Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

5. 2. L’EVOLUCIÓ DE LES ARTS PLÀSTIQUES ALS SEGLES XIX I XX

iesgc | 18 Abril, 2015 12:20

5. 2. L’EVOLUCIÓ DE LES ARTS PLÀSTIQUES ALS SEGLES XIX I XX

 

El realisme: Característiques generals i concepció estetico social: Courbet.

L’impressionisme i el postimpressionisme. Trets generals del moviment. Manet i els orígens de l’impressionisme, Monet i Renoir. El cas de Degas. Postimpressionisme: puntillisme (Seurat). Cézanne, Van Gogh i Gauguin. L’escultura de Rodin en el seu context.

Les avantguardes: fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme i

surrealisme. Característiques generals d’aquests moviments en el seu context històric i representants més destacats.

L’expressionisme abstracte, l’informalisme, l’art pop i l’hiperrealisme.

Característiques generals d’aquests moviments i representants més significatius.

L’escultura i la pintura a les Balears entre els segles XIX i XX.

Aproximació general al panorama de la plàstica.

 

A selectivitat.

La pintura del romanticisme i del realisme a França. JN07

La pintura del segle XIX a França: classicisme, romanticisme i realisme. JN05, SET05

La pintura de l’impressionisme i el postimpressionisme.SetO9 SET07

Les avantguardes històriques (JN13): context històric i cronològic (1 pt); característiques

generals de les principals tendències (2 pts), autors i obres més representatives (1 pt).

 

 


Manet: El dinar campestre

Monet: Catedral de Rouen

Cézanne: Els jugadors de cartes

Van Gogh: Nit estelada. 2004

Rodin: El pensador.2005-06-09-10-12

Picasso:  Guernica 2008

Dalí: El gran masturbador

 


 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

9. CRISI DE LES DEMOCRÀCIES I SEGONA GUERRA MUNDIAL.

iesgc | 10 Abril, 2015 23:51

9. CRISI DE LES DEMOCRÀCIES I SEGONA GUERRA MUNDIAL.


19 d'abril darrer dia per fer qüestionari d'internet; http://bit.ly/1GYVeIX

Lliurar dilluns 27 d'abril làmines 22 (Activitat 1 i 2) i 24 (Activitat 1)

L'examen 7-8 de maig constarà de dues parts;


A.- Amb apunts i el llibre (Unitat 9)

B.- OBJECTIUS :

1.- Defineix: New Deal, Keynes, Conferència de Munic, Pacte Germanosoviètic, guerra llampec, operació Barba-roja.

2.- Explica les causes del crac borsari de 1929 i la gran depressió

3 .- Explica les causes del feixisme a Itàlia i Alemanya.

4.- Comenta les característiques del feixisme a Itàlia i Alemanya.

5.- Explica les principals característiques de la Segona Guerra Mundial.

6.- Explica les conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
ACTIVITATS.

 1. Contesta a les preguntes del text de Gr0ucho Marx (pàg 172)

 2. Explica el quadre la depressió i el New Deal (pàg 173)

 3. Contesta les preguntes del mapa de Itàlia (pàg 174)

 4. Contesta les preguntes de la caricatura de Mussolini (pàg 175)

 5. Contesta les preguntes del text el programa nazi (pàg 176)

 6. Contesta les preguntes de la caricatura de la pàgina 178.

 7. Contesta les preguntes del text “l’expansiónisme nazi” (pàg 180)

 8. Contesta les preguntes del mapa el camí cap a la guerra (pàg 181)

 9. Contesta les preguntes de la caricatura (pàg 181)

 10. Comenta el text les condicions de vida (pàg 187)

 11. Contesta les preguntes del gràfic de les víctimes de la Segona Guerra Mundial (pàg 188)


UNITAT 11 LA GUERRA FREDA (1945-1991)

iesgc | 10 Abril, 2015 12:18

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 11 LA GUERRA FREDA (1945-1991)

Objectius.

1.- Explicar la formació de blocs a la guerra freda; la crisi alemanya i la guerra de Corea.

2.- Definir: Conferència de Ialta, Pla Marshall, Kominforn, OTAN, COMECON, Pacte de Varsòvia, crisi dels míssils.

3.- Explica la guerra de Vietnam.

4.- Comenta en que va consentir la coexistència pacífica i la tornada de la tensió

5 -  Analitzar els problemes interns dels blocs.

6- Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

Activitats.

 1. .- Comenta el mapa de la pàgina 225.
 2. .- Comenta els textos referents al Pla Marshall. (pàg 226)
 3. .- Comenta el mapa el blocatge de Berlín (pàg 227)
 4. .- Comenta el text doc 2 per justificar el mur de Berlín (pàg 228)
 5. .- Comenta el mapa de la guerra de Corea (pàg 230).
 6. .- Comenta el gràfic implicació nord-americana al Vietnam (pàg 231).
 7. .- Comenta els textos de la crisi dels Míssil (1962) (pàg 233)
 8. .- Comenta la caricatura de la pàgina 233.
 9. .- Comenta els textos la crisi dels míssils (pàg 233).
 10. .- Comenta el text viure en pau (pàg 234).
 11. .- Comenta la caricatura de la pàgina 235.
 12. .- Comenta el text les reformes a Hongria (pàg 237).
 13. .- Comenta la caricatura de la pàgina 238.
 14. .- Comenta la caricatura de la pàgina 239.
 15. .- Comenta el text “el paper de la CIA” pàg 239.

 

Comentari de text pàgina 242, discurs de Kennedy, per dijous 24 d'abril

Imatges Entreguerres.Examen 1r de batxillerat

iesgc | 14 Març, 2015 11:37

Imatges que poden entrar a l'examen:

- Cartell bolxevic pàg 140.

- Cartell de propaganda pàg 144

 - Cartell alemany pàg 159

- Mapa pàg 166.

- Caricatura pàg 170

- Caricatura pàg 171

- Caricatura pàgina 185

- La despesa pública pàgina 191 

 

 

BLOC 4. 3.-EL SEGLE XVIII I EL COMENÇAMENT DEL XIX

iesgc | 04 Març, 2015 10:38

BLOC 4. 3.-EL SEGLE XVIII I EL COMENÇAMENT DEL XIX

El neoclassicisme. La figura de Goya: Concepte i característiques de l’art neoclàssic. L’escultura: Canova. La pintura a França: David i Ingres.

El romanticisme: Concepte, característiques i temes del romanticisme: El paisatgisme alemany (Friedrich) i anglès (Constable i Turner). França: Delacroix i Géricault. Goya en el seu context.

 

Obres a comentar.

Géricault: El rai de la Medusa

Goya: Els afusellaments del 3 de maig (jn13)

Turner: Pluja, vapor i velocitat. (set 13)

 

A Selectivitat

El neoclassicisme: concepte i característiques. La pintura a França. Jn10

La pintura del neoclassicisme i romanticisme a França. Set 08

El Romanticisme: concepte i característiques. La pintura a França.Jn10

La pintura del romanticisme i del realisme a França. JN07

La pintura del segle XIX a França: classicisme, romanticisme i realisme. JN05, SET05

UNITAT 8. EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939) (Unitats 8 i 9 del llibre)

iesgc | 02 Març, 2015 10:43

UNITAT 8. EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939) (Unitats 8 i 9 del llibre)


OBJECTIUS

1.- Explica les causes de la gran depressió i la seva expansió.

2.- Analitza la lluita contra la crisi: la proposta keynesiana y el New Deal, els paísos escandinaus i Alemanya.

3.- Explica causes i desenvolupament del feixisme a Itàlia

4.- Explica causes i desenvolupament del feixisme a Alemanya

5.-Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.
ACTIVITATS.

1.- Comenta el mapa de l’origen i difusió de la crisi (pàg 166).

2.- Comenta el text de Roosevelt (pàg 169)

3.- Comenta la caricatura de la pàgina 170.

5.- Comenta la caricatura de la pàgina 171

7.- Comenta els programes feixistes de la pàgina 183.

8.- Comenta la caricatura de la pàgina 185.

9.- Comenta el document 3 de la pàgina 180.

10.- Comenta el text de la pàgina 189.

11.- Comenta el text de la pàgina 191.Fer el comentari de text de la pàg 196. Dijous 26 de febrer.


UNITAT 7 TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1898-1936).

iesgc | 14 Febrer, 2015 19:08

UNITAT 7 TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1898-1936).

Darrer dia per fer qüestionari d'internet 22 de febrer:http://bit.ly/1F4DLyS

Lliurar 5-6 de març làmines 25 B (activitats 1 i 2) làmina 26 Ai B (activitat 1)

L'examen del 19- 20 de març constarà de dues parts;

A.- Amb el llibre; Unitat 10 del llibre i annex de les Illes Balears (pàg 12,13 i 16 )

B.- OBJECTIUS :

1.- Defineix: Antoni Maura, Joan March, Setmana Tràgica, pistolerisme , Annual, Miguel Primo de Rivera, Constitució 1931, revoltes de 1934, estraperlo, Front Popular.

2.- Conèixer les reformes i l'oposició a les reformes de la II República (1931-1936).

3.- Explica les principals característiques de la Guerra Civil

4.- Analitza les conseqüències de la Guerra Civil
ACTIVITATS

Cal intentar pensar, comentar analitzar, no limitar-se a llegir o descriure

 1. Comenta la caricatura (pàg 198)

 2. Contesta a les preguntes del text de la justificació del cop d’estat (pàg 198)

 3. Contesta a les preguntes del mapa de les eleccions municipals del 1931 (pàg 200)

 4. Contesta a les preguntes del text «el debat sobre el vot femení» (pàg 201)

 5. Contesta les preguntes del programa de la CEDA (pàg 203).

 6. Contesta a les preguntes del text les demandes dels obrers asturians (pàg 204).

 7. Contesta les preguntes dels cartells de la pàgina 205.

 8. Contesta les preguntes del text els objectius dels insurrectes (pàg 205).

 9. Comenta el mapa les Illes Balears a l'inici de la Guerra Civil (annex pàg 16).

 10. Contesta les preguntes del text «l'ajuda italina» (pàg 207).

 11. Contesta les preguntes del cartell « El Generalísimo» (pàg 209)

 12. Contesta a les preguntes del Guernica (pàg 217)

 13. Comenta el text «el càstig als vençuts» (pàg 213).
Barroc i examen 25 de febrer

iesgc | 13 Febrer, 2015 19:09

Bloc 4. 2.- BARROC

Característiques de l’arquitectura i escultura. L’arquitectura a Itàlia:Urbanisme (la Roma de Sixt V); Bernini, Borromini. L’escultura: Bernini.

La pintura italiana, flamenca i holandesa. Naturalisme i classicisme en la pintura italiana del segle XVII: Caravaggio. Estètica i temes de la pintura flamenca i holandesa: Rubens i Rembrandt.

L’art civil i religiós del Barroc (subsumit en els punts anteriors).

El Barroc hispànic i el segle d’or. El context historicosocial. Aproximació a l’arquitectura barroca a Espanya. Característiques generals de l’escultura: La imatgeria: Castella (Gregorio Fernández); Andalusia (Martínez Montañés i Alonso Cano). Característiques generals de la pintura: les escoles; Ribera, Zurbarán, Valdés Leal, Murillo i Velázquez.

L’art barroc a les Balears: Aproximació a l’arquitectura i la plàstica.Obres a comentar.

Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane

Bernini (escultura): Èxtasi de Santa Teresa (2006, 2010 i 2014)

Caravaggio: Vocació de Sant Mateu (2008)

Rubens: Les Tres Gràcies.

Rembrandt: Ronda de nit (2005 i 2011)

Velázquez:Las Meninas (2007-2011).


A Selectivitat

- L’arquitectura del Barroc a Itàlia. Set 09, Set 06

- La pintura del Barroc a Espanya.context històric i cronològic (1 pt), característiques generals de l’estil (1 pt), autors i obres més representatives (2 pt). Jn09 Set 05 Jn11 i Set 14.

- La pintura del Barroc a Itàlia: context històric i cronològic (1 pt), característiques

generals de l’estil (1 pt), autors i obres més representatives (2 pt). Set 13. JN 14

EXAMEN 25 de febrer

- Haveu d’afegir al vocabulari anterior:

Baldaquí.

Bodegó/Natura Morta.

Columna Salomònica

Grotesc

Perspectiva aèria

Trompe-l'0eil

Vanitas

-Tema complet a triar entre dos (un full per les dues cares) amb les següents parts: Context històric-cronològic.Característiques generals de l’estil. Autors i evolució. Obres més representatives.

- La pintura del Quattrocento.

- La pintura del Cinquecento

- L’escola veneciana. Manierisme i el Greco

- Arquitectura barroca.

- Escultura barroca.

- Pintura barroca italiana, flamenca i holandesa

- Pintura barroca espanyola


Comentari dirigit d’una obra d’art a triar entre dues : Inserció context històric. Justificació de l'estil; models i influències. Anàlisi tècnic i formal. Aspectes iconogràfics (pintura i escultura). Qüestions constructives, tècniques, funcionals i simbòliques (arquitectura).

Fra Angelico: Anunciació

Botticelli: La primavera

Leonardo: Monna Lisa

Rafael: Escola d’Atenes

Miquel Àngel (pintura): Capella Sixtina

Tintoretto: Lavatori dels peus

El Greco: Enterrament del senyor d’Orgaz

Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane

Bernini: Èxtasi de Santa Teresa.

Caravaggio: Vocació de Sant Mateu.

Rubens: Les Tres Gràcies.

Rembrandt: Ronda de nit.

Velázquez:Las Meninas.
UNITAT 8. EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939)

iesgc | 12 Febrer, 2015 19:16

UNITAT 8. EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939) (Unitats 8 i 9 del llibre)


OBJECTIUS

1.- Explica les causes de la gran depressió i la seva expansió.

2.- Analitza la lluita contra la crisi: la proposta keynesiana y el New Deal, els paísos escandinaus i Alemanya.

3.- Explica causes i desenvolupament del feixisme a Itàlia

4.- Explica causes i desenvolupament del feixisme a Alemanya

5.-Comentar gràfics, textos, vídeos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.
ACTIVITATS.

1.- Comenta el mapa de l’origen i difusió de la crisi (pàg 166).

2.- Comenta el text de Roosevelt (pàg 169)

3.- Comenta la caricatura de la pàgina 170.

5.- Comenta la caricatura de la pàgina 171

7.- Comenta els programes feixistes de la pàgina 183.

8.- Comenta la caricatura de la pàgina 185.

9.- Comenta el document 3 de la pàgina 180.

10.- Comenta el text de la pàgina 189.

11.- Comenta el text de la pàgina 191.


Fer el comentari de text de la pàg 196. Dijous 26 de febrer.

 

7.- La revolució soviètica i la revolució mexicana (pàg 367)

iesgc | 02 Febrer, 2015 10:02

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 7.- La revolució soviètica i la revolució mexicana (pàg 367)

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

1.- Explicar les  causes de la revolució russa.

2.-  Definir: revolució del 1905, revolució de febrer del 1917, revolució d’octubre de 1917,la Nova Política Econòmica,  la Tercera Internacional o Komintern, Trotski, Stalin, els plans quinquenals, Zapata i Pancho Villa

3.- Analitzar les conseqüències de la revolució russa.

4.-  Compara la revolució soviètica amb la mexicana.

6.- Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

ACTIVITATS.

 

1.-Comenta la caricatura de la pàgina 137.

2.-Comenta el text “la revolució russa del 1905” pàg 137.

3.-Comenta el text del govern provisional (pàg 154)

4.-Comenta el text del programa de Lenin pàg 139.

5.- Comenta el text la rebel·lió del Kronstadt (pàg 143).


COMENTARI DE TEXT PER 2 DE FEBRER: Comentar el text de la Junta revolucionària de Morelos. (pàg 367)

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 ... 70 71 72  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS