Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

PROGRAMARI 4t D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS.

iesgc | 09 Setembre, 2014 20:19

PROGRAMARI 4t D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS.

 

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ

Els continguts i la temporalització prevists són els següents:

1ª Avaluació: De la unitat 1 (El segle XVIII: La crisi de l'Antic Règim), fins  la 4 (L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal). L’unitat 5 d’industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX s’integrarà en la unitat 3 (la industrialització de les societats europees)

2ª avaluació: de les unitats 6 (l' època de l'imperialisme ) fins la unitat 10  (temps de confrontació a Espanya 1898-1939).

3ª Avaluació: de la unitat 11 (Un món bipolar. Guerra freda i descolonització 1945-1991) a la 15  (L'art del segle XX).

Les unitats de l’annex de les Illes Balears s’integraran en les unitats corresponents.

METODOLOGIA

Es treballarà perquè l’aprenentatge sigui significatiu i no mecànic i repetitiu. Es farà ús de presentacions de power point, del llibre, cinema, documentals, imatges, articles de revistes especialitzades, música, internet, etc. per treballar els continguts de l'assignatura.

MATERIALS

Llibre i carpeta d’activitats (Cives 4. Ciències Socials. Història, editorial Vicens Vives.

Mitjans de comunicació; articles de premsa, televisió, internet...

Mapes temàtics polítics i econòmics. Imatges, documentals i pel·lícules de caràcter històric.

SORTIDES

 Farem sortides i durant el curs hi ha exposicions o pel·lícules de qualitat relacionades amb el temaris.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat de les proves escrites , un 80% i de les activitats i actitut a classe, un 20%. Es valorarà a més de l’interès i l’actitud, la realització de totes les activitats per a arrodonir la nota al final de cada avaluació i al final de curs

Per aprovar el curs cal obtenir un mínim de 5 a cada avaluació i tenir una actitud positiva a classe. En cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar el juny.

Les errades conceptuals greus en els treballs i les faltes d’ortografia, així com la presentació incorrecta, baixaran la nota. A partir de deu  faltes d’ortografia (a les activitats escrites i exàmens) es baixarà la nota un punt que es podrà recuperar copiant deu vegades les faltes corregides.

En el cas de que l’alumne no es pugui presentar a una prova de forma justificada (malaltia o causa major, no s'admetran justificacions per anar de viatge), podrà  fer la prova un altre dia presentant la sol·licitud corresponent. En el cas de no justificar l'absència  o que sigui la segona absència podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. En el cas de que un alumne copií, traurà un 0.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En cas de suspendre una avaluació i ser aquesta la primera o segona es podrà recuperar en juny mitjançant activitats de recuperació. En cas de suspendre més d'una avaluació o la tercera avaluació es podran recuperar els objectius suspesos en juny, mitjançant una prova escrita . En setembre es podran recuperar els objectius suspesos  mitjançant una prova escrita (80%) i lliurament d’activitats de recuperació (20%).

Pendents

Els alumnes amb l’assignatura pendent de 3r d’ ESO faran dues proves de recuperació: una el novembre de la meitat dels objectius suspesos, i una altra el mes de març (en el cas d’haver aprovat la prova de novembre, es farà de la segona meitat dels objectius suspesos; en el cas d’haver suspès la prova de novembre es farà de tots els objectius de la matèria).

 


 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS