Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Feines història de l'art

iesgc | 29 Setembre, 2014 11:00

DESENVOLUPAR A UN FULL PER LES DUES CARES.
 
- Dilluns 6: El Panteó (76-138 aC): inserció en el context històric i estilístic (1 pt), qüestions constructives i tècniques (2 pt), funcionals i simbòliques (1 pt).  
 
- Divendres 10: L’escultura romana: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals i evolució (2 pt), obres més representatives (1 pt).

Vídeos Acrópolis-Partenon

iesgc | 28 Setembre, 2014 19:32

 

- Història del Partenon per Costa Gavras.

- El Partenon (Artehistoria)

- Partenon virtual

- "El misterio del Partenon "

- Reconstrucció Acropolis

2. L’art clàssic. L’ANTIGA GRÈCIA

iesgc | 27 Setembre, 2014 19:29

2. L’art clàssic. L’ANTIGA GRÈCIA


o L’arquitectura grega: Urbanisme : La polis. Origen, funció, característiques, elements i tipologies del temple . Els ordres arquitectònics. El teatre.

o L’escultura grega: Característiques generals. Evolució: L’època arcaica (kuros i kores); el període sever, el moment clàssic, transformacions al segle IV aC i l’hel·lenisme i les seves escoles: Rodes, Pèrgam i Alexandria.

- Arquitectura grega: L’arquitectura grega: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals dels ordres i evolució (2 pt), obres més representatives (1 pt). Jn 04, Jn 08 ,Jn 11, Jn 13 .

- L’escultura grega: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals i evolució (2 pts), obres més representatives (1 pt). Jn 14, Set 13, Jn 10, Set 09, Jn 06, Set 05


- Partenó: inserció en el context històric. Justificació de l’estil; models i influències (1 pt), qüestions constructives, tècniques (2 pts), funcionals i simbòliques (1 pt.) . p.41. 2006, 2008,2009,2012


- Discòbol


- Dorífor


- Laocoont i els seus fills 2004, 2007, 2010 i 2011.VOCABULARI

TEMA 1

ALINEAMENT

ALT RELLEU

ARC DE MIG PUNT

ARQUITRAU

BAIX RELLEU

BASE

CAPITELL

CLAU DE VOLTA

CROMLEC

DOLMEN

DOVELLA

FLETXA D’ARC

FRSC

FUST

ICONOGRAFIA

LLUM DE L’ARC

MIG RELLEU

NAVETA

POLICROMIA

SALMER

SARCÒFAG

TALAIOT

TAMBOR

TAULA


Tema 2

ACRÒPOLIS.

ACROTERI

AGORA

AMFIPRÒSTIL

ARQUITRAU

CÀNON

CARIÀTIDE

CEL·LA

CERA PERDUDA

CONTRAPOSAT/CONTRAPOSTO

CORA

CORNISA

CREPIDOMA

CRUGIA

ÈNTASI

ENTAULAMENT

ESCENA

ESTILÒBATA

ESTOA

FRIS

FRONTÓ

LLINDA


MÈTOPA

OPISTÒDOM

ORDRE (ARQUITECTÒNIC)

ORQUESTRA

PERISTIL

PÒRTIC

PRONAOS

TEATRE

TIMPÀ

TOLOS


TRÍGLIF

VOLUTAObjectius i activitats 1. L'Europa de l'Antic Règim

iesgc | 17 Setembre, 2014 11:10

1. L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM.

Comentar el text de Locke pàg 19 per dijous 25.

OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1.      Conèixer les característiques de l’economia de l’Antic Règim; agricultura senyorial, manufactures i comerç.

2.      Descriure la jerarquització de la societat estamental.

3.      Explicar la manera d’exercir el poder  de les monarquies absolutes.

4.      Explicar la crisi política de l’Antic Règim; parlamentarisme anglès, il·lustració, despotisme il·lustrat, independència dels EUA.

5.      Definir: propietat vinculada, drets senyorials, delme, crisis de subsistència, cicle demogràfic antic, gremis, treball domèstic,estaments, habeas corpus.

 Analitzar i interpretar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

ACTIVITATS

 1. Identifica al text (pàg 6) els diferents tipus de drets senyorials. Quins drets no surten al text?
 2. Comentar el gravat de la pàgina 6.
 3. -Explica a partir de text i esquema de la pàgina 7 com eren les crisis de subsistència; causes, desenvolupament, resultats...
 4. Comenta el gràfic “Les crisis demogràfiques periòdiques” pàg 8
 5. Comenta el quadre la població europea pàg 8.
 6. Explica el gràfic de la societat de l’Antic Règim (pàg 10).
 7. Comenta el text les tres ordres (pàg 10).
 8. Comenta el text la burgesia (pàg 11)
 9. Comenta els textos els poders del monarca (pàg 12).
 10. Fixa’t en el mapa de la pàgina 13 descriu i comenta les diferències de les formes de poder que hi havia a l’Europa del segle XVIII.
 11. Justifica segon l’esquema, per què Anglaterra no és una monarquia absoluta  ni un sistema democràtic (pàg 13).
 12. Explica el gravat (pàg 15)
 13. Comenta el  text  la separació de poders.(pàg 15)
 14. Quines idees de la il·lustració pots trobar al "preàmbul de la Declaració..."(pàg 17).

 

 

Netherworld de Yuko Shiraishi

iesgc | 17 Setembre, 2014 00:03

 Avui hem citat  l'obra Netherworld de Yuko Shiraishi homenatja la mort. A continuació un article de l'ara sobre la mateixa.  Si voleu comentar l'obra o el tema, ja sabeu; pepepollenca@gmail.com / jlgarcia@educacio.caib.es

La vida és el començament de la mort, i la mort, el començament d’una nova vida. Per això, els éssers humans mai no acabam de desaparèixer. Naixem i morim, tal com ho fan les estrelles, i el cicle de la vida continua. L’artista japonesa Yuko Shiraishi, que exposa a l’Estat per primera vegada, va inaugurar dissabte a Pollença la seva obra Netherworld, un culte a la mort i a la vida com a cicle continu explicat a través de les creences dels egipcis. La instal·lació es troba a l’església del convent de Sant Domingo i fa part del 53è Festival de Pollença, que enguany aglutina set concerts, dues projeccions cinematogràfiques i l’exposició de Yuko, que va ser la primera a presentar-se.

L’obra consisteix en una reproducció a escala de la tomba del faraó egipci Tutankamon, que és la més ben conservada de les que s’han trobat fins ara. Un conjunt de tubs llargs d’acer reconstrueixen la imatge de la tomba, que inclou un sarcòfag també a escala.

La vida era un cicle per a la cultura egípcia, i així ho reflectia la seva manera d’entendre la mort. Els egipcis momificaven els seus difunts per aconseguir la inalteració biològica i, d’aquesta manera, mantenien el cos intacte perquè es pogués unir a l’ànima en una altra vida, seguint amb aquesta idea cíclica. El procés de momificació no es duia a terme per a tots els egipcis, només per a les persones més importants, normalment de classe social alta.

La foscor és quasi total a l’hora d’entrar a l’església, ara només ocupada per l’obra de Yuko. La tomba de metall de Tutankamon es troba subtilment il·luminada per tres focus, que canvien lentament els colors de la llum, de blau a blanc, passant pel groc, el taronja i el vermell. “Els canvis a la llum representen la manera amb la qual les estrelles neixen, creixen i moren”, explica Yuko al costat de la seva obra. “L’estrella creix sent blava i es va fent més gran. Després es torna groga i taronja i vermella, i finalment mor sent de color blanc al final”. L’artista japonesa creu que, d’alguna manera, els éssers humans mai no acabam de desaparèixer, com la matèria dels estels i les estrelles. La seva obra pretén representar una fusió entre la filosofia, la ciència i la cultura egípcia pel que fa a la mort i la vida, enteses com un cicle inalterable.

Fotos i articles a http://natprojectes.com/es/project/netherworld-yuko-shiraishi-cas/

 

UNITAT 1. SEGLE XVIII. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

iesgc | 15 Setembre, 2014 16:32

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 1. SEGLE XVIII. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

- Fer qüestionari abans de dilluns 22:  http://bit.ly/1qP3TVA

- Lliurar 29 de setembre: Làmina 1 (activitat 1). Làmina 2A (activitat 1). 2B (activitats 1 i 2)

L'examen del 6 d’octubre constarà de dues parts;

A.- Amb el llibre; Unitat 1, de la pàgina 4 a la 23 i annex Illes Balears (pàg 4 a 7 incloses).

B.- Sense el llibre; cal estudiar els següents objectius.

 

OBJECTIUS

1.-  Definir; agricultura de subsistència, crisi de subsistència, comerç triangular, monarquia absoluta, il·lustració, xuetes, Antoni Barceló, fra Juníper Serra, Enciclopèdia, Societat Econòmica d’Amics del País de Mallorca, despotisme il·lustrat, habeas corpus.

2.- Explicar les causes del creixement demogràfic i econòmic (inclosa l'esclavitud).

3.- Analitzar la societat estamental

4.-Explica la Guerra de Successió; causes, desenvolupament i conseqüències.

5.- Comprendre la fallida de l’absolutisme; la revolució anglesa i la independència dels Estats Units.

 

ACTIVITATS

 

1.   Explica com funcionava el sistema de rotació triennal.

2.   Quina situació descriu el text de la pàgina 21? Quines varen ser les causes que varen dur a aquesta greu situació?

3.   Exposa arguments a favor de l'esclavitud

4.   Exposa arguments en contra de l'esclavitud.

5.   Per què pensa Voltaire que la burgesia és superior a la noblesa (text "Elogi de la burgesia" pàg 9)

6.   Exposa arguments a favor de la societat estamental

7.   Exposa arguments en contra de la societat estamental

8.   Contesta a la pregunta del text “ el problema dels xuetes al segle XVIII”

9.   Quines característiques de l'absolutisme es destaquen al text el poder reial. pàg 9

10.           Quines aliances es varen produir en la Guerra de Successió? Per què?. pàg 16.

11.           Exposa arguments a favor de Felip V.

12.           Exposa arguments a favor de Carles d'Aústria.

13.           Contesta a les preguntes del text "el Decret de Nova Planta" (pàg 17)

14.           Explica què es vol denunciar al gravat. pàg 10.

15.           Explica com és la divisió de poders actualment a Espanya.

16.           Quins principis de la il·lustració es defensen als textos "els principis il·lustrats" (pàg 11).

17.           Com justifica Frederic II el Despotisme Il·lustrat al text "un monarca il·lustrat" (pàg 13).

18.           Contesta a les preguntes del text "tots els oficis són honests" (pàg 18).

19.           Comenta el gravat sobre el motí de Squillace (pàg 18).

20.           Contesta a les preguntes dels textos d'Olavide i Campomanes (pàg 19).

21.           Per què Anglaterra no era una monarquia absoluta?

22.           Quines idees il·lustrades es van aplicar a la declaració dels drets dels Estats Units? (pàg15)

23.           Compara el funcionament del sistema polític americà amb la monarquia parlamentària britànica.

 

 

Programari 1r de BATXILLERAT HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

iesgc | 11 Setembre, 2014 13:15

1r de BATXILLERAT HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

 

CONTINGUTS

Historia Universal de l’ Antic Règim fins a l’ actualitat.

METODOLOGIA

Es treballarà perquè l’aprenentatge sigui significatiu i no mecànic i repetitiu. Es farà ús de presentacions de power point, del llibre, cinema, documentals, imatges, articles de revistes especialitzades, música, internet, etc. per treballar els continguts de l'assignatura.

MATERIALS

 El llibre de text Història del Món Contemporani  de l’editorial Vicens Vives. Llibres específics. Revistes de caràcter històric. Articles de premsa. Mapes temàtics polítics i econòmics.  Documentals i pel·lícules de caràcter històric. Mitjans de comunicació; diaris, ràdio, televisió. Internet.

TREBALLS /SORTI

Farem sortides i durant el curs hi ha exposicions o pel·lícules de qualitat relacionades amb el temari.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota final serà resultat de :

 Un 85% la mitjana al menys de sis notes resultat de proves escrites d’aplicació amb comentaris de textos, fotografies, estadístiques, pel·lícules, documentals, qüestions teòriques... Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10. Les errades conceptuals greus baixaran la nota . A partir de deu  faltes d’ortografia es baixarà la nota un punt.En el cas de que l’alumne no es pugui presentar a una prova de forma justificada (malaltia o causa major, no s'admetran justificacions per anar de viatge), podrà  fer la prova un altre dia presentant la sol·licitud corresponent. En el cas de no justificar l'absència  o que sigui la segona absència podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova.En el cas de que un alumne copií, traurà un 0.

Un 15% serà resultat de la mitjana les activitats de caràcter escrit i oral. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt. En cas de no presentar les activitats el dia senyalat pel professor, es llevarà un punt si es lliuren al dia següent, en cas contrari es puntuaran amb un 0. Per recuperar activitats l’alumne podrà realitzar  activitats de recuperació que puntuaren com màxim un 5. En el cas de que una alumne copií una activitat, traurà un 0, igual que l’alumne copiat. A partir de deu  faltes d’ortografia es baixarà la nota un punt.

Pujar  nota

Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. Per arrodonir o pujar la nota es tendra en compte l'actitud a classe, també hi ha la possibilitat de fer una feina d'història oral (a la continuació de l'article teniu instruccions sobre com fer-la) o presentar-se a un examen per pujar la nota final

ACTIVITATS

Comentaris de text, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel·lícules. Petites feines d’investigació i comparació. Projecció de pel3lícules i documentals i realització d’activitats. Organització de debats. Elaboració d’esquemes i resumens. Seguiment de noticies de premsa. Exposicions orals. Treball d’història oral voluntari.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior a 5 i la nota dels exàmens ha de ser superior a 4 .  En cas de que la nota final sigui inferior a 5  o algun examen sigui inferior a 4  l'alumne podrà fer una recuperació a final de curs dels objectius suspesos. La recuperació en Setembre serà de tots els objectius mínims suspesos .

Per arrodonir o pujar la nota es tendra en compte l'actitud a classe, també hi ha la possibilitat de fer una feina d'història oral per pujar la nota final. Darrer dia per lliurar la feina; 30 de maig.

FEINA VOLUNTÀRIA HISTÒRIA ORAL

El procés a l'hora de realitzar el treball és el següent:

 

1.- Recerca o selecció de l'informant, les dades del qual i una petita biografia es col·locaran a l'inici del treball. A l'hora de buscar l'informant facilitarà el treball que sigui una persona propera, amb suficient edat, capacitat de recordar i dicció. Assegureu-vos que l'entrevistat sàpiga que dureu una gravadora.

 

2.- Cal cercar informació de l'època i lloc on es va emmarcar l’entrevista. Això us permetrà fer millor l’entrevista i conèixer les referències que us.


3.- Elaboració d'un qüestionari base; Encara que cal donar llibertat a les persones entrevistades perquè s'expressin sense limitacions i això suposa improvisar, sempre és necessari partir d'un qüestionari previ. Aquest qüestionari és convenient mostrar-ho al professor abans de fer- ho a  l'entrevistador

 

4. - Realització de l'entrevista: Es pot realitzarà amb una gravadora o camera de vídeo.  
Al principi de l'entrevista cal comprovar el so i incloure un breu qui, què, quan, on. L'espai domèstic és el més adequat per a realitzar entrevistes, i és millor realitzar-les, sempre que es pugui, tot sol, s’ha d’ afavorir el major clima de confiança i d'espontaneïtat. És important comprendre que l'objectiu de l'entrevista és obtenir informació el més veraç possible, però no corregir, ni debatre, ni educar a l'entrevistat. És important no interrompre a l'entrevistat si que interessa encoratjar-lo i si hi ha un concepte que després volem ampliar, el millor és anotar-lo ( dur un quadern).

Les preguntes deuen sempre formular-se en un llenguatge col·loquial, deuen evitar-se les preguntes complexes o les dobles preguntes. Les primeres preguntes són molt importants per a establir un ambient relaxat. S'ha d'evitar llegir les preguntes, prestar-los més atenció que als entrevistats o insistir en el seu ordre. El qüestionari tempti que estar més en la ment de l'entrevistador que en les seves mans durant l'entrevista. Mai us avorriu i necessiteu que us expliquin tot. L'entrevista es pot fer en diversos dies i sempre es deu acabar quan l'entrevistat sembli cansat.


5- Transcripció de l'entrevista. Ha de  ser completa.


6- Redacció del treball;


- El treball ha de tenir una portada amb títol i dades acadèmiques. 
-  L'Índex que ha de servir per a distingir els diversos temes tractats. Totes les pàgines s'han de numerar excepte l'índex i els annexos.

- La introducció deu explicar els motius de l'elecció de l'època o temes tractats, els problemes a l'hora d'elaborar el treball...

- Les preguntes i respostes estaran clarament diferenciades, de manera que es faciliti la lectura. Les línies estaran suficientment separada i amb marges amplis, deixant espais en blanc en aquelles paraules o paràgrafs que no siguin totalment intel·ligibles.

- Cal registrar les percepcions o sentiments que es vegin.

- Les notes a peu de pàgina que poden fer referència a altres parts del treball o per a aclarir alguna cita ( llocs, personatges, fets...).

- En la conclusió es deu valorar el treball realitzat.

- Es deu incloure la bibliografia utilitzada: Cognoms i nom de l'autor en majúscules, el títol subratllat, l'editorial, el lloc i l'any de l'edició utilitzada.

- Un annex amb materials complementaris, com fotografies, cartes, manuscrits, documents personals, etc.... que podien ser comentats o relacionats amb el text.

- A la presentació final del text se li pot afegir una fitxa tècnica.


7.- Lliurament i valoració.

S’ ha de lliurar el treball escrit i les gravacions ( cintes standar de vídeo o audio o cd o dvd o memòria)

El treball s'ha de lliurar abans del 30 de maig. Tant el treball escrit com les cintes formaran part de l'arxiu d'Història Oral del departament d'Història. Si els alumnes volen quedar-se amb els mateixos deuran lliurar una còpia ( en el cas d'estar fet amb ordinador basta un disquet.). Per a evitar problemes amb la còpia el treball no s'ha de realitzar en folis de color fosc.


Es valorarà:

 - Contingut; Quantitat, introducció, conclusió, informació addicional, correcció preguntes, improvisació, registres addicionals, fitxes, notes a peu de pàgina i ordre.

Forma; Portada, índex, numeració, claredat, transcripció, so, to, presentació cinta, bibliografia.

 

 

PROGRAMARI. HISTÒRIA DE L’ART. 2N DE BATXILLERAT.

iesgc | 10 Setembre, 2014 20:57

PROGRAMARI. HISTÒRIA DE L’ART. 2N DE BATXILLERAT.


CONTINGUTS i TEMPORALITZACIÓ

PRIMERA AVALUACIÓ: 0. La història de l'Art. Conceptes i mètode. 1.- L’art a la Prehistòria, Mesopotàmia i l’antic Egipte 2.- Grècia 3.- Roma 4.- L’art paleocristià, bizantí i preromànic 5.- L’art hispanomusulmà 6.- L’art romànic: Espanya i França

SEGONA AVALUACIÓ: 7.- L’art gòtic: Espanya i França 8.- El Renaixement 9.- El Barroc

TERCERA AVALUACIÓ: 10.- Goya 11.- L'arquitectura dels segles XIX i XX. 12.- Pintura del segle XIX: Classicisme, Romanticisme, Realisme, Impressionisme i Postimpressionisme 13.- Les avantguardes històriques: del Fauvisme al Surrealisme 14.- Les arts plàstiques després del 45


MATERIALS

-Llibre de text “Història d el'art” de J. Maroto de l'editorial Casals.

-Llibres específics. Revistes. Articles de premsa. Documentals i pel•lícules. Mitjans de comunicació; diaris, ràdio, televisió. Internet. Diccionaris específics d'Història de l'art.


SORTIDES

Durant el curs escolar, es podran dur a terme.

- Una sortida dins el municipi: patrimoni artístic, museu i galeries d'art

- Visita a Palma; art gòtic, modernisme i contemporani.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota serà la mitjana de les proves escrites un 95% i d'activitats un 5 % Per aprovar les avaluacions cal fer totes les activitats i totes les proves escrites han de tenir com a mínim un 4 i no deixar cap pregunta en blanc. Es farà un examen final de presentació obligatòria que seguirà el model de selectivitat; vocabulari, comentari i desenvolupament d’un tema i suposarà una prova escrita més.

Es valorarà a més de l’interès i l’actitud, la realització de totes les activitats per a arrodonir la nota al final de cada avaluació i al final de curs Es valoraran els coneixements, l’expressió escrita i la presentació dels treballs de comentaris d’obres d’art, la presentació, ortografia (es pot baixar fins un punt per 10 faltes d’ortografia), vocabulari i ordre, la informació més general i les qüestions més concretes com dates, personatges . Les errades conceptuals greus baixaran la nota


En el cas de que l´ alumne no es pugui presentar a una prova, podrà fer la prova un altre dia presentat la sol·licitud corresponent. En el cas de no presentar-se a una prova per segona vegada podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. En el cas de que un alumne copií, traurà un 0.


CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En setembre es podran recuperar els objectius suspesos  mitjançant una prova escrita (100%)

PROGRAMARI 4t D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS.

iesgc | 09 Setembre, 2014 20:19

PROGRAMARI 4t D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS.

 

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ

Els continguts i la temporalització prevists són els següents:

1ª Avaluació: De la unitat 1 (El segle XVIII: La crisi de l'Antic Règim), fins  la 4 (L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal). L’unitat 5 d’industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX s’integrarà en la unitat 3 (la industrialització de les societats europees)

2ª avaluació: de les unitats 6 (l' època de l'imperialisme ) fins la unitat 10  (temps de confrontació a Espanya 1898-1939).

3ª Avaluació: de la unitat 11 (Un món bipolar. Guerra freda i descolonització 1945-1991) a la 15  (L'art del segle XX).

Les unitats de l’annex de les Illes Balears s’integraran en les unitats corresponents.

METODOLOGIA

Es treballarà perquè l’aprenentatge sigui significatiu i no mecànic i repetitiu. Es farà ús de presentacions de power point, del llibre, cinema, documentals, imatges, articles de revistes especialitzades, música, internet, etc. per treballar els continguts de l'assignatura.

MATERIALS

Llibre i carpeta d’activitats (Cives 4. Ciències Socials. Història, editorial Vicens Vives.

Mitjans de comunicació; articles de premsa, televisió, internet...

Mapes temàtics polítics i econòmics. Imatges, documentals i pel·lícules de caràcter històric.

SORTIDES

 Farem sortides i durant el curs hi ha exposicions o pel·lícules de qualitat relacionades amb el temaris.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat de les proves escrites , un 80% i de les activitats i actitut a classe, un 20%. Es valorarà a més de l’interès i l’actitud, la realització de totes les activitats per a arrodonir la nota al final de cada avaluació i al final de curs

Per aprovar el curs cal obtenir un mínim de 5 a cada avaluació i tenir una actitud positiva a classe. En cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar el juny.

Les errades conceptuals greus en els treballs i les faltes d’ortografia, així com la presentació incorrecta, baixaran la nota. A partir de deu  faltes d’ortografia (a les activitats escrites i exàmens) es baixarà la nota un punt que es podrà recuperar copiant deu vegades les faltes corregides.

En el cas de que l’alumne no es pugui presentar a una prova de forma justificada (malaltia o causa major, no s'admetran justificacions per anar de viatge), podrà  fer la prova un altre dia presentant la sol·licitud corresponent. En el cas de no justificar l'absència  o que sigui la segona absència podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. En el cas de que un alumne copií, traurà un 0.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En cas de suspendre una avaluació i ser aquesta la primera o segona es podrà recuperar en juny mitjançant activitats de recuperació. En cas de suspendre més d'una avaluació o la tercera avaluació es podran recuperar els objectius suspesos en juny, mitjançant una prova escrita . En setembre es podran recuperar els objectius suspesos  mitjançant una prova escrita (80%) i lliurament d’activitats de recuperació (20%).

Pendents

Els alumnes amb l’assignatura pendent de 3r d’ ESO faran dues proves de recuperació: una el novembre de la meitat dels objectius suspesos, i una altra el mes de març (en el cas d’haver aprovat la prova de novembre, es farà de la segona meitat dels objectius suspesos; en el cas d’haver suspès la prova de novembre es farà de tots els objectius de la matèria).

 


 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS