Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

4.- EL MOVIMENT OBRER (p.64)

iesgc | 27 Novembre, 2014 10:03

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

4.- EL MOVIMENT OBRER (p.64)

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

 1. Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al cartisme.
 2. Definir;socialisme utòpic, Proudhon, la Comuna, Louis Michel, Clara Zetkin,  Socialdemocràcia
 3. Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.
 4. Explicar la Primera Internacional: Desenvolupament i crisi.
 5. Analitzar la Segona Internacional: Desenvolupament i crisi.
 6. Explicar l’evolució del sindicalisme, socialisme i del anarquisme
 7. Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

ACTIVITATS.

 

 1. Comenta el text del luddisme (pàg 67)
 2. Comenta el text en defensa dels sindicats (pàg 68)
 3. Explica el concepte marxista de lluita de classe a partir del text del Manifest Comunista (pàg 72)
 4.  Comenta els textos de Proudhon (pàg 73).
 5. Comenta la imatge de la Primera Internacional (p. 74)
 6.  Compara les idees de Marx i Bakunin  a partir dels textos(p.74)
 7. Comenta el text el programa del SPD (pag 77).
 8.  Compara les idees de Kautsky i Bernstein a partir dels seus textos (pàg 78).
 9. Comenta el text de la pàg 84.
 10. Comenta el  text l’anarquisme violent (pàg 79)
 11.  Comenta el text el debat del colonialisme (pàg 81)

 

 

Fer el següent comentari de text . Dilluns 24.

UNITAT 4.- LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES

iesgc | 24 Novembre, 2014 12:21

UNITAT 4.- LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES (afegim la unitat 5. INDUSTRIALITZACIÓ I SOCIETAT EN L’ESPANYA DEL SEGLE XIX)

Fer qüestionari abans de dilluns 24 de novembre: http://bit.ly/1EHKUTc

- Lliurar 1 de desembre làmines 7A (activ1) i B (activ 1 i 2) i 12 (activitat 1)

L'examen del 11-12 de desembre constarà de dues parts;

A.- Amb el llibre; Unitat 3 i 5 i pàgines      de l'Annex de les Illes Balears.

 

OBJECTIUS.

1.- Definir: revolució demogràfica, sistema Norfok,, sistema fabril, societats anònimes, burgesia, proletariat, luddisme, sindicats, primera internacional, segona internacional, PSOE, UGT, CNT.

2.- Comentar les característiques del liberalisme i capitalisme.

3.- Explica les característiques de la segona revolució industrial.

4.- Comenta les característiques del marxisme i l'anarquisme.

5.- Cometa les causes del retard d’Espanya respecte al països més industrialitzats.

 

ACTIVITATS

A partir d'aquesta unitat puja una mica el nivell d'exigència, cal intentar pensar, comentar analitzar, no limitar-se a llegir o descriure.

1.    Comentar el gràfic de la població anglesa; descriu l'evolució de les corbes i explica les causes i conseqüències d'aquesta evolució(gràfic 1 pàg 46).

2.    Explica com funcionava el sistema Norfolk(pàg 47).

3.    Com va evolucionar la producció de carbó i acer? Per què? Comenta la diferència entre els diferents països (pàg 49).

4.    Explica els gràfics de la flota i les exportacions de cotó d ela pàgina 50.

5.    Explica com funciona una societat anònima (pàg 52)

6.    Analitza les dades de la fabricació i preu dels automòbils Ford (pàg 55)

7.    Compara l’estratificació social del segle XIX a la de l’Antic Règim (pàg 56)

8.    Què diferències havia entre el marxisme i l’anarquisme a partir del quadre de la pàgina 60?

9.    En què es diferencia demogràficament Espanya d’altres països industrialitzats (pàg 84).

10.               Explica el mapa estructura de la propietat en el segle XIX . Quins problemes tenia el camp espanyol ?(pàg 89)

11.              Quina situació critica la poesia satírica de la pàgina 90? Per què? Quina és l'alternativa?

12.              Comenta el mapa de l'economia espanyola en el segle XIX (pàg 95)

13.              Comenta la gràfica del cens d'Espanya en 1860. Compara la societat espanyola amb l'europea? (pàg 97)

14.              Explica les bases del programa socialista (pàg 100).

15.              Comenta les idees principals del pensament anarquista (pàg 101).

 

Enllaços S. isidoro de Lleó

iesgc | 24 Novembre, 2014 11:25

http://es.slideshare.net/baldufa8/romnic-iii-pintura

http://aprendersociales.blogspot.com.es/2009/12/las-pinturas-de-san-isidoro-de-leon.html

http://es.slideshare.net/baldufa8/pintura-romnica-fitxes-selectivitat

Gòtic

iesgc | 23 Novembre, 2014 12:29

BLOC 3. L’ART A L’ÉPOCA MEDIEVAL.

3.-GÒTIC

3. El gòtic, expressió d’una cultura urbana

· Arquitectura i arts plàstiques. Les condicions historicosocials del gòtic. Geografia i cronologia del gòtic. Característiques de l’arquitectura gòtica. Evolució de l’estil gòtic a França: Chartres, Amiens, Nôtre Dame de París i la

Sainte Chapelle. L’arquitectura gòtica a la península Ibèrica: Burgos i Lleó. Característiques generals de l’escultura gòtica: Exemples a Amiens i Burgos. La pintura gòtica a Itàlia: el Trecento; l’escola florentina: Cimabue, Giotto; escola sienesa: Duccio di Buoninsegna, Simone Martini i els germans Lorenzetti. Els primitius flamencs. Jan van Eyck i el Bosch.

· L’art gòtic a les Illes Balears. La catedral de Palma i la Llotja en el seu context historicoartístic. La figura de Guillem Sagrera.

 

Obres a comentar.


Catedral de Chartres

Nôtre-Dame de París

Catedral de Palma. 2005,2010 i 2012

Giotto: Crist mort 2006

Van Eyck: El matrimoni Arnolfini (comentari complet 141-143)

El Bosch: Jardí de les delícies


 

A Selectivitat

- L’arquitectura gòtica a Espanya. Set 09

- L’arquitectura gòtica: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals i

evolució (2 pts), obres més representatives (1 pt). Set 07, Jn10, Set 11, JN 2013

Romànic

iesgc | 03 Novembre, 2014 09:07

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

BLOC 3 L’ART A L’ÉPOCA MEDIEVAL.

2.-ROMANIC

Característiques de l’arquitectura, l’escultura i la pintura. L’arquitectura romànica: Cronologia i períodes. El temple romànic: Elements arquitectònics. El monestir: El claustre. Geografia del romànic. La plàstica: Iconografia. Característiques de l’escultura monumental (els pòrtics). Característiques de la pintura mural (exemples de Catalunya i Sant Isidor de Lleó) i pintura sobre taula (exemples catalans)·

 El camí de Sant Jaume. Concepte i significació de la peregrinació. Les rutes històriques i les esglésies de peregrinació: Sant Serní de Tolosa, Santiago de Compostel·la.

 

L’arquitectura romànica a Espanya.Jn09

L’arquitectura romànica i la seva incidència a França.JN06 SET05

L’arquitectura romànica SET 14: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals de l’estil (2 pt), obres més representatives (1pt).

La pintura romànica a Espanya. Set 08, SET07, SET06

 

Santiago de Compostel.la (p. 103-104 -109) Set 2011

Pintures murals de Sant Climent de Taüll (p.112) Set 12, JN14: Inserció en el context històric (1 pt), anàlisi tècnica i formal (1 pt), aspectes iconogràfics (1 pt), justificació de l’estil, models i influències

(1 pt).

Pintures murals de l’església de Sant Isidor, Lleó (p.112)

TERMES RELACIONATS AMB EL ROMÀNIC


         Absidiola

         Absís

         Ametalla mística o màndorla.

         Arc faixó o perpany

         Arquivolta

         Cimbori

         Claustre

         Creuer

         Deambulatori /girola

         Díptic

         Llanterna

         Plementeria

         Tetramorf

         Transsepte

         Tremp

         Tribuna

         Volta d'aresta

          Volta de canó

         Volta /Cúpula gallonadaESTRUCTURA EXAMEN 26 DE NOVEMBRE. Primeres manifestacions d'art-medieval / Romànic.

 Tot el vocabulari donat fins ara

TemA: Context històric i cronològic. Característiques generals i evolució. Obres més representatives (quatre mínim).

            - Arquitectura hipanomusulmana.

            - Arquitectura romànica.

            - Escultura romànica.

            - Pintura romànica.

Comentari dirigit d’obres d’art (una a triar entre dues):  Inserció context històric. Justificació de l'estil; models i influències. Anàlisi tècnic i formal. Aspectes iconogràfics (pintura i escultura).  Qüestions constructives, tècniques, funcionals i simbòliques (arquitectura).

-Santa Sofia. Mosaics de San Vitale de Ravenna. Mesquita de Còrdova. Alhambra de Granada.

-Santiago de Compostel·la. Pintures murals de Sant Climent de Taüll. Pintures murals de l’església de Sant Isidor.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS