Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

4.- EL MOVIMENT OBRER (p.64)

iesgc | 27 Novembre, 2014 10:03

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

4.- EL MOVIMENT OBRER (p.64)

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

 1. Comentar el desenvolupament de les primeres associacions obreres; del ludisme al cartisme.
 2. Definir;socialisme utòpic, Proudhon, la Comuna, Louis Michel, Clara Zetkin,  Socialdemocràcia
 3. Comparar les teories del marxisme i l’anarquisme.
 4. Explicar la Primera Internacional: Desenvolupament i crisi.
 5. Analitzar la Segona Internacional: Desenvolupament i crisi.
 6. Explicar l’evolució del sindicalisme, socialisme i del anarquisme
 7. Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

ACTIVITATS.

 

 1. Comenta el text del luddisme (pàg 67)
 2. Comenta el text en defensa dels sindicats (pàg 68)
 3. Explica el concepte marxista de lluita de classe a partir del text del Manifest Comunista (pàg 72)
 4.  Comenta els textos de Proudhon (pàg 73).
 5. Comenta la imatge de la Primera Internacional (p. 74)
 6.  Compara les idees de Marx i Bakunin  a partir dels textos(p.74)
 7. Comenta el text el programa del SPD (pag 77).
 8.  Compara les idees de Kautsky i Bernstein a partir dels seus textos (pàg 78).
 9. Comenta el text de la pàg 84.
 10. Comenta el  text l’anarquisme violent (pàg 79)
 11.  Comenta el text el debat del colonialisme (pàg 81)

 

 

Fer el següent comentari de text . Dilluns 24.

UNITAT 4.- LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES

iesgc | 24 Novembre, 2014 12:21

UNITAT 4.- LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES (afegim la unitat 5. INDUSTRIALITZACIÓ I SOCIETAT EN L’ESPANYA DEL SEGLE XIX)

Fer qüestionari abans de dilluns 24 de novembre: http://bit.ly/1EHKUTc

- Lliurar 1 de desembre làmines 7A (activ1) i B (activ 1 i 2) i 12 (activitat 1)

L'examen del 11-12 de desembre constarà de dues parts;

A.- Amb el llibre; Unitat 3 i 5 i pàgines      de l'Annex de les Illes Balears.

 

OBJECTIUS.

1.- Definir: revolució demogràfica, sistema Norfok,, sistema fabril, societats anònimes, burgesia, proletariat, luddisme, sindicats, primera internacional, segona internacional, PSOE, UGT, CNT.

2.- Comentar les característiques del liberalisme i capitalisme.

3.- Explica les característiques de la segona revolució industrial.

4.- Comenta les característiques del marxisme i l'anarquisme.

5.- Cometa les causes del retard d’Espanya respecte al països més industrialitzats.

 

ACTIVITATS

A partir d'aquesta unitat puja una mica el nivell d'exigència, cal intentar pensar, comentar analitzar, no limitar-se a llegir o descriure.

1.    Comentar el gràfic de la població anglesa; descriu l'evolució de les corbes i explica les causes i conseqüències d'aquesta evolució(gràfic 1 pàg 46).

2.    Explica com funcionava el sistema Norfolk(pàg 47).

3.    Com va evolucionar la producció de carbó i acer? Per què? Comenta la diferència entre els diferents països (pàg 49).

4.    Explica els gràfics de la flota i les exportacions de cotó d ela pàgina 50.

5.    Explica com funciona una societat anònima (pàg 52)

6.    Analitza les dades de la fabricació i preu dels automòbils Ford (pàg 55)

7.    Compara l’estratificació social del segle XIX a la de l’Antic Règim (pàg 56)

8.    Què diferències havia entre el marxisme i l’anarquisme a partir del quadre de la pàgina 60?

9.    En què es diferencia demogràficament Espanya d’altres països industrialitzats (pàg 84).

10.               Explica el mapa estructura de la propietat en el segle XIX . Quins problemes tenia el camp espanyol ?(pàg 89)

11.              Quina situació critica la poesia satírica de la pàgina 90? Per què? Quina és l'alternativa?

12.              Comenta el mapa de l'economia espanyola en el segle XIX (pàg 95)

13.              Comenta la gràfica del cens d'Espanya en 1860. Compara la societat espanyola amb l'europea? (pàg 97)

14.              Explica les bases del programa socialista (pàg 100).

15.              Comenta les idees principals del pensament anarquista (pàg 101).

 

Enllaços S. isidoro de Lleó

iesgc | 24 Novembre, 2014 11:25

http://es.slideshare.net/baldufa8/romnic-iii-pintura

http://aprendersociales.blogspot.com.es/2009/12/las-pinturas-de-san-isidoro-de-leon.html

http://es.slideshare.net/baldufa8/pintura-romnica-fitxes-selectivitat

Gòtic

iesgc | 23 Novembre, 2014 12:29

BLOC 3. L’ART A L’ÉPOCA MEDIEVAL.

3.-GÒTIC

3. El gòtic, expressió d’una cultura urbana

· Arquitectura i arts plàstiques. Les condicions historicosocials del gòtic. Geografia i cronologia del gòtic. Característiques de l’arquitectura gòtica. Evolució de l’estil gòtic a França: Chartres, Amiens, Nôtre Dame de París i la

Sainte Chapelle. L’arquitectura gòtica a la península Ibèrica: Burgos i Lleó. Característiques generals de l’escultura gòtica: Exemples a Amiens i Burgos. La pintura gòtica a Itàlia: el Trecento; l’escola florentina: Cimabue, Giotto; escola sienesa: Duccio di Buoninsegna, Simone Martini i els germans Lorenzetti. Els primitius flamencs. Jan van Eyck i el Bosch.

· L’art gòtic a les Illes Balears. La catedral de Palma i la Llotja en el seu context historicoartístic. La figura de Guillem Sagrera.

 

Obres a comentar.


Catedral de Chartres

Nôtre-Dame de París

Catedral de Palma. 2005,2010 i 2012

Giotto: Crist mort 2006

Van Eyck: El matrimoni Arnolfini (comentari complet 141-143)

El Bosch: Jardí de les delícies


 

A Selectivitat

- L’arquitectura gòtica a Espanya. Set 09

- L’arquitectura gòtica: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals i

evolució (2 pts), obres més representatives (1 pt). Set 07, Jn10, Set 11, JN 2013

Romànic

iesgc | 03 Novembre, 2014 09:07

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

BLOC 3 L’ART A L’ÉPOCA MEDIEVAL.

2.-ROMANIC

Característiques de l’arquitectura, l’escultura i la pintura. L’arquitectura romànica: Cronologia i períodes. El temple romànic: Elements arquitectònics. El monestir: El claustre. Geografia del romànic. La plàstica: Iconografia. Característiques de l’escultura monumental (els pòrtics). Característiques de la pintura mural (exemples de Catalunya i Sant Isidor de Lleó) i pintura sobre taula (exemples catalans)·

 El camí de Sant Jaume. Concepte i significació de la peregrinació. Les rutes històriques i les esglésies de peregrinació: Sant Serní de Tolosa, Santiago de Compostel·la.

 

L’arquitectura romànica a Espanya.Jn09

L’arquitectura romànica i la seva incidència a França.JN06 SET05

L’arquitectura romànica SET 14: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals de l’estil (2 pt), obres més representatives (1pt).

La pintura romànica a Espanya. Set 08, SET07, SET06

 

Santiago de Compostel.la (p. 103-104 -109) Set 2011

Pintures murals de Sant Climent de Taüll (p.112) Set 12, JN14: Inserció en el context històric (1 pt), anàlisi tècnica i formal (1 pt), aspectes iconogràfics (1 pt), justificació de l’estil, models i influències

(1 pt).

Pintures murals de l’església de Sant Isidor, Lleó (p.112)

TERMES RELACIONATS AMB EL ROMÀNIC


         Absidiola

         Absís

         Ametalla mística o màndorla.

         Arc faixó o perpany

         Arquivolta

         Cimbori

         Claustre

         Creuer

         Deambulatori /girola

         Díptic

         Llanterna

         Plementeria

         Tetramorf

         Transsepte

         Tremp

         Tribuna

         Volta d'aresta

          Volta de canó

         Volta /Cúpula gallonadaESTRUCTURA EXAMEN 26 DE NOVEMBRE. Primeres manifestacions d'art-medieval / Romànic.

 Tot el vocabulari donat fins ara

TemA: Context històric i cronològic. Característiques generals i evolució. Obres més representatives (quatre mínim).

            - Arquitectura hipanomusulmana.

            - Arquitectura romànica.

            - Escultura romànica.

            - Pintura romànica.

Comentari dirigit d’obres d’art (una a triar entre dues):  Inserció context històric. Justificació de l'estil; models i influències. Anàlisi tècnic i formal. Aspectes iconogràfics (pintura i escultura).  Qüestions constructives, tècniques, funcionals i simbòliques (arquitectura).

-Santa Sofia. Mosaics de San Vitale de Ravenna. Mesquita de Còrdova. Alhambra de Granada.

-Santiago de Compostel·la. Pintures murals de Sant Climent de Taüll. Pintures murals de l’església de Sant Isidor.

3.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (Unitat 2 pàg 22) I LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (pàg 88 a 91)

iesgc | 28 Octubre, 2014 23:40

3.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (Unitat 2 pàg 22) I LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (pàg 88 a 91)


OBJECTIUS DIDÀCTICS.


1.- Explicar les causes de la Revolució Industrial; revolució agrícola i demogràfica.

2.- Analitzar el desenvolupament de la indústria: tèxtil, siderúrgica i transport

3.- Explicar la doctrina del liberalisme econòmic i els seus problemes.

4.- Narrar les conseqüències socials de la Revolució Industrial.

5.- Explicar les principals característiques de la segona revolución industrial : noves fonts d’energia, nous mitjans de transport i noves indústries (pàg 88-90)

6.- Definir: màquina de vapor, proteccionisme, lliure canvi, borsa, formes concentració empresarial vertical, producció en sèrie.Comentar gràfics, textos i imatges relacionats amb els objectius anteriors.


ACTIVITATS.


1- Explica en què consisteix els sistema Norfolk. pàg 24.

2- Comentar el text “les terres comunals” de la pàgina 25.

3.- Explica el gràfic “els mecanismes del creixement demogràfic” de la pàgina 25.

4- Explica el gràfic sobre la població europea (pàg 25).

5-Comenta el gràfic “la mecanització del sector tèxtil” pàg 27

6.- Comenta el quadre “les condicions de l’arrencada industrial” pàg 29.

7.- Explica el quadre les bases del capitalisme (pàg 30)

8.- Comenta el quadre comparatiu de les crisis econòmiques.


LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (p. 88)


9.- Comenta el quadre “el creixement de la població mundial”. pàg 88

10.- Comenta el mapa i el quadre sobre l’emigració europea (pàg 88)

11.- Comenta el text “el fordisme” pàg 91.- Comentar el text d’Adam Smith (pàg 40). per dijous 6 de novembre.

Les primeres manifestacions d’art medieval

iesgc | 21 Octubre, 2014 23:12

Bloc 3. L’art a l’època medieval

1. Les primeres manifestacions d’art medieval


· L’aportació cristiana a l’arquitectura i la iconografia. L’art paleocristià. Les basíliques paleocristianes. Iconografia: Animals, el crismó i el Bon Pastor.

· L’art bizantí. L’època de Justinià. Característiques de l’arquitectura bizantina: Santa Sofia. El mosaic.

· L’art preromànic. Característiques generals de l’arquitectura: Els visigots,l’arquitectura asturiana.

· L’art islàmic. Característiques generals de l’art islàmic. La mesquita: Característiques, tipologies i funció.

· L’art hispanomusulmà. Els períodes de l’art hispanomusulmà. Arquitectura islàmica a Al-Andalus: La mesquita de Còrdova (característiques, influències i evolució històrica). L’Alhambra de Granada.


L’arquitectura hispanomusulmana 2004, 2005 i 2007,


Santa Sofia 2007

Mosaics de San Vitale de Ravenna (pàg 85)

Mesquita de Còrdova 2008

Alhambra de Granada 2005, 2009,2011VOCABULARI.


ALQUIBLE-QUIBLA

ARC DE FERRADURA

ARC LOBULAT

ARRABÀ/CARCANYOL

BAPTISTERI

HARAM

ICONA

ICONOCLÀSTIA

MACQSURA

MESQUITA

MIHRAB

MINARET/ALMINA

MÍNBAR

NÀRTEX

NERVADURA/NERVI

PRESBISTERI

TALLA

TESSEL·LA

TROMPA

VOLTA DE MOCÀRABSUNITAT 3- L'ESPANYA DEL SEGLE XIX. (Unitat 4 del llibre)

iesgc | 20 Octubre, 2014 10:22

UNITAT 3- L'ESPANYA DEL SEGLE XIX. (Unitat 4 del llibre)

 

 Fer qüestionari abans de divendres 31 d'octubre : http://bit.ly/1pwhiiJ

- Lliurar 3 de novembre: Làmina 9A i B (activitat 1). Làmina 10B (activitat 1)

L'examen del 13-14 de novembre constarà de dues parts;

A.- Amb el llibre; Unitat 2, de la pàgina 24 a la 43.

B.- Sense el llibre; cal estudiar els següents objectius.

 

OBJECTIUS.

1.-  Comenta la labor legislativa de les Corts de Càdiz.

2.-  Explica les causes de la independència de l'Amèrica Hispana

3.- Comenta les reformes liberals i les limitacions del sistema polític liberal.

4.- Definir: Motí d'Aranjuez, Josep I, Trienni Liberal, Llei sàlica, pronunciament, carlins, Llorençada, Conveni de Bergara, Narvàez,  Espartero, demòcrates, bienni progressista, Constitució 1869, Amadeo de Savoia, Primera República, guerra del 98.

5.- Explica les causes de la Revolució de 1868.

6.- Explica en què consistia el bipartidisme i el torn de partits

 

 

ACTIVITATS.

1.      Comenta les abdicacions de Baiona pàg 68.

2.      Analitza la pintura dles afusellaments de la Moncloa (pàg 84)

3.      Explica l'evolució bèl·lica de la Guerra de Independència a partir del mapa pàg 69.

4.      Analitza la constitució de Cadis, pàg 69.

5.      Què va passar a les Illes Balears durant la guerra?

6.      Explica la labor legislativa de les Corts de Càdiz.

7.      Resumeix el text “el retorn a l’absolutisme” pàg 70

8.      Explica el gravat de la pàgina 70.

9.      Comenta el dibuix humorístic de la pàgina 71.

10.  Comenta el text "les aspiracions del príncep Carles" (pàg 71).

11.  Explica el mapa del procés d'independència de l’Amèrica Hispana, pàg 73.

12.  Comenta la caricatura d'un partidari del carlisme (pàg 74).

13.  Comenta el text del carlisme (pàg 74)

14.   En quins aspectes coincidien moderats i progressistes (pàg 75)

15.  En quins aspectes es diferencien moderats i progressistes (pàg 75)

16.  En què es diferencien els demòcrates i republicans dels liberals moderats i progressistes?

17.  Comenta el text “el programa de Vicálvaro” pàg 77.

18.  Comenta el text “ el programa de la Gloriosa” pàg 78.

19.  Comenta la caricatura de la pàgina 79

20.  Explica l'al·legoria de la Primera República pàg 83

21.  Coment els dibuixos satírics pàg 80

22.  Comenta les vinyetes de la revista satírica de la pàgina 81.

 

 

 

 

Art clàssic. Roma

iesgc | 06 Octubre, 2014 10:22

2. L’art clàssic.

ROMA

- Arquitectura: Característiques generals. Urbanisme romà: El fòrum. Construccions civils i religioses, monuments commemoratius. L’art a la Hispània romana  : Principals monuments (teatre de Mèrida,aqüeducte  de  Segòvia).

-  L’escultura: característiques generals. El retrat: Tipus i evolució. El relleu històric

- Trets genèrics dels estils de la pintura pompeiana.

 

- L’arquitectura a Roma. SET06. L’arquitectura civil romana: context històric i cronològic (1 pt), característiques generals de les tipologies (2 pt), obres més representatives (1 pt).

-L’escultura romana. SET 11 JN09 SET08 JN06 JN05 SET04

 

             

El Panteó, Roma: inserció en el context històric i estilístic (1 pt), qüestions constructives, tècniques (2 pts), funcionals i simbòliques (1 pt). 2008, 2010 i 2014 jn.

Colosseu 2004 i 2008                       

Ara Pacis                               

August de Prima Porta (pàg 65)

 

 

 

VOCABULARI.


- AMFITEATRE

- AQÜEDUCTE

- ARC DE TRIOMF

- BASÍLICA

- BUST.

- ARC DE TRIOMF

-   ATRI

-  BASÍLICA 

- BUST

- CARCANYOL

- CIRC 

- COLUMNA TOSCANA 

- CÚPULA 

- DECUMANUS 

- FÒRUM 

- MAUSOLEU / PANTEÓ

- MOSAIC

- PALESTRA

- PANTEÓ

- PLANTA  BASILICA

- PLANTA DE SALÓ

- PODI

- TERMES

 

UNITAT 2.REVOLUCIONS LIBERALS I MOVIMENTS NACIONALISTES

iesgc | 05 Octubre, 2014 00:02

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 2.REVOLUCIONS LIBERALS I MOVIMENTS NACIONALISTES

- Fer qüestionari abans de dilluns 13 d'octubre : http://bit.ly/1vI3c2C

- Lliurar 20 d'octubre: Làmina 3A i B (activitat 1). Làmina 4A i B (activitat 1)

L'examen del 23-24 d'octubre constarà de dues parts;

A.- Amb el llibre; Unitat 2, de la pàgina 24 a la 43.

B.- Sense el llibre; cal estudiar els següents objectius.                                       

 

OBJECTIUS.

1.- Explicar que és el liberalisme.

2.- Explica que és el nacionalisme.

3.- Explicar les causes  i fases de la Revolució Francesa.

4.- Comenta les principals mesures de la Monarquía Constitucional.

5.- Definir: democràcia, Estats Generals, Constitució 1793, lleis socials, sans culottes, Olympe de Gouges, Napoleó,  Congrés de Viena, Santa Aliança, Garibaldi, Bismarck

ACTIVITATS.

 

 1. Explica les diferències entre el liberalisme  i el absolutisme a partir del esquema (pàg 26)
 2. Què és una nació segon el text d’Ernest Renan? pàg 27
 3. Contesta a la pregunta del esquema "El pressupost de la monarquia francesa (1788) pàg 28
 4. Comenta el gravat "el despertar del Tercer Estat 1789" pàg 41
 5. Contesta les preguntes del quadre "El jurament de Jeu de Paume" (pàg 28)
 6. Comenta el quadre els grups polítics durant la revolució. (pàg 29).
 7. Contesta les preguntes del quadre "La Constitució de 1791" (pàg 29).
 8. Comenta el text la igualtat social de Robespierre (pàg 30).
 9. Comenta el text "el govern dels propietaris" (pàg 31)
 10. Comenta la Declaració dels Drets d ela Dona i de la Ciutadana, 1791 (pàg 32)
 11. Quins arguments utilitza el diputat Amat per justificar que les dones no han de participar de la vida política. pàg 33
 12. Comenta el codi civil napoleònic
 13. Comenta el gravat de la pàgina 34
 14. Comenta el gravat de la pàgina 35
 15. Comenta  les influències de la Revolució Francesa a Europa? (pàg 35)
 16.   Comenta el gravat de la pàgina 36
 17. Comenta el mapa de l'Europa el 1815.pàg 36.
 18.  Comenta el quadre de Delacroix. Pàg 37.
 19. Comenta el text la independència de Grècia, pàg 38
 20. Explica la pintura de Garibaldi i Victor Manuel pàg 38
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 70 71 72  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS