mapa de  l’expansionisme alemany (pàg 201)

2 Comenta el text “l’acostament germanoitalià (pàg 201)

3 Comenta el mapa de l’expansionisme japonès (pàg 202).

4 Comenta el gràfic “treballadors estrangers a Alemanya” (pàg 208).

5 Comenta el text “l’explotació dels presoners” (pàg 209)

6 Comenta els textos del doc 7; Nuremberg i Primo Levi (pàg 211)

7 Comenta els canvis territorials a Europa (pàg 215).

8 Comenta la carta de les Nacions Unides (pàg 218)


EL CAMÍ CAP A LA GUERRA.

Aquestes són les causes finals de la guerra però no hem d´ oblidar les causes que varen provocar l´ ascens del feixisme com causes.

-        Agressivitat i expansionisme del feixisme: Invasió italiana d’Etiòpia (1935-36), plebiscit i annexió alemanya del Sarre (gener 1935), restabliment del servei militar obligatori a Alemanya (març 1935) Remilitarització del Rhur- Renània (març de 1936), intervenció en la Guerra Civil espanyola (1936-39), Anschluss (annexió d’Àustria), invasió de Memel (Lituània), dels Sudets i  Txecoslovàquia (1938),  invasió italiana d’Albània (abril de 1939).

-        Aliances:  Alemània i Itàlia (1935) i eix Roma-berlín (1936), Pacte Antikomitern; Alemanya, Japó, Itàlia, Hongria i Espanya (1936), pacte d’ acer  i pacte de no agressió germanosoviètic (1939)

-        Fracàs de la Societat de Nacions: Absència i aïllament dels Estats Units. Sortida del Japó (1933), Alemanya (1933) i  Itàlia (1937),

-        Fracàs de la política d’ apaivagament: Fracàs conferencies de desarmament (1933). Passivitat de Gran Bretanya i França ; Conferencia de Munic ( 1938).

-        Política imperialista del Japó: Invasió de Manxúria i creació de Manxukuo (1931–32). Pacto Antikomitern ( 1936).Invasió de Xina ( 1937 - 1945). Invasió Indoxina (1940).


CARACTERÍSTIQUES II GUERRA MUNDIAL

 

Guerra llampec:

- Utilització massiva de divisions motoritzades i aviació. Importància del control del petroli.

Guerra económica:

- Organització racista d´ Europa en benefici d´ Alemanya; Desplaçament de mà d´obra, capital, matèries primes, indústries,

- Desenvolupament novetats tecnològiques; niló para paracaigudes, penicil·lina utilitzada de manera massiva, primers ordinadors, energia nuclear, avions a reacció, portaavions, radar, sonar...

- Japó cerca l´ autosuficiència econòmica (control colònies europees).

- Superioritat dels Estats Units i l´URSS.

 

Guerra total; ideològica i mundial:

- Bombardeigs de la població civil; Londres incendiada durant 76 dies, ( Anglaterra; 600.000 morts a la I Guerra Mundial havia hagut 1.800 morts). En Hiroshima 78.000 morts i tres dies després en Naghasaki 40.000 morts. Refugis, bombes incendiaries...

- Col·laboracionisme.( Petain - Vichy, Quisling - Noruega, croats ustachas, flamencs, eslovacs...)

- Règim de violència i terror: Persecució de comunistes, gitanes, eslaus, testimonis de Jehova...

- Resistència.

- Guerra Mundial: Europa, Àfrica, Àsia, Oceania. Selves, deserts, mar...

Holocaust:

- Ghettos ( barris completament aïllats de la resta de la ciutat i superpoblats ( en Varsòvia 450.000 jueus en un barri on abans solament vivien 100.000 persones).

-Més de cent camps de concentració i extermini ( Auschwitz era el principal per estar en un nu ferroviari; 320.000 morts solament en el transport). Es calcula en 6 millions el número de jueus morts.

CAUSES DERROTA DE L´EIX.

 Fracàs invasió d´Anglaterra; batalla d´Anglaterra, resistència població civil i de la RAF, radar i superioritat naval anglesa.

Ineficàcia italiana, fracassos continuats; Grècia, Nord d´ Àfrica i guerra civil (1943).

Derrota al Nord d´ Àfrica; El Alamein 1942; petroli de l´Orient Mitjà i Canal de  Suez.

Fracàs operació Barba-roja; Invasió de l´URSS;

- Enormitat de l´URSS: Dificultat de les línies de aprovisionament i renovació del material. Desplaçament de fàbriques  a l´ est del país.

- Clima y mal estat de les carreteres. ( El primer hivern varen morir 900.000 alemanys). Fracaso conquista del Caucaso.

- Resistència de Leningrad i Stalingrad 1942 -43 ( petroli del Caucas)

-Potencial econòmic i humà de l´URSS.

Subordinació militar a la política de Hitler: Decisions militars errades, discriminació de les dones, racisme, anticomunisme,

Potencial industrial i militar dels Estats Units. Bombes atòmiques.

 

Imatges examen Reoluciˇ Russa-Mexicana i periode entreguerres

iesgc | 12 Marš, 2014 12:11

 Imatges que poden entrar a l'examen de dilluns 17

- Gràfic societat russa pàg 137.

 

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS