Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

PROGRAMARI 4t D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS.

iesgc | 09 Setembre, 2014 20:19

PROGRAMARI 4t D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS.

 

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ

Els continguts i la temporalització prevists són els següents:

1ª Avaluació: De la unitat 1 (El segle XVIII: La crisi de l'Antic Règim), fins  la 4 (L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal). L’unitat 5 d’industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX s’integrarà en la unitat 3 (la industrialització de les societats europees)

2ª avaluació: de les unitats 6 (l' època de l'imperialisme ) fins la unitat 10  (temps de confrontació a Espanya 1898-1939).

3ª Avaluació: de la unitat 11 (Un món bipolar. Guerra freda i descolonització 1945-1991) a la 15  (L'art del segle XX).

Les unitats de l’annex de les Illes Balears s’integraran en les unitats corresponents.

METODOLOGIA

Es treballarà perquè l’aprenentatge sigui significatiu i no mecànic i repetitiu. Es farà ús de presentacions de power point, del llibre, cinema, documentals, imatges, articles de revistes especialitzades, música, internet, etc. per treballar els continguts de l'assignatura.

MATERIALS

Llibre i carpeta d’activitats (Cives 4. Ciències Socials. Història, editorial Vicens Vives.

Mitjans de comunicació; articles de premsa, televisió, internet...

Mapes temàtics polítics i econòmics. Imatges, documentals i pel·lícules de caràcter històric.

SORTIDES

 Farem sortides i durant el curs hi ha exposicions o pel·lícules de qualitat relacionades amb el temaris.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat de les proves escrites , un 80% i de les activitats i actitut a classe, un 20%. Es valorarà a més de l’interès i l’actitud, la realització de totes les activitats per a arrodonir la nota al final de cada avaluació i al final de curs

Per aprovar el curs cal obtenir un mínim de 5 a cada avaluació i tenir una actitud positiva a classe. En cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar el juny.

Les errades conceptuals greus en els treballs i les faltes d’ortografia, així com la presentació incorrecta, baixaran la nota. A partir de deu  faltes d’ortografia (a les activitats escrites i exàmens) es baixarà la nota un punt que es podrà recuperar copiant deu vegades les faltes corregides.

En el cas de que l’alumne no es pugui presentar a una prova de forma justificada (malaltia o causa major, no s'admetran justificacions per anar de viatge), podrà  fer la prova un altre dia presentant la sol·licitud corresponent. En el cas de no justificar l'absència  o que sigui la segona absència podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. En el cas de que un alumne copií, traurà un 0.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En cas de suspendre una avaluació i ser aquesta la primera o segona es podrà recuperar en juny mitjançant activitats de recuperació. En cas de suspendre més d'una avaluació o la tercera avaluació es podran recuperar els objectius suspesos en juny, mitjançant una prova escrita . En setembre es podran recuperar els objectius suspesos  mitjançant una prova escrita (80%) i lliurament d’activitats de recuperació (20%).

Pendents

Els alumnes amb l’assignatura pendent de 3r d’ ESO faran dues proves de recuperació: una el novembre de la meitat dels objectius suspesos, i una altra el mes de març (en el cas d’haver aprovat la prova de novembre, es farà de la segona meitat dels objectius suspesos; en el cas d’haver suspès la prova de novembre es farà de tots els objectius de la matèria).

 


Kony 2012

iesgc | 15 Juny, 2014 17:35

 A l'enllç podeu veure KONY 2012 per reflexionar sobre els nins soldats.

http://vimeo.com/38147125

El manifest de Ventontene

iesgc | 14 Juny, 2014 23:14

El manifest de Ventontene, un aaltra idea d'Europa

1100 dies abans d'arribar a la tanca de Ceuta

iesgc | 14 Juny, 2014 23:07

 "LO QUE PASA 110 DÍAS ANTES DE LLEGAR A LA VALLA DE CEUTA"

 

Un article que serveix per complementar la visió de 14 km.

Especulació amb els aliments

iesgc | 13 Juny, 2014 23:02

 A l'article "Sin límites al negocio del hambre" trobareu informació molt interessant sobre l'especulació  amb els aliments

http://miradescritiques.blogspot.com.es/2014/06/sin-limites-al-negocio-del-hambre.html

 

OBJECTIUS RECUPERACIÓ CIÈNCIES SOCIALS 4t d’ESO

iesgc | 12 Juny, 2014 09:23

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

OBJECTIUS RECUPERACIÓ CIÈNCIES SOCIALS 4t d’ESO

 

PRIMERA AVALUACIÓ.

 

UNITAT 1. SEGLE XVIII. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

1.- Analitzar la societat estamental.

2.- Explicar la il·lustració

3.- Definir: xuetes, Guerra de Successió, Decrets de Nova Planta, Antoni Barceló, fra Juníper Serra, despotisme il·lustrat, motí  de Squillace i habeas corpus.

 

UNITAT 2. LIBERALISME I NACIONALISME.

1.- Explicar les causes de la Revolució Francesa .

2.- Definir: Congrés de Viena, Santa Aliança, liberalisme, nacionalisme, democràcia.

3.- Comparar les unificacions d’Itàlia i Alemanya

 

UNITAT 3.- L'ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D'UN RÈGIM LIBERAL  

 

1.-  Comenta la labor legislativa de les Corts de Càdiz les característiques de l’etapa isabelina (1843-68).

2.- Explica el sexenni democràtic.

3.- Analitza la Restauració i la seva crisi

 

SEGONA AVALUACIÓ.

 

UNITAT 4- LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES.

1.- Definir: liberalisme econòmic, burgesia, proletariat, luddisme, societats de socors mutus, sindicats, marxisme, anarquisme, primera internacional, segona internacional, PSOE, UGT, CNT.

2.- Comentar les característiques de la segona revolució industrial.

 

UNITAT 5. L’ART SEGLE XIX ( pàg 124)

1.    Definir: Neoclàssic, historicisme, arquitectura del ferro,Romanticisme, Realisme,  Postimpressionisme.

2.     Identificar (autor, títol, tema, estil, amb alguna característica) les següents obres:

            - El Jurament dels Horacis.

            - La Torre Eiffel

            - Rai de la Medusa

            - Impressió Sol naixent

            - La nit estelada. Van Gogh. 8pàg 139.

           

UNITAT 6, L’ÉPOCA DE L’IMPERIALISME.

1.- Explicar les causes de l’imperialisme.

2.- Explicar les conseqüències de l’imperialisme

 

UNITAT 7 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)

1.-  Explica les causes de la Primera Guerra Mundial.

2.- Comenta les causes de la revolució d’octubre de 1917.

 

TERCERA AVALUACIÓ.

 

UNITAT 8 . TEMPS DE CONFRONTACIÓ I (1898-1939).

1.- Analitza la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).

2.- Comenta les etapes polítiques i les reformes de la II República (1931-1936)

3.- Comenta les conseqüències de la Guerra Civil

 

UNITAT  9 CRISI DE LES DEMOCRÀCIES I SEGONA GUERRA MUNDIAL

 

1.- Explica el crack del 29, la gran depressió i lluita contra la mateixa

2.- Explica les causes del feixisme a Itàlia i Alemanya.

3.- Explica les conseqüències de la Segona Guerra Mundial.

UNITAT 10. UN MÓN BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991).

1.- Defineix; Guerra Freda, distensió, conflicte Palestina-Israel, neocolonialisme, Conferència de Bandung, Estat de Benestar,  guerra d’Afganistan ,Khomeini.

2.- Explica les causes de la descolonització.

3.-Explica la crisi i enfonsament de l’URSS  i el bloc de l’Est

 

ACTIVITTS UNITAT 1 ET CONEIXES? / CONSTRUIR LA NOSTRA IDENTITAT

iesgc | 01 Juny, 2014 23:26

ACTIVITTS UNITAT 1 ET CONEIXES? / CONSTRUIR LA NOSTRA IDENTITAT

1- Quins perill associes al consum d’alcohol i de drogues?

2- Per què necessites els altres per conèixer-te?

3- Per què es diu que estam en construcció?

4- Què és la llibertat

5.- Comenta alguns dels perills als que us enfrentau.

6.- En què consisteixen els riscs emocionals de la sexualitat’

7.- En què consisteixen els rics físics de la sexualitat

8.- Per què es prenen drogues?

9.- Explica els rics de la carretera.

10.- Quines mesures s’han de prendre per evitar accidents.

ACTIVITATS RECUPERACIÓ

16 de juny és el darrer dia per lliurar les activitats de recuperació que teniu al bloc Tutoria.

http://iesgc.balearweb.net/category/7052

 Informació:

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

http://www.sexejoves.gencat.cat

 
 
  
 

 

 

Imatges examen1r de Batxillerat descolonització i món actual

iesgc | 28 Maig, 2014 12:48

Imatges examen
1r de Batxillerat
descolonització i món actual
 
 

Imatges examen unitat 10 UN MÓN BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991). (11 del llibre).

iesgc | 28 Maig, 2014 12:36

Aquestes són les imatges que poden entrar a l'examen.
 
Cartell soviètic pàg 222
Caricatura pàg 223
Dibuix Europa pàg 231.
 
 
 
 

UNITAT 11. ESPANYA DE LA DICTADURA A LA DEMOCRÀCIA

iesgc | 26 Maig, 2014 12:35

UNITAT 11. ESPANYA DE LA DICTADURA A LA DEMOCRÀCIA.

Unitat 12 i 13 del llibre.

 

Aquesta unitat realitzarem un examen al que es podrà portar el llibre i els apunts que es vulgui. Per tant no requereix d’un estudi previ però si de l’atenció a classe, agafar apunts i  la lectura i comprensió del contingut del llibre

 

ACTIVITATS.

 

1.    Comenta la vinyeta de la pàgina 247

2.    Comenta els textos i  la imatge de la pàgina 248 sobre l’autarquia.

3.    Comenta el text les penúries de la postguerra (pàg 249).

4.    Comenta els textos  la desigualtat legal (pàg 250) i la missió de la dona (pàg 251)

5.    Explica el mapa les migracions interiors en la dècada de 1960 ( pàg 254)

6.    Comenta els orígens de Comissions Obreres (pàg 256)

7.    Comenta el text de la pàgina 281.

8.    Explica el gràfic de víctimes de la pàgina 267.

9.    Comenta el text el moviments dels indignats (pàg 273)

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 70 71 72  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS